Ολοκλήρωση Δημοσίευσης Διαβούλευσης

Η δημόσια διαβούλευση για το σχέδιο νόμου «Τροποποιήσεις στον ν. 2932/2001 «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές – Σύσταση Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής -Μετατροπή Λιμενικών Ταμείων σε Ανώνυμες Εταιρείες και άλλες διατάξεις» ολοκληρώθηκε. Ο Αναπληρωτής Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Νεκτάριος Σαντορινιός, θα ήθελε να ευχαριστήσει τους θεσμικούς φορείς και τους πολίτες που συμμετείχαν με σχόλια και προτάσεις τους, προς την κατεύθυνση της βελτίωσης των διατάξεων. Τα σχόλια και οι προτάσεις που κατατέθηκαν, θα τύχουν επεξεργασίας και θα ληφθούν υπόψη στην διαμόρφωση του τελικού σχεδίου νόμου.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός
Νεκτάριος Σαντορινιός

Τροποποίηση του ν. 2932/2001 – Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές

Από σήμερα τίθεται σε διαβούλευση το Σχέδιο Νόμου «Τροποποιήσεις στον ν. 2932/2001 «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές – Σύσταση Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής -Μετατροπή Λιμενικών Ταμείων σε Ανώνυμες Εταιρείες και άλλες διατάξεις». Με το σχέδιο αυτό επέρχονται τροποποιήσεις στα πρώτα 11 άρθρα του παραπάνω νόμου, τα οποία αφορούν την ακτοπλοϊα. Οι θαλάσσιες μαζικές μεταφορές αποτελούν ζωτικό στοιχείο των νησιών μας και η εύρυθμη λειτουργία τους, η καταλληλότητα και η ασφάλειά τους διασφαλίζονται από το Κράτος με σεβασμό στον ελεύθερο και υγιή ανταγωνισμό. Ο Αναπληρωτής Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Νεκτάριος Σαντορινιός, καλεί τους κοινωνικούς εταίρους, τους κατοίκους των νησιών καθώς και κάθε ενδιαφερόμενο να συνεισφέρει με προτάσεις, σχόλια παρατηρήσεις, προκειμένου να επιτευχθούν οι παραπάνω σκοποί.
Η διαβούλευση θα ξεκινήσει την Τετάρτη, 24 Απριλίου 14.30 και θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα, 6 Μαϊου και ώρα 15.00.