Ολοκλήρωση Δημοσίευσης Διαβούλευσης

O Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ευχαριστεί θερμά όλους όσους συμμετείχαν στην δημόσια διαβούλευση για την έκδοση του προεδρικού διατάγματος υπό τον τίτλο «Σχολές ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, χορήγηση άδειας ναυαγοσώστη, υποχρεωτική πρόσληψη ναυαγοσώστη σε οργανωμένες ή μη παραλίες»

Τα σχόλια και οι προτάσεις που υποβλήθηκαν θα ληφθούν υπ’ όψιν κατά τη διαμόρφωση του τελικού κειμένου του προεδρικού διατάγματος.

 

Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Ιωάννης Πλακιωτάκης

Σχέδιο προεδρικού διατάγματος «Σχολές ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, χορήγηση άδειας ναυαγοσώστη, υποχρεωτική πρόσληψη ναυαγοσώστη σε οργανωμένες ή μη παραλίες»

Τίθεται από σήμερα σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση η πρωτοβουλία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για την έκδοση προεδρικού διατάγματος υπό τον τίτλο «Σχολές ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, χορήγηση άδειας ναυαγοσώστη, υποχρεωτική πρόσληψη ναυαγοσώστη σε οργανωμένες ή μη παραλίες».
Δεδομένης της σπουδαιότητας της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, σας καλώ να συμμετάσχετε στην δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις σας επί των σχετικών ρυθμίσεων.
Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί τη Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 20:00.

 

Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
Ιωάννης Πλακιωτάκης