Άρθρο 08 – Τρόπος Καταβολής ΚΑ.Μ.Κ

1. Το ΚΑ.Μ.Κ. καταβάλλεται στους δικαιούχους, κατόπιν υποβολής αίτησης τους, διασταύρωσης των στοιχείων τους, επεξεργασίας των σχετικών δικαιολογητικών και πιστοποίησης του ύψους που αναλογεί στον εκάστοτε δικαιούχο.

2. Το ελάχιστο ποσό που καταβάλλεται στην ωφελούμενη μονάδα/ επιχείρηση είναι είκοσι (20) ευρώ ανά μήνα.

3. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και μετά από εισήγηση της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, καθορίζονται και τροποποιούνται ο «Μηχανισμός Καταβολής ΚΑΜΚ επιβατών και Κριτήρια Δικαιούχων» και ο «Μηχανισμός Καταβολής ΚΑΜΚ εμπορευμάτων και Κριτήρια Δικαιούχων».