Ολοκλήρωση Δημόσιας Διαβούλευσης

Ολοκλήρωση Δημόσιας Διαβούλευσης

Δημόσια Διαβούλευση, για το σχέδιο νόμου με τίτλο «Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις».

Αγαπητοί συμπολίτες,
Εισάγουμε σε δημόσια διαβούλευση, μετά από τέσσερα χρόνια συζητήσεων και επεξεργασίας, το σχέδιο νόμου με τίτλο «Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις». Στόχος αυτής της νομοθετικής πρωτοβουλίας είναι η συνολική αναμόρφωση του πλαισίου δραστηριοποίησης των τουριστικών πλοίων, κυρίως μέσω της απλούστευσης των διαδικασιών και της καταπολέμησης της πολυπλοκότητας και της γραφειοκρατίας.
Παράλληλα προτείνονται, μεταξύ άλλων, ρυθμίσεις, οι οποίες αφορούν στη συγχώνευση, στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης των δομών του ευρύτερου δημόσιου τομέα, του Οίκου Ναύτου με το Γραφείο Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας, την επικαιροποίηση ρυθμίσεων σε ζητήματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, την ενίσχυση των μέτρων προσέλκυσης της κρουαζιέρας, καθώς και σε θέματα του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και της Πλοηγικής Υπηρεσίας.
Σημειώνεται ότι το σχέδιο νόμου με τίτλο «Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις» είχε αναρτηθεί σε διαβούλευση από 30 Απριλίου έως και 14 Μαΐου 2013, ύστερα δε από την ενσωμάτωση πλειόνων εκ των προτάσεων που διατυπώθηκαν σχετικώς, προβαίνουμε σε αυτή την εκ νέου σύντομη ανάρτηση.
Σας καλώ, λοιπόν, να συμμετάσχετε στη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης, υποβάλλοντας παρατηρήσεις, σχόλια και προτάσεις, έως και την Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2013 και ώρα 13:00.
Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων,
Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου
Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης