Άρθρο 11 – Εθνική Πολιτική Υλοποίησης Μ.Ι.

1. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κυρώνεται η «Εθνική Πολιτική Υλοποίησης του Μ.Ι.», στην οποία συντίθενται οι ανάγκες και ιεραρχούνται τα αναγκαία μέσα και ενέργειες για την εφαρμογή του Μ.Ι. Αρμόδια αρχή για τη διαμόρφωση πρότασης για την «Εθνική Πολιτική Υλοποίησης του Μ.Ι.» ορίζεται η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, η οποία διατυπώνει συνολική πρόταση, λαμβάνοντας υπόψη τα εξής μεγέθη:
α) τις μελέτες και εισηγήσεις των Περιφερειών και Δήμων,
β) τα πληθυσμιακά και γεωγραφικά δεδομένα,
γ) την ανάγκη μετακίνησης επιβατών, εμπορευμάτων και στρατηγικών φορτίων, ιδίως από τις πιο απομακρυσμένες περιοχές,
δ) τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του υφισταμένου δικτύου ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών, τα αναλυτικά στοιχεία για την επιβατική κίνηση ανά δρομολογιακή γραμμή θαλάσσιων ενδομεταφορών σε ημερήσια, εβδομαδιαία, μηνιαία και ετήσια βάση,
ε) την περιοδικότητα των δρομολογίων και τη χρονική κατανομή τους εντός του ημερολογιακού έτους,
στ) τις κοινωνικές ανάγκες και
ζ) τα διαθέσιμα οικονομικά στοιχεία.

2. Τα μεγέθη της παρ. 1 επαναξιολογούνται και επικαιροποιούνται κάθε τρία (3) χρόνια ή και νωρίτερα, εάν μεταβάλλονται κρίσιμα δεδομένα.

3. Πριν τη λήψη της απόφασης του παρόντος, ενημερώνεται πλήρως και διατυπώνει τη γνώμη της η Υποεπιτροπή Νησιωτικών και Ορεινών περιοχών της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Περιφερειών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό της Βουλής.

4. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, είναι δυνατό να συνάπτονται προγραμματικές συμφωνίες συνεργασίας με Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Ερευνητικά Κέντρα και Ινστιτούτα με μορφή ν.π.δ.δ., σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, για την υλοποίηση των οριζόμενων στο παρόν άρθρο.

 • Σας προτείνουμε κατόπιν συζήτησης και με τα ενδιαφερόμενα νησιά την καταρχάς εφαρμογή του ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΏΝ ΤΩΝ ΝΗΣΙΏΝ στα Νησιά Τήλος, Ψαρά και Λειψοί και στα διαπόντια νησιά του Δήμου Κέρκυρας.

  • 26 Απριλίου 2018, 10:46 | ynanp 16042018

   Δεν υφίσταται μηχανισμός απόδοσης ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό επισκέπτη (π.χ.
   εκτός Ελλάδας) που να αντιστοιχεί σε μεταφορικό ισοδύναμο. Εαν η ερώτηση αφορά πλήρης
   κάλυψη εκ μέρους του κρατικού προϋπολογισμού της μετακίνησης και των κατοίκων και των
   επισκεπτών των νησιών, η περίπτωση αυτή δεν σχετίζεται με το μεταφορικό ισοδύναμο όπως
   ορίζεται στο Άρθρο 1.

 • Το Μεταφορικό Ισοδύναμο είναι το Εργαλείο Βιώσιμης Ανάπτυξης των μικρονησιωτικών μας κοινωνιών.
  ωσ τέτοιο πρέπει να εχει πλήρησ εφαρμογή στο σύνολο των επιβατών των πλοίων χωρίς διακρίσεις, όπως ακριβώς συμβαίνει και με τα ΜΜΜ της ξηρας.
  οπως στο ΚΤΕΛ για να κόφω ενα κανονικό εισιτήριο δέν χρειάζομαι κανένα παραστατικό η πισοτποιητικό τησ πολιτείασ, ετσι πρέπει να γινει και στην Εφαρμογή του μεταφορικού Ισοδύναμου.
  Αντιλαμβανόμαστε την δυσκολη οικονομική συγκοιρία, πλήν ομως η πολιτέια μπορεί και πρέπει να ξεκινήσει πιλοτικά την εφαρμογή του και σε ορισμένα μικρά νησιά με αυτήν την εννοια, την οποία και θεωρούμε ωσ την μονη σωστή ερμηνεία και εφαρμογή του μεταφορικού Ισοδύναμου.
  ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΙΚΡΩΝ ΝΗΣΙΩΝ

  • 26 Απριλίου 2018, 10:15 | ynanp 16042018

   Η εφαρμογή του μέτρου στο σύνολο των επιβατών απαιτεί μηχανισμό διασταύρωσης ΑΦΜ κατοίκων εξωτερικού και απόδοσης
   μεταφορικά ισοδύναμου ποσού σε ΙΒΑΝ τους κάτι που δεν είναι αυτή τη στιγμή δυνατό. Σε περίπτωση που διαφοροποιηθεί ο μηχανισμός και δεν γίνεται απόδοση ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό νησιώτη αλλά στη μεταφορική εταιρία, αυτό δεν διασφαλίζει την τελική επίδραση στη μείωση της τιμής του ναύλου, αντιθέτως ενδέχεται να την αυξήσει.