Δέσμευση 3: Υλοποίηση πλατφόρμας για την κεντρική διάθεση ανοικτών δεδομένων του Δημοσίου τομέα

Υφιστάμενη κατάσταση
Για την διάθεση ανοικτών δεδομένων του δημοσίου τομέα είναι σε λειτουργία η κεντρική πύλη data.gov.gr. Υπάρχουν επίσης και άλλοι διαδικτυακοί τόποι οι οποίοι δημοσιεύουν ανοικτά δεδομένα.
Περιγραφή Δέσμευσης
Στα πλαίσια της εφαρμογής και λειτουργίας του έργου G-Cloud Datacenter του Ελληνικού Δημοσίου πρόκειται να υλοποιηθεί και εφαρμοσθεί ένα νέο κεντρικό σημείο συγκέντρωσης, αποθήκευσης, αναζήτησης και διάθεσης ανοικτών δεδομένων και διασυνδεδεμένων ανοικτών δεδομένων, αποτελούμενο από το διαδικτυακό ιστότοπο data.gov.gr που θα εξυπηρετεί τους πολίτες και τις επιχειρήσεις στην αναζήτηση δεδομένων, το διαδικτυακό ιστότοπο submit.data.gov.gr που θα εξυπηρετεί τα εξουσιοδοτημένα στελέχη των συνεργαζόμενων φορέων της Γενικής Κυβέρνησης στην τεκμηρίωση, περιγραφή και διάθεση ανοικτών δεδομένων, καθώς και ένα σύνολο εξειδικευμένων εργαλείων τα οποία μέσω κατάλληλα τεκμηριωμένων και δημοσιευμένων service APIs θα υλοποιούν όλες τις αναγκαίες υπηρεσίες διαλειτουργικότητας για την άντληση / τροφοδοσία πληροφορίας από εξουσιοδοτημένα συστήματα, συσκευές και εφαρμογές, πλατφόρμες τρίτων (systems, devices, applications, platforms). Με τον τρόπο αυτό η πλατφόρμα θα συγκεντρώνει αυτόματα (και μη) μέσω τυποποιημένων διαδικασιών δεδομένα που παράγονται κατά την λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων των φορέων του δημοσίου και θα τα διαθέτει στους πολίτες και τις επιχειρήσεις.
Αρχές OGP
Πρόσβαση στη δημόσια πληροφορία, Τεχνολογία και καινοτομία για Διαφάνεια, Λογοδοσία
Φορείς υλοποίησης, εμπλεκόμενοι
Υλοποίηση: Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ
Στόχος
Στόχος της δέσμευσης είναι να δημιουργήσει την απαραίτητη τεχνική υποδομή για τη διαχείριση και δημοσίευση ανοικτών διασυνδεδεμένων δεδομένων. Η πλατφόρμα που θα δημιουργηθεί πέρα από τους ιστότοπους data.gov.gr και submit.gov.gr θα παρέχει ένα σύνολο εξειδικευμένων εργαλείων και APIs για την υλοποίηση διαλειτουργικότητας με διαφορετικά πληροφοριακά συστήματα και την άντληση πληροφορίας προς δημοσίευση.
Μέσα για την υλοποίηση της δέσμευσης
Κύριο μέσο για την υλοποίηση της δέσμευσης είναι η σύμβαση του έργου G-Cloud μέσω του οποίου θα υλοποιηθεί και εφαρμοσθεί και η Πλατφόρμα Open Linked Data.
Βασικά ορόσημα – Χρονοδιάγραμμα
Τα κύρια ορόσημα και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης έχουν ως εξής:
• Υπογραφή Σύμβασης Υλοποίησης (Ιούλιος 2014),
• Παραλαβή Μελέτης Εφαρμογής και έναρξη Πιλοτικής Εφαρμογής Πλατφόρμας (Νοέμβριος 2014),
• Παραλαβή Πλατφόρμας και roll-out με το σύνολο των διαθέσιμων Ανοικτών Δεδομένων χώρας (Ιούνιος 2015).

 • 10 Ιουνίου 2014, 11:18 | Κώστας Σαΐδης

  Λαμβάνοντας υπόψη: (α) την ετερογένεια των «προς άνοιγμα» δεδομένων, (β) την ποικιλομορφία των πληροφοριακών συστημάτων που διαθέτει ο κάθε φορέας
  (γ) τη διαφορετική ωριμότητα και εξοικείωση των δημοσίων λειτουργών με το όλο εγχείρημα νομίζω ότι το πλέον κρίσιμο είναι να θεσπιστούν όσο το δυνατόν απλούστερες διαδικασίες «καταγραφής/απογραφής» συνόλων δεδομένων.
  Στη λογική αυή, ίσως μια απλή φόρμα καταγραφής (ως απογραφικό δελτίο) να αποτελεί κλειδί, καθώς θα διασφαλίζει την αντιμετώπιση δύο καίριων θεμάτων:
  1. Παροχή απλού εργαλείου καταγραφής/απόθεσης/ενημέρωσης των συνόλων δεδομένων. Όσο πιο απλή είναι η διαδικασία αρχικής απογραφής και, εν συνεχεία, ενημέρωσης του κάθε συνόλου δεδομένων, τόσο πιο «προσιτό» θα είναι για τους φορείς να «τρέχουν» τη διαδικασία.
  2. Περιγραφή – χαρακτηρισμός της κάθε πηγής δεδομένων με κοινά μεταδεδομένα (άδεια χρήσης, φορές παραγωγής, δημοσίευσης, τελευταία τροποποίηση, καθιέρωση βασικών όρων, κτλ).

 • Να ληφθούν υπόψιν καλές πρακτικές δημοσιοποίησης συνδεδεμένων δεδομένων με μη λατινικούς χαρακτήρες όπως το Internationalisation Framework της DBpedia όπου πρωτοεφαρμόστηκε από το OKF Greece στην Ελληνική DBpedia.

 • Υλοποίηση πλατφόρμας, βασισμένη στο πλαίσιο ανοικτού κώδικα CKAN, που χρησιμοποιείται εδώ και χρόνια επιτυχώς από το Ηνωμένο Βασίλειο, τις Η.Π.Α και την Ευρωπαϊκή Ενωση, καθώς και το Datatank για την διαθεσή τους ως Linked Open Data.