Δέσμευση 6: Ηλεκτρονική Διάθεση Εκθεσιακών Συλλογών

Περιγραφή δέσμευσης
Η Βιβλιοθήκη και το Ίδρυμα της Βουλής για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία διοργανώνουν εκθέσεις που στοχεύουν στη μελέτη και την προώθηση των εννοιών της δημοκρατίας και του κοινοβουλευτισμού, της αναζήτησης της συλλογικής μνήμης και της συγκρότηση της συλλογικής ταυτότητας.
Η μεταφορά των εκθέσεων σε ψηφιακή πλατφόρμα, η υιοθέτηση τεχνολογιών για την δημιουργία εικονικών επισκέψεων στους φυσικούς χώρους των εκθέσεων, η δυνατότητα ανοικτής πρόσβασης στις εκθέσεις μέσω του διαδικτύου και μέσω κινητών/φορητών συσκευών, προωθούν τη διάχυση της γνώσης και την κατανόηση της κοινοβουλευτικής λειτουργίας.
Η ανάπτυξη μιας διαδραστικής σχέσης μεταξύ του Κοινοβουλίου και των πολιτών μέσα από μορφωτικές και πολιτιστικές δράσεις ενθαρρύνει την συμμετοχή τους στο Κοινοβουλευτικό γίγνεσθαι και ενισχύει την εξωστρέφεια του Κοινοβουλίου.
Βασικές αρχές OGP
Πρόσβαση στη δημόσια πληροφορία, τεχνολογία και καινοτομία για κοινοβουλευτική διαφάνεια, συμμετοχή των πολιτών.
Φορείς Υλοποίησης
Βουλή των Ελλήνων, Ίδρυμα για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία.
Εμπλεκόμενοι Φορείς
Συνεργασία με άλλα Κοινοβούλια και φορείς τυποποίησης προτύπων και παροχής ελεύθερου λογισμικού.
Υφιστάμενη Κατάσταση
Οι εκθέσεις που διοργανώνονται από τη Βουλή και το Ίδρυμα έχουν ελεύθερη είσοδο για το κοινό και παρουσιάζονται σε εκθεσιακό χώρο του Ιδρύματος και σε χώρους του Κοινοβουλίου προσβάσιμους από άτομα με κινητικά προβλήματα.
Οι εκθέσεις μεταφέρονται σε μεγάλες πόλεις της Ελλάδας, σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές, δίνοντας έτσι την ευκαιρία και στις τοπικές κοινωνίες να έρθουν σε επαφή με πολιτιστικά και μορφωτικά αγαθά, δυσπρόσιτα κατ’ αρχήν στον τόπο τους.
Οι εκθέσεις γίνονται γνωστές στο κοινό με ανακοινώσεις στον τύπο, σε free press, σε ενημερωτικά έντυπα, στο διαδίκτυο και στον Τηλεοπτικό Σταθμό της Βουλής.
Στόχος
• Η διεύρυνση της επικοινωνιακής πολιτικής του Κοινοβουλίου και η διάχυση της κοινοβουλευτικής και ιστορικής γνώσης στο σύνολο των πολιτών, ανεξαρτήτως μορφωτικού επιπέδου, πολιτικής ταυτότητας, ηλικίας, τόπου διαμονής, γλώσσας ή άλλων παραγόντων αποκλεισμού και περιορισμού.
• Ενίσχυση της δυνατότητας προσέγγισης των πολιτών με πολιτιστικές συλλογές.
• Εξασφάλιση της μακροπρόθεσμης διατήρησης των εκθεσιακών συλλογών.
Μέσα για την υλοποίηση της δέσμευσης- Βασικά Ορόσημα – Χρονοδιάγραμμα
• Υιοθέτηση πλατφόρμας για την ψηφιακή προβολή των εκθεσιακών συλλογών στο διαδίκτυο που θα εξασφαλίζει την ευκολία πρόσβασής στα ΑμεΑ. Το περιβάλλον ανάπτυξης του συστήματος θα πρέπει να στηρίζεται σε διεθνή πρότυπα και πρωτόκολλα, ανοικτά τεκμηριωμένα και δημοσιευμένα συστήματα διεπαφής με προγράμματα τρίτων, ανοικτά πρωτόκολλα επικοινωνίας και ανοικτό περιβάλλον ως προς τη μεταφορά και ανταλλαγή δεδομένων με άλλα συστήματα (ΕΚΤ, Europeana).
• Ανάπτυξη εφαρμογών παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών εικονικής περιήγησης στις εκθέσεις.
• Ανάπτυξη εφαρμογών για πρόσβαση των ψηφιακών εκθέσεων από κινητά και δημοφιλείς φορητές πλατφόρμες.
• Επιλογή των εκθεσιακών συλλογών που θα μεταφερθούν σε ψηφιακή πλατφόρμα.
• Διερεύνηση της δυνατότητας τεκμηρίωσης και παρουσίασης των εκθεμάτων σε πολλαπλές γλώσσες.
• Ψηφιοποίηση των εκθεμάτων.
• Προσδιορισμός των πνευματικών δικαιωμάτων για κάθε στοιχείο που θα χρησιμοποιείται στην ψηφιακή έκθεση.
• Δημιουργία εικονικής περιήγησης για επιλεγμένες εκθέσεις.
• Σταδιακή δημοσίευση ψηφιακών εκθέσεων στο διαδίκτυο.

 • Στο απόσπασμα
  «[…]Στόχος
  • Η διεύρυνση της επικοινωνιακής πολιτικής του Κοινοβουλίου και η διάχυση της κοινοβουλευτικής και ιστορικής γνώσης στο σύνολο των πολιτών, ανεξαρτήτως μορφωτικού επιπέδου, πολιτικής ταυτότητας, ηλικίας, τόπου διαμονής, γλώσσας ή άλλων παραγόντων αποκλεισμού και περιορισμού[…]», να συμπεριληφθεί η διάσταση της αναπηρίας ως ακολούθως:

  «•Η διεύρυνση της επικοινωνιακής πολιτικής του Κοινοβουλίου και η διάχυση της κοινοβουλευτικής και ιστορικής γνώσης στο σύνολο των πολιτών, ανεξαρτήτως μορφωτικού επιπέδου, πολιτικής ταυτότητας, ηλικίας, τόπου διαμονής, γλώσσας, αναπηρίας ή άλλων παραγόντων αποκλεισμού και περιορισμού».

  Επιπρόσθετα, προτείνουμε να αποτυπωθεί η ανάγκη διασφάλισης της πρόσβασης και στο περιεχόμενο (δηλ. στα αναρτημένα ηλεκτρονικά έγγραφα), όχι μόνο στο σύστημα. Ως εκ τούτου προτείνουμε το αντίστοιχο απόσπασμα να τροποποιηθεί ως ακολούθως:

  «Υιοθέτηση πλατφόρμας για την ψηφιακή προβολή των εκθεσιακών συλλογών στο διαδίκτυο που θα διασφαλίζει την ευκολία και ποιότητα πρόσβασης για διάφορους τύπους χρηστών με αναπηρία και χρηστών υποστηρικτικών τεχνολογιών, τόσο στο περιβάλλον του συστήματος όσο και στο ηλεκτρονικό περιεχόμενο. Το περιβάλλον ανάπτυξης του συστήματος θα πρέπει να στηρίζεται σε διεθνή πρότυπα και πρωτόκολλα, ανοικτά τεκμηριωμένα και δημοσιευμένα συστήματα διεπαφής με προγράμματα τρίτων, ανοικτά πρωτόκολλα επικοινωνίας και ανοικτό περιβάλλον ως προς τη μεταφορά και ανταλλαγή δεδομένων με άλλα συστήματα (ΕΚΤ, Europeana».

 • Επαναχρησιμοποίηση καλών πρακτικών δημοσιοποίησης των μεταδεδομένων ως RDF triples με τις κατάλληλες οντολογίες και διασύνδεσή τους με το υπόλοιπο linked data cloud. Όπως για παράδειγμα τα δεδομένα τις βιβλίοθήκης της Βέροιας που δημοσιευθηκάν στο LOD Cloud από το OKF Greece.