Ολοκλήρωση Δημοσίευσης Διαβούλευσης

Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ευχαριστεί θερμά όλους όσους συμμετείχαν στην δημόσια διαβούλευση για την έκδοση του σχεδίου νόμου υπό τον τίτλο «Εκσυγχρονισμός Θεσμικού Πλαισίου για τις Θαλάσσιες Ενδομεταφορές και λοιπές διατάξεις».

Τα σχόλια και οι προτάσεις που υποβλήθηκαν θα ληφθούν υπ’ όψιν κατά τη διαμόρφωση του τελικού κειμένου του σχεδίου νόμου.

Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Ιωάννης Πλακιωτάκης

Εκσυγχρονισμός Θεσμικού Πλαισίου για τις Θαλάσσιες Ενδομεταφορές και λοιπές διατάξεις

Τίθεται από σήμερα σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, υπό τον τίτλο «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΕΝΔΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ».
Δεδομένης της σπουδαιότητας της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, σας καλώ να συμμετάσχετε στην δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις σας επί των σχετικών ρυθμίσεων.
Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί τη Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 18:00.

Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
Ιωάννης Πλακιωτάκης