Δέσμευση 5: Ανοικτή διάθεση πολιτιστικών δεδομένων

Υφιστάμενη κατάσταση
Η πολιτιστική πληροφορία δεν υπάγεται στο νόμο για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημοσίου τομέα (Ν. 3448/2006) καθώς εξαιρείται από το πεδίο εφαρμογής του, ενώ δεν υπάρχουν διαδικασίες για τη διάθεση της σχετικής πληροφορίας. Η ψήφιση της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ (PSI) επιβάλλει την έκδοση νέων κανονιστικών πράξεων του νόμου που αφορά στην πολιτιστική πληροφορία (Ν. 3028/2002), αλλά και την αναθεώρηση του Ν. 3448/2006.
Περιγραφή Δέσμευσης
Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και οι εποπτευόμενοι φορείς του έχουν στη διάθεσή τους πληθώρα δεδομένων που εμπίπτουν στους ορισμούς της δημόσιας πληροφορίας σύμφωνα με την Οδηγία 2013/37/ΕΕ και τα οποία θα διατεθούν προς περαιτέρω χρήση προκειμένου να συμβάλλουν στην ανάπτυξη και τη συμμετοχή των πολιτών στο κοινό εθνικό πολιτιστικό προϊόν.
Αρχές OGP
Πρόσβαση στη δημόσια πληροφορία
Φορείς υλοποίησης, εμπλεκόμενοι
Υλοποίηση: Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
Συνεργασία με Γ.Γ. Πολιτισμού, εποπτευόμενους φορείς από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
Στόχος
Στόχος θα πρέπει να είναι να δοθούν ως ανοικτά διασυνδεδεμένα δεδομένα:
• το σύνολο της πληροφορίας σε σχέση με τη θέση, είδος, περιγραφή και λειτουργία των μουσείων και πολιτιστικών οργανισμών ανοικτών στο κοινό της χώρας,
• το μεγαλύτερο δυνατό μέρος των κινητών και ακινήτων μνημείων της χώρας.

Μέσα για την υλοποίηση της δέσμευσης
Για την υλοποίηση της παραπάνω δέσμευσης θα πρέπει να γίνουν τα ακόλουθα:
• Ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης και διάθεσης ως ανοικτών δεδομένων των Κινητών Μνημείων του Εθνικού Ψηφιακού Αρχείου Μνημείων.
• Ολοκλήρωση του Αρχαιολογικού Κτηματολογίου και εξασφάλιση διαλειτουργικότητας με το Εθνικό Ψηφιακό Αρχείο των Κινητών Μνημείων της χώρας.
• Δημιουργία επιχειρησιακού πλάνου για το άνοιγμα των πολιτιστικών δεδομένων.
• Συνεργασία με άλλους φορείς (επιστημονικούς, τοπικούς, κ.α.) για τη διασύνδεση και διαλειτουργικότητα υποδομών παροχής ανοικτών πολιτιστικών δεδομένων και πληροφορίας.
• Δημιουργία προτύπων για το άνοιγμα, διασύνδεση, και τη διάθεση – περαιτέρω χρήση των πολιτιστικών δεδομένων.

Βασικά ορόσημα – Χρονοδιάγραμμα
• Τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου και πιο συγκεκριμένα του Ν.3448/2006 (και έκδοση νέων κανονιστικών πράξεων). Αν απαιτηθεί θα ακολουθήσει τροποποίηση και άλλων διατάξεων της κλαδικής – τομεακής νομοθεσίας. (Ολοκλήρωση μέχρι τέλος 2015).
• Υλοποίηση του Εθνικού Ψηφιακού Αρχείου Μνημείων και του Αρχαιολογικού Κτηματολογίου και διάθεση των δεδομένων τους ως ανοικτών. (Ολοκλήρωση μέχρι τέλος 2015).
• Δημιουργία υποδομών διασύνδεσης και διαλειτουργικότητας και περαιτέρω χρήση (π.χ. συσσώρευση ή δημιουργία εφαρμογών) πολιτιστικών δεδομένων από τρίτους φορείς και ιδιώτες. (Ολοκλήρωση μέχρι Ιούνιο 2016).

 • Δημοσιοποίηση του αρχείου της πρώην δημόσιας τηλεόρασης (ΕΡΤ).

 • Να ληφθούν υπόψιν καλές πρακτικές δημοσιοποίησης συνδεδεμένων δεδομένων με μη λατινικούς χαρακτήρες όπως το Internationalisation Framework της DBpedia όπου πρωτοεφαρμόστηκε από το OKF Greece στην Ελληνική DBpedia.

 • Ενίσχυση της Ελληνικής Wikipedia με πολιτιστικό περιεχόμενο καθώς και της Ελληνικής DBpedia η οποία αποτελεί τον πυρήνα των ελληνικών συνδεδεμένων ανοιχτών δεδομένων – Greek Linked Open Data.

 • Πέρα από τα μουσεία και τα μνημεία , πολιτιστική πληροφορία αποτελούν και στοιχεία που αφορούν την τρέχουσα πολιτιστική δράση (θεατρικά δρώμενα επί παραδείγματος), παραδοσιακά στοιχεία, βίντεο που δείχνουν έθιμα ή χορούς. Να μην μένουμε στα στατικά μνημεία, αλλά και στην ζωντανή δράση της Ελλάδος, όπου ό, τι καθορίζει την πολιτιστική της ταυτότητα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν τουριστικό στοιχείο. Eπίσης οτιδήποτε ενισχύει την ιστορική μνήμη.
  (Eίναι ήδη υπό κατασκευή μια σχετική πλατφόρμα η οποία απεικονίζει, για διάφορες χώρες ήθη και έθιμα λαών και τα συνδέει με την ιστορία τους, ώστε να χρησιμοποιηθεί από μετανάστες.)

  Σάς ευχαριστώ.

 • 7 Μαΐου 2014, 19:48 | Priest

  Το χρονοδιάγραμμα που τίθεται (τέλος του 2015) για την τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου και των κανονιστικών πράξεων, είναι πολύ μεγάλο. Σε μια χώρα στην οποία ο τουρισμός και ο πολιτισμός είναι το μεγαλύτερο κομμάτι του ΑΕΠ της κάθε μήνας που περνάει χωρίς να υπάρχει ανοιχτή πρόσβση σε αυτά τα δεδομένα είναι άκρως πολύτιμος. Κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να σταλούν τεχνικές οδηγίες σε κάθε φορέα που διαθέτει ψηφοποιημένη πολιτιστική πληροφορία, να αρχίσει ήδη να «ανοίγει» τα δεδομένα του σε ένα κοινά αποδεκτό από την παγκόσμια εμπειρία φορμά και όχι να περιμένουμε αυτό να γίνει κεντρικά από του υπουργείο πολιτισμού. Σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει ήδη οι φορείς να μετατρέπουν τα ψηφιακά δεδομένα τους τουλάχιστον και στην αγγλική γλώσσα.