Άρθρο 04

1. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 2932/2001, μετά από τις λέξεις «…μέχρι τη 31η Ιανουαρίου» προστίθενται οι λέξεις «μαζί με όλα τα απαραίτητα έγγραφα, που προβλέπονται στην απόφαση του άρθρου 2 της παρ. 3». Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 2932/2001 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Πλοία, τα οποία δρομολογούνται για ένα έτος, δρομολογούνται κατά προτεραιότητα, σε σχέση με πλοία που δρομολογούνται για μικρότερη διάρκεια, η οποία προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Η δρομολόγηση Ε/Γ – Ο/Γ πλοίου ανοικτού τύπου είναι πάντοτε δωδεκάμηνη.»
2. Η παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 2932/2001 αντικαθίσταται ως εξής: «4. Το Υπουργείο μπορεί να τροποποιήσει στο αναγκαίο μέτρο τη Δήλωση ως προς τα στοιχεία των δρομολογίων αν αιτιολογημένα διαπιστώνεται:
α) ότι οι συνθήκες σε λιμένα ή λιμένες δεν επιτρέπουν για λόγους ασφάλειας του πλοίου και τάξης στο λιμένα την εκτέλεση των δρομολογίων που δηλώθηκαν,
β) ότι το πλοίο δεν μπορεί απρόσκοπτα να καταπλεύσει και να εκτελέσει τη μεταφορά στους λιμένες προσέγγισης και στις ώρες κατάπλου και απόπλου, που δηλώνονται με βάση τα πραγματικά χαρακτηριστικά και την πραγματική ταχύτητα πλεύσης του και
γ) ότι η συχνότητα των δρομολογίων ή ο προγραμματισμένος χρόνος διακοπής των δρομολογίων δεν ανταποκρίνεται στις πάγιες κατά τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου ανάγκες τακτικής παροχής υπηρεσιών και
δ) ότι οι λιμενικές υποδομές στον αφετήριο λιμένα δεν επαρκούν για τη διάθεση χώρου προβολής ή πρυμνοδέτησης κατά τον ίδιο χρόνο, με αποτέλεσμα να μην επαρκεί η χωρητικότητα του λιμένα.
Στις παραπάνω α’, β’ και γ’ περιπτώσεις καλούνται οι πλοιοκτήτες να προσαρμόσουν με συμφωνία τα δρομολόγιά τους στις αναγκαίες χρονικές αποστάσεις για την επίλυση των προβλημάτων αυτών. Αν εντός πέντε (5) ημερών δεν επιτευχθεί συμφωνία ο αρμόδιος Υπουργός αποφασίζει για τις αναγκαίες μεταβολές των δρομολογίων κατόπιν σχετικής γνωμοδότησης του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (Σ.Α.Σ.). Στην υπό δ’ περίπτωση και εφόσον δεν επιτευχθεί συμφωνία μετά την παρέλευση των πέντε (5) ημερών, ο αρμόδιος Υπουργός δύναται, με γνώμη του Σ.Α.Σ, να αναθέτει στον αρμόδιο φορέα διαχείρισης του λιμένα να διενεργεί πλειοδοτικό διαγωνισμό για τον προσδιορισμό της προτεραιότητας προβολής ή πρυμνοδέτησης κατά την εκτέλεση των συγκεκριμένων δρομολογίων έναντι καταβολής δικαιώματος. Από την προκήρυξη του διαγωνισμού ρυθμίζονται οι όροι, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των διαγωνιζομένων και κάθε άλλο σχετικό με τη διενέργεια του διαγωνισμού.»
3. Στο τέλος της παρ. 6 του άρ. 4 του ν. 2932/2001 η πρόταση «Για τη δρομολογιακή περίοδο που άρχισε την 1η Νοεμβρίου 2012 και τελειώνει την 31η Οκτωβρίου 2013 το αίτημα για τη δρομολόγηση του επιπλέον πλοίου υποβάλλεται τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν την έναρξη των δρομολογίων.», αντικαθίσταται με την πρόταση «Στην περίπτωση αυτή ισχύουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 3 παρ. 6.»
4. Η παρ. 7 του άρ. 4 του ν. 2932/2001 αντικαθίσταται ως εξής: «7. Ο πλοιοκτήτης υποχρεούται να εκτελεί τα δρομολόγια σύμφωνα με τους όρους της ανακοίνωσης δρομολογίων και συνεργαζόμενος με την αρμόδια Λιμενική Αρχή και το φορέα διοίκησης του λιμένα, να τα ανακοινώνει δημόσια με κάθε πρόσφορο μέσο, να πληροφορεί ορθά το κοινό σχετικά με την εκτέλεσή τους και να μεριμνά για την έγκαιρη διάθεση – έκδοση εισιτηρίων στο επιβατικό κοινό, τουλάχιστον δύο μήνες πριν από την προγραμματισμένη εκτέλεση του δρομολογίου.»

 • ΙΟΝΙΟΝ Π

  ΠΛΟΙΑ Ε/Γ-Ο/Γ ΙΟΝΙΟΝ ΠΕΛΑΓΟΣ (ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ)
  Ε/Γ-Ο/Γ-Φ/Γ ΙΘΑΚΗ ΝΤΑΙΑΜΟΝΤ ( ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ )

  Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 2932/2001 όπου προστίθεται εδάφιο, η εταιρεία μας προτείνει να αντικατασταθεί ως εξής :

  – Η δρομολόγηση Ε/Γ-Ο/Γ Ανοιχτού Τύπου σε ΜΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΓΡΑΜΜΗ να είναι 12μήνη εκτός πλοίου που από το ίδιο νησί μπορεί να επιλέγει διαφορετικές γραμμές που ενώνουν το νησί με άλλους προορισμούς».

 • Σε ελαχιστα κερδοφορα γραμμη και πληρως ζημιογονα το χειμωνα (οπως αυτη της Ελαφονησου-Πουντα)θα πρεπει να γινεται δωδεκαμηνη δρομολογηση Ε/Γ-Ο/Γ πλοιου στην ιδια γραμμη ( και να μην ειναι δυνατο να ερχεται ενα αλλο πλοιο απο αλλη γραμμη για 3 μηνες το καλοκαιρι), καθ οτι η γραμμη εκτος απο επιχειρηματικη δραστηριοτητα αποτελει και υπηρεσια κοινωφελους χαρακτηρα προς την τοπικη κοινωνια της Ελαφονησου(εξυπηρετηση Εκκλησιας- οπως κηδειες- Ομιλος Ψαραδων Ελαφονησου, γινονται δωρεαν, επισης εξυπηρετηση ΔΕΗ με εκτακτα δρομολογια ολο το 24ωρο για τις αναγκες του νησιου)

 • 15 Μαΐου 2019, 14:41 | ΣΕΕΝ

  1. – Παρ. 3, εδάφιο 1: Δεν χρήζει νομοθετικής ρύθμισης καθότι η υποβολή των απαραίτητων εγγράφων με τη δήλωση δρομολόγησης προβλέπεται με Υ.Α. του άρθρου Τετάρτου παρ. 2 του ν. 2932/01.

  1. – τέλος Παρ. 3: Προκειμένου για την κατά προτεραιότητα δρομολόγηση των πλοίων που δρομολογούνται για ένα έτος, αντί της φράσης «Πλοία…….παρόντος νόμου» προτείνουμε : «Για την κάλυψη των αναγκών των νησιών καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και στην περίπτωση που αντιμετωπίζονται προβλήματα εξυπηρέτησης των δηλωθέντων δρομολογίων από το λιμάνι αναχώρησης, θα ανακοινώνονται πρώτα τα δρομολόγια των πλοίων για τα οποία (α) η πλοιοκτήτρια εταιρεία ή κοινοπραξία έχει δηλώσει ετήσια δρομολόγια για 12 μήνες τον χρόνο και (β) έχουν εκτελεστεί από τα πλοία της ίδιας εταιρείας ή κοινοπραξίας καθ’ όλη την διάρκεια της προηγούμενης δρομολογιακής περιόδου ανελλιπώς τα δηλωθέντα δρομολόγια στην ίδια ζώνη αναχώρησης (πρωινή-απογευματινή).
  Η εξέταση των δρομολογίων των λοιπών πλοίων θα έπεται της ανακοίνωσης των ανωτέρω».

  2. – Παρ. 4, εδάφιο α): Πάγια θέση του ΣΕΕΝ αποτελεί ότι το Υπουργείο δεν μπορεί να τροποποιεί μονομερώς τις δηλώσεις πλοιοκτήτη. Το εν λόγω άρθρο θα πρέπει να τροποποιηθεί ώστε κατόπιν σχετικού αιτήματος της λιμενικής αρχής ή/και του υπουργείο, ο πλοιοκτήτης να φροντίζει για την τροποποίηση της δήλωσής του στις αναφερόμενες περιπτώσεις.
  Ειδικότερα, η υποπερίπτωση 4.4.α προτείνουμε να διαμορφωθεί ως κατωτέρω με ταυτόχρονη διαγραφή της προτεινόμενης περίπτωσης 4.4.δ.

  «α) ότι οι συνθήκες σε λιμένα ή λιμένες δεν επιτρέπουν για λόγους ασφάλειας του πλοίου και τάξης και χωρητικότητας στο λιμένα την εκτέλεση των δρομολογίων που δηλώθηκαν»

  2. – Παρ. 4, εδάφιο β): Να διαγραφούν οι λέξεις «τα πραγματικά χαρακτηριστικά», καθώς τα χαρακτηριστικά προσδιορίζονται αντικειμενικά.
  Η απαίτηση για την πραγματική ταχύτητα πλεύσης να ισχύει και για τα πλοία του άρθρου 4α.

  2. – Παρ. 4, εδάφιο δ): Προτείνουμε να διαγραφεί η παράγραφος «Στην υπό δ περίπτωση… ..διαγωνισμού» .

  Η διενέργεια διαγωνισμού μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο εκμετάλλευσης από τους Οργανισμούς Λιμένος, γεγονός το οποίο θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του κόστους εκμετάλλευσης των πλοίων και τελικά την οικονομική επιβάρυνση του επιβατικού κοινού. Εφόσον δεν επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ Λιμενικών αρχών και εταιρειών, για να καταστεί δυνατή η εξυπηρέτηση πλοίων και δρομολογίων, το ΣΑΣ έχει πάντα την δυνατότητα κατάλληλης ρύθμισης των δρομολογίων, π.χ. με εκτέλεση εναλλακτικών δρομολογίων.

  3. – Παρ. 6: Συμφωνούμε

  4. – Παρ. 7: Δεν συμφωνούμε με την ως άνω παρ. 4 προτεινόμενη τροποποίηση. Να διαγραφεί.

  Η υποχρεωτική διάθεση εισιτηρίων αποτελεί παρέμβαση στην ελεύθερη άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας των εταιρειών και στην άσκηση της εμπορικής πολιτικής τους.

  Επίσης προτείνουμε να τροποποιηθεί το αργότερο την 1η Μαρτίου (αντί μετά την 31η Μαρτίου) η προθεσμία ανακοίνωσης της δήλωσης δρομολόγησης στη Λιμενική Αρχή που αναφέρεται στην παρ. 3 του άρθρου Τετάρτου.

 • 15 Μαΐου 2019, 13:55 | ΓΕΡΟΝΤΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

  Συμφωνούμε με την πρόταση νόμου επί του άρθρου 4 του ν. 2932/2001 έτσι όπως είναι αναρτημένη στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής στο διαδικτυακό τόπο http://www.opengov.gr και είναι διατυπωμένη ως εξής:
  «Πλοία, τα οποία δρομολογούνται για ένα έτος, δρομολογούνται κατά προτεραιότητα, σε σχέση με πλοία που δρομολογούνται για μικρότερη διάρκεια, η οποία προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Η δρομολόγηση Ε/Γ – Ο/Γ πλοίου ανοικτού τύπου είναι πάντοτε δωδεκάμηνη.»
  Σε κάθε περίπτωση ο ετήσιος προγραμματισμός για το κάθε επίπεδο της παραγωγικής διαδικασίας είναι κάτι που η λογική και η πρακτική το επιτάσσει.

 • 15 Μαΐου 2019, 13:40 | Κυριακος Λαμπρακης

  ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΩΝΗΣΙ ΕΛΑΦΟΝΗΣΣΟΥ
  ε/ο «αγιαννακης»
  ΑΡΘΡΟ 2
  Η παρ 5 του άρθρου 2 του ν 2932/01 στο τέλος θα μπορούσε να διατυπωθεί ως εξής:
  «Η διάταξη αυτή δεν ισχύει για Ε/Γ-Ο/Γ πλοία των οποίων η δρομολόγηση αφορά μια συγκεκριμένη γραμμή έως 10 ν.μ »
  Η διάταξη αυτή δύναται να έχει και αναδρομική ισχύ

  ΑΡΘΡΟ 4 Παρ 1
  Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν 2932/01 στο οποίο προστίθεται εδάφιο, θα μπορούσε να διατυπωθεί ως εξής:
  «Η δρομολόγηση Ε/Γ-Ο/Γ πλοίου σε μια συγκεκριμένη γραμμή έως 10 ν.μ, είναι πάντοτε δωδεκάμηνη.»
  Η διάταξη αυτή δύναται να έχει και αναδρομική ισχύ

  Οι συνθήκες σε λιμένα ή λιμένες δεν επιτρέπουν για λόγους ασφάλειας του πλοίου και τάξης στο λιμένα την εκτέλεση των δρομολογίων που δηλώθηκαν,
  2) ότι οι λιμενικές υποδομές στον αφετήριο λιμένα δεν επαρκούν για τη διάθεση χώρου προβολής ή πρυμνοδέτησης κατά τον ίδιο χρόνο, με αποτέλεσμα να μην επαρκεί η χωρητικότητα του λιμένα.
  ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ , ΜΕΤΑ ΒΙΑΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΛΛΗΜΕΝΙΣΘΟΥΝ 3 ΠΛΟΙΑ ΣΥΧΓΡΟΝΩΣ , ΚΑΙ ΑΝ Ο ΚΑΙΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΥΝΟΙΚΟΣ !!!

 • 15 Μαΐου 2019, 13:12 | Ανδρέας Μπαμπούνης

  Η τροποποίηση που προτείνεται στην παρ. 2β θα επιλύσει ένα άλλο σοβαρό πρόβλημα το οποίο ταλαιπωρεί τα νησιά μας και εκθέτει τον ελληνικό τουρισμό. Είναι κοινή διαπίστωση τα τελευταία χρόνια ότι δηλώνονται από πλοία ωράρια τα οποία ή δεν μπορούν να εκτελέσουν (είτε εσκεμμένα είτε για επιχειρηματικούς λόγους) ή δεν εκτελούν για λόγους ανταγωνισμού. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα πολύωρες καθυστερήσεις και ταλαιπωρία των επιβατών, απώλειες πτήσεων, ανταποκρίσεων με άλλα πλοία κλπ. Πρέπει οπωσδήποτε να σταματήσει το φαινόμενο της δήλωσης ανέφικτων και πλασματικών ωραρίων από πλοιοκτήτες, το οποίο τους δίνει επιπλέον το δικαίωμα να κάνουν άγρα επιβατών, σε βάρος όσων δηλώνουν πραγματικά ωράρια και τα εκτελούν με συνέπεια.
  Επίσης, το φετινό χειμώνα στην γραμμή των Δυτικών Κυκλάδων έγινε «συνήθεια» η καθυστερημένη αναχώρηση από τον Πειραιά του συμβατικού πλοίου, για μία ή και δύο ώρες, για λόγους που δεν αντιλαμβανόμαστε και χωρίς να μάθουμε ποτέ γιατί η Λιμενική Αρχή Πειραιά το επέτρεπε. Αυτό θα πρέπει να σταματήσει και καλό θα ήταν να προβλεφθεί ρητά διάταξη που δεν θα το επιτρέπει, με πρόβλεψη για αντίστοιχες κυρώσεις.

 • 15 Μαΐου 2019, 13:38 | ΔΙΑΚΑΝΤΩΝΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ

  ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ στην παρ.1 του άρθρου 4 …»η δρομολόγηση Ε/Γ-Ο/Γ Ανοικτού Τύπου να είναι πάντοτε 12μηνη… καθώς πρόκειται για μικρότερης διάρκειας να μην υπάρχει πλοίο άλλο με ανάλογα χαρακτηριστικά το οποίο εξυπηρετεί την εν λόγω γραμμή/ες»

 • 15 Μαΐου 2019, 13:12 | ΓΕΡΟΝΤΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

  Συμφωνούμε με την πρόταση νόμου επί του άρθρου 4 του ν. 2932/2001 έτσι όπως αναρτάται στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής στο διαδικτυακό τόπο http://www.opengov.gr και είναι διατυπωμένη ως εξής:
  «Πλοία, τα οποία δρομολογούνται για ένα έτος, δρομολογούνται κατά προτεραιότητα, σε σχέση με πλοία που δρομολογούνται για μικρότερη διάρκεια, η οποία προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Η δρομολόγηση Ε/Γ – Ο/Γ πλοίου ανοικτού τύπου είναι πάντοτε δωδεκάμηνη.»
  Σε κάθε περίπτωση ο ετήσιος προγραμματισμός σε κάθε επίπεδο της παραγωγικής διαδικασίας είναι κάτι που η λογική και η πρακτική το επιτάσσει.

 • Όσον αφορά το Άρθρο 4 θα μπορούσε να διατυπωθεί ως εξής «Η δρομολόγηση Ε/Γ-Ο/Γ πλοίου σε μια συγκεκριμένη γραμμή έως 10ν.μ. είναι πάντοτε δωδεκάμηνη»
  Και να έχει αναδρομική ισχύ.

 • ΑΡΘΡΟ 4
  Στο τέλος της παρ 3 του άρθρου 4 του ν2932/2001 στο οποίο προστίθεται εδάφιο μπορεί να διατυπωθεί ως έξης:
  «Η δρομολόγηση Ε/Γ-Ο/Γ πλοίου σε μια συγκεκριμένη γραμμή έως 10ν.μ. είναι πάντοτε δωδεκάμηνη»

 • 15 Μαΐου 2019, 12:47 | ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ Ν.Ε.

  Η τροποποίηση του Ν.2932/2001 μας βρίσκει σύμφωνους και κρίνουμε απαραίτητη την αναδρομική ισχύ της τροποποίησης αυτής.

 • Άρθρο 4, παρ. 4: Η διάθεση-έκδοση των εισιτηρίων να είναι υποχρωτική αμέσως μετά την αποδοχή δρομολόγησης από το ΥΝΑ και το αργότερο μέχρι την 31/12 της κάθε δρομολογιακής περιόδου και όχι 2 μήνες πριν την εκτέλεση του προγραμματισμένου δρομολογίου. Αυτό άλλωστε αποτελεί πάγιο αίτημα όλων των φορέων του ξενοδοχειακού τουρισμού και των Δημοτικών αρχών των νησιών. Ο όρος αυτός θα δεσμεύει τον πλοιοκτήτη στην εκτέλεση των δρομολογίων και δεν θα μπορεί να ζητάει χωρίς συνέπειες την αποδρομολόγηση του πλοίου του παραμονές της θερινής περιόδου όπως αναφέραμε στο άρθρο 3.

 • Παρ. 2β): Ο όρος πραγματική ταχύτητα πρέπει να διατηρηθεί οπωσδήποτε και να τεκμηριώνεται. Πραγματική ταχύτητα είναι αυτή που το πλοίο κατέγραψε στα trials της χρονιάς επισκευής και ετήσιας επιθεώρησης του κάθε πλοίου παρουσία του επιβλέποντος νηογνώμωνα προκειμένου να εκδώσει Πιστοποιητικό ασφαλείας, και όχι αυτή που κατέγραψε στα trials όταν ναυπηγήθηκε. Είναι ξεκάθαρο.
  «Να παραμείνει λοιπόν η πραγματική ταχύτητα που θα βεβαιώνει ο επιβλέπων νηογμώμωνας κάθε χρόνο για το ίδιο πλοίο»

 • 15 Μαΐου 2019, 11:14 | Γιώργος Τελώνης

  Άρθρο 4 παρ.4.

  Οι κρατήσεις για όλα τα μέσα μεταφοράς γίνονται πολύ έγκαιρα . Συγκεκριμένα ακόμη και ένα χρόνο ενωρίτερα . Μάλιστα επειδή έχουν καθιερωθεί στο σύγχρονο marketing οι εκπτώσεις των έγκαιρων κρατήσεων , αυτές οι ζητήσεις έχουν την τάση να γίνονται ακόμη ενωρίτερα. Επομένως θα πρέπει να γίνονται οι ανακοινώσεις και οι δυνατότητες κράτησης το νωρίτερο δυνατόν .

  Ιδανικά θα ήταν , να είναι υποχρεωμένες οι εταιρείες μόλις παίρνουν την αποδοχή να ανακοινώνουν τα δρομολόγια τους μέσα σε διάστημα ολίγων ημερών .

  Αυτή η ανακοίνωση και δέσμευση θα αποτελεί σοβαρό αντικίνητρο σε κάποιους να κάνουν δηλώσεις δρομολόγησης χωρίς να είναι βέβαιοι.

 • 15 Μαΐου 2019, 11:52 | Λαϊνάς Μιχαήλ Ε/Γ – Ο/Γ ΝΗΡΕΑΣ – ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ

  Συμφωνούμε με την πρόταση νόμου επί του άρθρου 4 του ν. 2932/2001 έτσι όπως είναι αναρτημένη στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής στο διαδικτυακό τόπο http://www.opengov.gr και είναι διατυπωμένη ως εξής:

  «Πλοία, τα οποία δρομολογούνται για ένα έτος, δρομολογούνται κατά προτεραιότητα, σε σχέση με πλοία που δρομολογούνται για μικρότερη διάρκεια, η οποία προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Η δρομολόγηση Ε/Γ – Ο/Γ πλοίου ανοικτού τύπου είναι πάντοτε δωδεκάμηνη.»

  Σε κάθε περίπτωση ο ετήσιος προγραμματισμός σε κάθε επίπεδο της παραγωγικής διαδικασίας είναι κάτι που η λογική και η πρακτική το επιτάσσει.

 • 15 Μαΐου 2019, 11:17 | Γιώργος Τελώνης

  σχετικά με το δ της 2ης παραγράφου του άρθρου , ΔΕΝ πρέπει να υπάρχει αυτή η δυνατότητα . Με την δυνατότητα αυτή , οι φορείς εκμετάλλευσης των λιμένων, Οργανισμοί Λιμένων ή Λιμενικά Ταμεία ή Δημοτικά Λιμενικά ταμεία , θα μπορούν να το εκμεταλεύονται και σε περίπτωση ανταγωνισμού των εταιρειών για το ίδιο λιμάνι να διενεργούν διαγωνισμούς οι οποίοι τελικά θα είναι σε βάρος των εταιρειών και τελικά σε βάρους του επιβάτη .

  Σε αυτή την περίπτωση , που δεν υπάρχει συμφωνία μεταξύ εταιρειών και λιμένων θα επιλαμβάνεται το συμβούλιο ΣΑΣ για να γνωμοδοτεί επιλύοντας το πρόβλημα

 • 15 Μαΐου 2019, 09:18 | ΕΝΩΣΗ ΠΟΡΘΜΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

  Από τη διατύπωση «μαζί με όλα τα απαραίτητα έγγραφα, που προβλέπονται στην απόφαση του άρθρου 2 της παρ. 3» δεν γίνεται κατανοητό σε ποιο άρθρο 2 παρ. 3 γίνεται αναφορά ειδικότερα αφού η παρ. 3 του άρθρου δευτέρου το ισχύοντος νόμου δεν αναφέρει απόφαση. Επιφυλάσσουμε τη θέση μας μετά τη γνωστοποίηση της απάντησής σας.
  Όσον αφορά στη διάκριση για τα Ε/Γ – Ο/Γ πλοία ανοικτού τύπου, ισχύει η θέση μας όπως αναφέρεται υπό τα Γενικά στην παρούσα επιστολή μας.
  Σε σχέση με τη πρόβλεψη περί δυνατότητας εμπλοκής των φορέων διοίκησης των λιμένων στη κατάρτιση δρομολογίων καταρχήν δηλώνουμε την αντίθεσή μας. Θεωρούμε ότι η εμπλοκή ιδιωτών, όπως για παράδειγμα ισχύει για τον λιμένα Πειραιά, Θεσσαλονίκης, δεν εξασφαλίζει την αναγκαία διαφάνεια και αμεροληψία ώστε να εξασφαλίζεται και η ανάλογη εποπτεία που πρέπει να ασκεί το Κράτος σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου δευτέρου του ισχύοντος νόμου και εξίσου, αν όχι περισσότερο, δεν εξασφαλίζονται συνθήκες ελεύθερου και υγιούς ανταγωνισμού παροχής ασφαλών, σταθερών, αξιόπιστων και ποιοτικών θαλάσσιων υπηρεσιών μεταφοράς επιβατών, οχημάτων και εμπορευμάτων και προστασία των συμφερόντων του επιβατικού κοινού, της οικονομικής ανάπτυξης των νησιών, της συνοχής του νησιωτικού χώρου και της εδαφικής συνέχειας της χώρας, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3 του ίδιου πιο πάνω άρθρου δευτέρου. Περαιτέρω, θα πρέπει να αναλογιστεί κανείς ότι οι διαδικασίες και οι όροι προκήρυξης του διαγωνισμού εκ μέρους του φορέα διαχείρισης του λιμένος και η διενέργεια του διαγωνισμού, μαζί με τις όποιες ενστάσεις και την εξέτασή τους θα είναι τόσο χρονοβόρες με αποτέλεσμα τον μη καθορισμό δρομολογίων άρα τη στέρηση παροχής υπηρεσιών θαλασσίων ενδομεταφορών για το αντίστοιχο διάστημα. Εκτιμούμε ότι η υπόψη δυνατότητα αποσκοπεί μόνο στην ενίσχυση των οικονομικών πόρων των (ιδιωτών και μη) φορέων διαχείρισης των λιμένων χωρίς καμία προστιθέμενη ουσιαστική αξία στην ποιότητα των θαλάσσιων ενδομεταφορών τη στιγμή που η ευθύνη της εποπτείας του θα διατηρείται στο Κράτος.
  Περαιτέρω και όσον αφορά στη διατύπωση «το πλοίο δεν μπορεί απρόσκοπτα να καταπλεύσει και να εκτελέσει τη μεταφορά στους λιμένες προσέγγισης και στις ώρες κατάπλου και απόπλου, που δηλώνονται με βάση τα πραγματικά χαρακτηριστικά και την πραγματική ταχύτητα πλεύσης του», γεννάται το ερώτημα πώς μπορεί να είναι γνωστή η πραγματική ταχύτητα του πλοίου και ιδιαίτερα ενός νεότευκτου, πριν την έναρξη εκτέλεσης δρομολογίων;
  Εξίσου και όσον αφορά στη διατύπωση «τουλάχιστον δύο μήνες πριν από την προγραμματισμένη εκτέλεση του δρομολογίου» της παρ. 4 του άρθρου αυτού, εφόσον αφορά και στην «έγκαιρη διάθεση – έκδοση εισιτηρίων στο επιβατικό κοινό» σας δηλώνουμε το ήδη γνωστό και προφανές, ότι η εφαρμογή της απαίτησης αυτής είναι αδύνατη πρακτικά και λογικά σε πορθμειακές γραμμές με καταφθάνουσα την επιβατική και οχηματική κίνηση όπου η προτεραιότητα επιβίβασης κανονίζεται σύμφωνα με τους Κανονισμούς Λιμένος (πχ Πέραμα – Παλούκια).

 • 14 Μαΐου 2019, 00:41 | IONIAN SEA FERRIES

  Στη συνεχεία της πρότασης: «Η δρομολόγηση Ε/Γ – Ο/Γ πλοίου ανοικτού τύπου είναι πάντοτε δωδεκάμηνη.» να προστεθεί:
  <>.

 • 10 Μαΐου 2019, 11:04 | ΚΑΒΑΝΤΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

  ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΠΛΟΙΩΝ
  ΣΤΥΡΩΝ – ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ

  Αρθρο 4 παρ.1
  Στο τέλος να προστεθεί «……δωδεκάμηνη στην ίδια γραμμή.»
  Αρθρο 4 παρ.3
  Να παραληφθεί «2012» και «2013»

 • 10 Μαΐου 2019, 10:19 | ΚΑΒΑΝΤΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

  Αρθρο 4 παρ.1
  Στο ΄τέλος να γίνει»…. δωδεκάμηνη σε μία μόνο γραμμή»
  Αρθρο 4 παρ.3
  Να παραληφθεί «2012» και «2013»

 • 6 Μαΐου 2019, 11:35 | ΜΕΘΕΝΙΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

  Άρθρο 4 παρ. 2β
  Στην περίπτωση κατάπλου του πλοίου με καθυστέρηση στον τελικό λιμένα να μην συντάσσονται παραβάσεις αφού το δρομολόγιο του πλοίου εκτελέσθηκε κανονικά έστω και με κάποια χρονική καθυστέρηση όπως παρατηρούνται σε όλα τα συγκοινωνιακά μέσα.

 • 6 Μαΐου 2019, 11:14 | ΜΕΘΕΝΙΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

  Στο εδάφιο που προστίθεται αναφέρεται σε πλοία που δρομολογούνται για ένα έτος κατά προτεραιότητα σε σχέση με πλοία που δρομολογούνται για μικρότερη διάρκεια είναι διατυπωμένο έτσι ώστε να δημιουργούνται ανισότητες για Τ/Χ και ΥΓ που εκ της κείμενης νομοθεσίας έχουν δικαίωμα δρομολόγησης τετράμηνης (3 θερινούς μήνες κι 1 μήνα χειμώνα) και πρέπει να διευκρινιστεί ανάλογα.

 • 2 Μαΐου 2019, 14:22 | Γιαννης Σπιλάνης

  Αρθρο 4 παρ.4.
  Παγιο αιτημα των τουριστικών πρακτόρων και όλων οσων ασχολούνται με τον τουρισμό ειναι η ανακοίνωση των δρομολογίων να γινεται τουλαχιστον 8 μήνες πριν την ημερομηνία εκτέλεσης τους. Ανάλογη πρεπει να ειναι δυνατή η έκδοση εισιτήριων.
  Ο λόγος που ζητείται να ειναι τα δρομολόγια γνωστά πολλούς μήνες απο την εκτέλεση τους ειναι οτι τα τουριστικά πακέτα σχεδιάζονται και τίθενται προς πώληση ένα χρόνο νωρίτερα απο την περίοδο υλοποίησης τους