Ολοκλήρωση Δημόσιας Διαβούλευσης

O Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ευχαριστεί όλους όσοι συμμετείχαν στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση επί του Σχεδίου Νόμου «Μεταρρύθμιση του Συστήματος Εποπτείας και Ελέγχου του Ελληνικού Λιμενικού Συστήματος και άλλες διατάξεις». Οι εποικοδομητικές προτάσεις, τα σχόλια και οι ιδέες που κατατέθηκαν θα τύχουν επεξεργασίας και θα ληφθούν υπόψη προκειμένου να βελτιωθούν οι διατάξεις του σχεδίου νόμου.

Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Θοδωρής Δρίτσας

Μεταρρύθμιση του Συστήματος Εποπτείας και Ελέγχου του Ελληνικού Λιμενικού Συστήματος και άλλες διατάξεις

O Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, θέτει από σήμερα 28/4/2016 και ώρα 10:00 σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου «Μεταρρύθμιση του Συστήματος Εποπτείας και Ελέγχου του Ελληνικού Λιμενικού Συστήματος και άλλες διατάξεις» και καλεί τους κοινωνικούς εταίρους και κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχουν καταθέτοντας προτάσεις, προκειμένου να βελτιωθούν οι διατάξεις του νομοσχεδίου. Λαμβάνοντας υπόψιν ότι με το ανωτέρω σχέδιο Νόμου ρυθμίζονται επείγοντα θέματα, η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την 6/5/2016 και ώρα 14:00.

Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Θοδωρής Δρίτσας