Ολοκλήρωση Δημοσίευσης Διαβούλευσης

Η δημόσια διαβούλευση για το σχέδιο νόμου «Μηχανισμός Εφαρμογής, Κρατική Εποπτεία και Γενικοί Όροι Υλοποίησης του Μεταφορικού Ισοδύναμου (Μ.Ι.) και άλλες διατάξεις» ολοκληρώθηκε.
Ευχαριστούμε θερμά όλους όσοι συμμετείχαν, καταθέτοντας σχόλια, απόψεις και προτάσεις. Μετά το πέρας της διαβούλευσης, ακολουθεί η μελέτη και η επεξεργασία αυτών, προκειμένου να διαμορφωθεί το τελικό σχέδιο νόμου που θα κατατεθεί προς συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή των Ελλήνων.

Ο Υπουργός

Παναγιώτης Κουρουμπλής

Μηχανισμός Εφαρμογής, Κρατική Εποπτεία και Γενικοί Όροι Υλοποίησης του Μεταφορικού Ισοδύναμου (Μ.Ι.) και άλλες διατάξεις

O Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Π. Κουρουμπλής, θέτει, από την Δευτέρα, 16 Απριλίου 2018 και ώρα 17:20, σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου «Μηχανισμός Εφαρμογής, Κρατική Εποπτεία και Γενικοί Όροι Υλοποίησης του Μεταφορικού Ισοδύναμου (Μ.Ι.) και άλλες διατάξεις» και καλεί τους κοινωνικούς εταίρους και κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχουν, καταθέτοντας προτάσεις, προκειμένου να βελτιωθούν οι διατάξεις του νομοσχεδίου.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι, με το ανωτέρω σχέδιο νόμου, ρυθμίζεται επείγον και κρίσιμο θέμα νησιωτικότητας, καθόσον: α) το εν λόγω νομοσχέδιο αποτελεί προϊόν μιας μεθοδικής προσπάθειας, ώστε τα ελληνικά νησιά «να έρθουν πιο κοντά» στην ηπειρωτική Ελλάδα, το ταχύτερο δυνατό, με αναμενόμενα μετρήσιμα θετικά αποτελέσματα στην προσβασιμότητα, την ποιότητα ζωής, την ανάπτυξη και την ελκυστικότητα και β) το θεσπιζόμενο, για πρώτη φορά, νομοθετικά μέτρο του Μεταφορικού Ισοδύναμου τίθεται σε εφαρμογή πιλοτικά σε δύο (2) μήνες (από1/7/2018), η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την 23/4/2018 και ώρα 14:00.
Παράταση ημερομηνίας λήξης 26/4/2018 και ώρα 14:00.

Ο Υπουργός

Παναγιώτης Κουρουμπλής