Άρθρο 11 Διαδικασία χαρακτηρισμού παράλιων χώρων ως πολυσύχναστων

1. Ο προϊστάμενος της Λιμενικής Αρχής (Κεντρικά Λιμεναρχεία, Λιμεναρχεία), για το χαρακτηρισμό χώρων ως πολυσύχναστων, καθώς και για την εισήγηση επιμήκυνσης του χρονικού διαστήματος και του εύρους των ωρών της περίπτωσης α) της παραγράφου 1 του άρθρου 7, στις περιοχές δικαιοδοσίας της, καθώς και στις περιοχές δικαιοδοσίας των υπαγόμενων σε αυτή Λιμενικών Αρχών, με απόφασή του συγκροτεί, κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του μηνός Αυγούστου ή κατόπιν έγκρισης της Διεύθυνσης Λιμενικής Αστυνομίας του Αρχηγείου και αργότερα, επιτροπή, η οποία αποφασίζει, κατόπιν αυτοψίας, εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία συγκρότησής της, για το επόμενο ημερολογιακό έτος και αποτελείται από:
α) Τον προϊστάμενο της Λιμενικής Αρχής (Κεντρικά Λιμεναρχεία, Λιμεναρχεία, Λιμενικά Τμήματα και Λιμενικοί Σταθμοί), ως Πρόεδρο, μαζί με τον αναπληρωτή του. Αντί του προϊσταμένου της Λιμενικής Αρχής, μπορεί να ορίζεται, από τον ίδιο, άλλος Αξιωματικός Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., ως Πρόεδρος, μαζί με τον αναπληρωτή του.
β) Έναν (1) εκπρόσωπο της οικείας Περιφέρειας, ο οποίος ορίζεται αρμοδίως, μαζί με τον αναπληρωτή του.
γ) Έναν (1) εκπρόσωπο του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) ή του Οργανισμού Λιμένα ή του Λιμενικού Ταμείου ή της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤ.Α.Δ.) ή άλλου φορέα διαχείρισης, κατά περίπτωση, οι οποίοι ορίζονται αρμοδίως, μαζί με τους αναπληρωτές τους.
2. Η επιτροπή τελεί σε απαρτία, εφόσον παρίστανται και τα τρία (03) μέλη της.
3. Οι αποφάσεις της επιτροπής, η οποία πρέπει να τελεί σε απαρτία, λαμβάνονται κατά πλειοψηφία.
4. Η επιτροπή αποφαίνεται λαμβάνοντας, ενδεικτικά, υπόψη τη μέση ημερήσια προσέλευση τριακοσίων (300) λουομένων τουλάχιστον, για κάθε παραλία με μήκος ακτογραμμής μέχρι ενός χιλιομέτρου (ομοίως και για κάθε αντίστοιχο, μετά το πρώτο χιλιόμετρο, μήκος ακτογραμμής) κατά τις περιόδους αιχμής, τυχόν ατυχήματα που συνέβησαν κατά το παρελθόν, λόγους που ανάγονται στις ιδιαιτερότητες και ιδιομορφίες κάθε περιοχής.
5. Η απόφαση της επιτροπής για το χαρακτηρισμό των χώρων ως πολυσύχναστων ή μη, καθώς και για την επιμήκυνση του χρονικού διαστήματος και του εύρους των ωρών της περίπτωσης α) της παραγράφου 1 του άρθρου 7, ανεξαρτήτως εάν είναι θετική ή αρνητική, είναι σαφής και πλήρως αιτιολογημένη, καταγράφεται σε ειδικό πρακτικό, που συντάσσεται προς τούτο και υπογράφεται από όλα τα μέλη και τον πρόεδρο της επιτροπής.
6. Για το έτος 2020, η επιτροπή της παραγράφου 1 θα συγκροτηθεί και θα αποφασίσει εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου από την έναρξη εφαρμογής του Διατάγματος αυτού, για το ίδιο ημερολογιακό έτος. Η επιτροπή της παραγράφου 1 θα συγκροτηθεί εκ νέου εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του μηνός Αυγούστου του 2020 ή, κατόπιν έγκρισης της Διεύθυνσης Λιμενικής Αστυνομίας του Αρχηγείου, και αργότερα, για να αποφασίσει, κατόπιν αυτοψίας, για το επόμενο ημερολογιακό έτος. Από το έτος 2021 και μετά, θα ισχύει η περιοδικότητα συγκρότησης που ορίζεται στην παράγραφο 1.

 • 21 Φεβρουαρίου 2020, 17:01 | Spiros

  Σωστά επελέγησαν τα μέλη της επιτροπής χαρακτηρισμού των παραλιών, καθώς η σύσταση της επιτροπής εξασφαλίζει πολυφωνία.

 • Φτάνοντας αυτή η ολιγοήμερη διαβούλευση στο τέλος της, το ΣΩΜΑΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ απευθύνει έκκληση προς τη νέα ηγεσία του ΥΝΠΠ :
  Μην συνεχίσετε τις αποτυχημένες πολιτικές των προκατόχων σας. Αυτό το ΠΔ που προτείνουν τα όργανα σας, είναι ξεκάθαρο ότι δεν επικεντρώνεται στο κοινωνικό συμφέρον και την ασφάλεια στις καθορισμένες από την Πολιτεία ακτές κολύμβησης, αλλά επικεντρώνεται στην ανάδειξη και καθιέρωση των εργολάβων – σχολών ναυαγοσωστικής σε αναγκαία και εκβιαστική επιλογή των παράκτιων ΟΤΑ.
  Εμείς ως επαγγελματίες ναυαγοσώστες δεν πρόκειται να διακινδυνεύσουμε τη δική μας ζωή, και τη ζωή συνανθρώπων μας εκβιαζόμενοι από οποιονδήποτε, σε εκτέλεση έργου εκτός των ορίων των εγκεκριμένων 1504 ακτών κολύμβησης. Τα στοιχεία και τα όρια αυτών των ακτών έχουν καθοριστεί ακριβώς από την Πολιτεία, και επαναλαμβάνουμε ότι μπορείτε να τα βρείτε στον ισότοπο http://www.bathingwaterprofels.gr του ΥΠΕΚΑ. Εντός των καθορισμένων ορίων των ακτών κολύμβησης, σας βεβαιώνουμε ότι ο καθένας από εμάς τους επαγγελματίες ναυαγοσώστες, έχει τις σωματικές ικανότητες και γνώσεις, για να βοηθήσει τον οποιονδήποτε. Για αυτή τη δουλειά ένα μικρό μηχανοκίνητο σκάφος έως 2,5 μ. είναι υπεραρκετό, και αυτό εφαρμόζεται σε όλες τις χώρες.
  Η οποιαδήποτε διάσωση και αρωγή στην ανοικτή θάλασσα, εκτός των καθορισμένων ορίων των επιτηρούμενων ακτών κολύμβησης, είναι ευθύνη των κρατικών υπηρεσιών έρευνας και διάσωσης με τα δικά τους μέσα. Αποτελεί κοινωνική πρόκληση, και κανείς δεν πείθεται ότι ο οποιοσδήποτε άσχετος και ανίκανος εργολάβος με οποιαδήποτε 5μετρα φουσκωτά και τζετ σκι πρέπει να ακριβοπληρώνεται από την κοινωνία μέσω εκβιαζόμενων με πρόστιμα ΟΤΑ, για αποκλειστικές ειδικές και επικίνδυνες υπηρεσίες αρμοδιότητας του Λιμενικού Σώματος, το οποίο ο Ελληνικός Λαός από καταβολής Κράτους πληρώνει και συντηρεί. Αλήθεια ποιο «πλήρωμα» ενός «5μετρου διασωστικού σκάφους ιδιώτη εργολάβου» και με ποια «εκπαίδευση», έχει τις ικανότητες των ανδρών και των μέσων του Λιμενικού Σώματος;

  Κύριοι εισηγητές του ΠΔ, πρέπει να κατανοήστε ότι η ασφάλεια στις ακτές κολύμβησης έχει πρωταγωνιστές τους επαγγελματίες ναυαγοσώστες και μόνον αυτούς, και αυτό με προτεραιότητα εντός των ορίων των ακτών κολύμβησης.
  Ως Επαγγελματικό Σωματείο προειδοποιούμε για την προάσπιση των συμφερόντων και δικαιωμάτων μας με κάθε τρόπο και σας καλούμε:
  1ον : Να λάβετε υπόψη τα σχόλια μας της 19 Φεβρουαρίου 2020, 15:29, προκειμένου να εναρμονιστείτε με την ισχύουσα νομοθεσία που αναφέρουμε.
  2ον : Να δώσετε την δυνατότητα στους ΟΤΑ να προσλαμβάνουν κατά προτεραιότητα για τις ακτές τους, επαγγελματίες ναυαγοσώστες με τον δικό τους εξοπλισμό και για κάθε μία ακτή ξεχωριστά, και όχι με διαγωνισμούς για ανάθεση του συνόλου των ακτών σε εργολάβους.
  3ον : Να ορίσετε και να εξασφαλίσετε καθαρό ποσό 13.000 €, ως ελάχιστη ετήσια αποζημίωση του επαγγελματία ναυαγοσώστη – επιτηρητή ακτής ο οποίος με το δικό του προσωπικό εξοπλισμό θα εκτελεί μόνος του το έργο του.
  Σύμφωνα με τις δικές σας εκτιμήσεις, αυτή τη χρονιά το κόστος για κάθε εμπλεκόμενο πρόσωπο στη ναυαγοσωστική κάλυψη θα είναι περίπου 28.000 €. Από αυτά, τα 4.000 € θα καταλήγουν στο ναυαγοσώστη, και τα υπόλοιπα στους «εργολάβους».

  Η ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΣ:

  Αναθέσετε απευθείας σε εμάς, τους κατά κύριο επάγγελμα ναυαγοσώστες την ασφάλεια των ακτών κολύμβησης. Ως επαγγελματίες έχουμε ΝΟΜΙΚΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ έναντι οποιουδήποτε «εργολάβου».
  Με τα 20.000.000 € που εκτιμήσατε ότι είναι διατεθειμένη να δαπανήσει η πολιτεία εφέτος, οι παράκτιοι ΟΤΑ θα μπορέσουν να προσλάβουν 1.500 δίκαια αμειβόμενους ναυαγοσώστες με τον δικό τους εξοπλισμό, και για όλη τη διάρκεια της δεσμευτικής για τη χώρα μας κολυμβητικής περιόδου των 5 μηνών (1η Ιουνίου έως 31 Οκτωβρίου).
  Θα επιτρέψετε έτσι σε 1.500 νέους ανθρώπους να ζήσουν αξιοπρεπώς, και θα μπορέσει ο καθένας τους να κάνει όνειρα για τη ζωή του συμμετέχοντας ενεργά και υπεύθυνα στη τοπική του κοινωνία.
  Αναλογιστείτε το κοινωνικό όφελος με την δημιουργία 1.500 θέσεων εργασίας σε μια Πατρίδα που τόσο δοκιμάζεται.
  Αναλογιστείτε το όφελος στον τουρισμό μας κατά το μήνα Οκτώβριο με επιτηρούμενες και ασφαλείς ακτές.

  Εκτός και αν με το ίδιο κόστος των 20.000.000€ θεωρούνται από κάποιους προτιμότεροι η ίσως και αποτελεσματικότεροι 711 «εποχικοί δούλοι» κάποιων «εργολάβων» για 4 μήνες.

  ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ κάθε επαγγελματία ναυαγοσώστη σε αποχή εργασίας, χωρίς να ευτελίζεται δεχόμενος όρους δουλικότητας από κανένα «εργολάβο» μέχρι να ικανοποιηθεί το δίκαιο αίτημα μας.

  ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ να αγωνιστούμε για το δίκαιο και για τη Πατρίδα μας.

  ΠΡΟΣΔΟΚΟΥΜΕ στην πολιτική σωφροσύνη και κοινωνική ευαισθησία της νέας ηγεσίας του ΥΝΑΝΠ, την οποία σεβόμαστε και εκτιμούμε.

 • 21 Φεβρουαρίου 2020, 13:04 | Γεώργιος Στάϊκος

  Άρθρο 17, κυρώσεις, Παράγραφος 2: «Για κάθε παράβαση των διατάξεων των περιπτώσεων β) και γ.6) (των υποχρεώσεων για ύπαρξη φαρμακείου, απινιδωτή ενηλίκων και απινιδωτή βρεφών αυτοτελώς λογιζομένων) της παραγράφου 1 του άρθρου 7, επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ…»
  Δεν υπάρχει βρεφικός απινιδωτής, όπως εξηγήσαμε και σε προηγούμενο άρθρο. Υπάρχει απινιδωτής ενηλίκων, πάνα από 8 ετών και παιδιατρικός από 1- 8 ετών οι οποίοι χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Πρώτον ο αυτόματος εξωτερικός απινιδωτής που χρησιμοποιεί διαφορετικά ηλεκτρόδια για ενήλικες και διαφορετικά για παιδιά και ο απινιδωτής που χρησιμοποιεί τα ίδια ηλεκτρόδια με προσαρμογέα όμως αναλόγως την ηλικία, δηλαδή για ενηλίκους από 8 ετών και πάνω και για παιδιά, από 1 ετών έως 8 ετών.

 • 21 Φεβρουαρίου 2020, 13:14 | Γεώργιος Στάϊκος

  Άρθρο 12, Μεταβατικές Διατάξεις: Άδεια ίδρυσης σχολών: «πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις του παρόντος Διατάγματος, εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσής του…»:
  Το εντός δύο μηνών να γίνει ενός έτους, για ευνόητους λόγους της απαραίτητης προσαρμογής.

 • 21 Φεβρουαρίου 2020, 13:37 | Γεώργιος Στάϊκος

  Άρθρο 7, Παράγραφος 1, υποπαράγραφος Γ, υποπερίπτωση 6: «Φορητό φαρμακείο, με το περιεχόμενο του Παραρτήματος «Ι» και φορητό, αυτόματο εξωτερικό απινιδωτή με αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια, ενηλίκων και βρεφών…»
  Να αντικατασταθεί η λέξη βρεφών με τη λέξη παιδιών, καθώς υπάρχουν απινιδωτές για παιδιά από 1 έτους έως και 8 ετών και όχι βρεφών.

 • 21 Φεβρουαρίου 2020, 13:01 | Γεώργιος Στάϊκος

  Άρθρο 5, Παράγραφος 12, υποπερίπτωση Γ: «Κάθε άδεια ναυαγοσώστη, μέχρι ο κάτοχός της να συμπληρώσει τα σαράντα πέντε (45) έτη, είναι τετραετούς διάρκειας…»
  Θεωρούμε ότι οι νέοι από 18-45 ετών δεν χρειάζεται να κάνουν ξανά τις αθλητικές δοκιμασίες. Επί 20 χρόνια και σύμφωνα με τα προηγούμενα ΠΔ που δεν απαιτούσαν κάτι τέτοιο, δεν υπήρξε ναυαγοσώστης που να μην μπορεί να ανταπεξέλθει στα καθήκοντά του. Αυτό θα οδηγήσει επίσης στο να παρατήσει κάποιος το επάγγελμα, κυρίως εκείνος που εργάζεται σε άλλον τομέα.

 • 21 Φεβρουαρίου 2020, 13:19 | Γεώργιος Στάϊκος

  Άρθρο 11, Παράγραφος 1:
  Προτείνουμε σύμφωνα με την πολυετή συνεργασία με τις λιμενικές αρχές που δραστηριοποιούνται τα μέλη μας σε όλη την επικράτεια, την «αναβάθμιση» του ρόλου της επιτροπής, αλλά και του εκάστοτε λιμενάρχη. Θεωρούμε ότι ο Λιμενάρχης θα πρέπει να αποφασίζει για τον χαρακτηρισμό των παραλιών της δικαιοδοσίας του ως πολυσύχναστες, μετά από αιτιολογημένη και εμπεριστατωμένη εισήγηση των μελών της επιτροπής που θα αποτελείται από:
  α) Έναν (1) εκπρόσωπο της οικείας Περιφέρειας, ο οποίος ορίζεται αρμοδίως, μαζί με τον αναπληρωτή του.
  β) Έναν (1) εκπρόσωπο του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) ή του Οργανισμού Λιμένα ή του Λιμενικού Ταμείου ή της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤ.Α.Δ.) ή άλλου φορέα διαχείρισης, κατά περίπτωση, οι οποίοι ορίζονται αρμοδίως, μαζί με τους αναπληρωτές τους.
  γ) έναν εκπρόσωπο της Ένωσης ο οποίος ορίζεται αρμοδίως, μαζί με τον αναπληρωτή του.
  Τα μέλη θα παρευρίσκονται στην αυτοψία των παραλιών που θα λαμβάνει χώρα κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο τους μηνός Αυγούστου και εντός 5 ημερών θα πρέπει να καταθέτουν γραπτώς τις εισηγήσεις τους προς τον λιμενάρχη, οποίος σε έκθεση που θα συντάσσει, λαμβάνοντας υπόψη τις εισηγήσεις, θα αποφασίζει για τις πολυσύχναστες, το χρονικό διάστημα και ωράριο λειτουργίας αυτών με ελάχιστο πάντα το χρονικό διάστημα 1 Ιουνίου έως 30 Σεπτεμβρίου και για τις ώρες 10:00 έως 18:00.

 • 21 Φεβρουαρίου 2020, 10:18 | ACTION CLUB HELLAS

  6. Άρθρο 11, Παράγραφος 1:
  Προτείνουμε σύμφωνα με την πολυετή συνεργασία με τις λιμενικές αρχές που δραστηριοποιούνται τα μέλη μας σε όλη την επικράτεια, την «αναβάθμιση» του ρόλου της επιτροπής, αλλά και του εκάστοτε λιμενάρχη. Θεωρούμε ότι ο Λιμενάρχης θα πρέπει να αποφασίζει για τον χαρακτηρισμό των παραλιών της δικαιοδοσίας του ως πολυσύχναστες, μετά από αιτιολογημένη και εμπεριστατωμένη εισήγηση των μελών της επιτροπής που θα αποτελείται από:
  α) Έναν (1) εκπρόσωπο της οικείας Περιφέρειας, ο οποίος ορίζεται αρμοδίως, μαζί με τον αναπληρωτή του.
  β) Έναν (1) εκπρόσωπο του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) ή του Οργανισμού Λιμένα ή του Λιμενικού Ταμείου ή της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤ.Α.Δ.) ή άλλου φορέα διαχείρισης, κατά περίπτωση, οι οποίοι ορίζονται αρμοδίως, μαζί με τους αναπληρωτές τους.
  γ) έναν εκπρόσωπο της Ένωσης ο οποίος ορίζεται αρμοδίως, μαζί με τον αναπληρωτή του.
  Τα μέλη θα παρευρίσκονται στην αυτοψία των παραλιών που θα λαμβάνει χώρα κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο τους μηνός Αυγούστου και εντός 5 ημερών θα πρέπει να καταθέτουν γραπτώς τις εισηγήσεις τους προς τον λιμενάρχη, οποίος σε έκθεση που θα συντάσσει, λαμβάνοντας υπόψη τις εισηγήσεις, θα αποφασίζει για τις πολυσύχναστες, το χρονικό διάστημα και ωράριο λειτουργίας αυτών με ελάχιστο πάντα το χρονικό διάστημα 1 Ιουνίου έως 30 Σεπτεμβρίου και για τις ώρες 10:00 έως 18:00.

 • 21 Φεβρουαρίου 2020, 00:36 | ΣΤΑΘΗΣ ΚΑ

  Άρθρο 11, Παράγραφος 1:
  Προτείνουμε σύμφωνα με την πολυετή συνεργασία με τις λιμενικές αρχές που δραστηριοποιούνται τα μέλη μας σε όλη την επικράτεια, την «αναβάθμιση» του ρόλου της επιτροπής, αλλά και του εκάστοτε λιμενάρχη. Θεωρούμε ότι ο Λιμενάρχης θα πρέπει να αποφασίζει για τον χαρακτηρισμό των παραλιών της δικαιοδοσίας του ως πολυσύχναστες, μετά από αιτιολογημένη και εμπεριστατωμένη εισήγηση των μελών της επιτροπής που θα αποτελείται από:
  α) Έναν (1) εκπρόσωπο της οικείας Περιφέρειας, ο οποίος ορίζεται αρμοδίως, μαζί με τον αναπληρωτή του.
  β) Έναν (1) εκπρόσωπο του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) ή του Οργανισμού Λιμένα ή του Λιμενικού Ταμείου ή της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤ.Α.Δ.) ή άλλου φορέα διαχείρισης, κατά περίπτωση, οι οποίοι ορίζονται αρμοδίως, μαζί με τους αναπληρωτές τους.
  γ) έναν εκπρόσωπο της Ένωσης ο οποίος ορίζεται αρμοδίως, μαζί με τον αναπληρωτή του.
  Τα μέλη θα παρευρίσκονται στην αυτοψία των παραλιών που θα λαμβάνει χώρα κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο τους μηνός Αυγούστου και εντός 5 ημερών θα πρέπει να καταθέτουν γραπτώς τις εισηγήσεις τους προς τον λιμενάρχη, οποίος σε έκθεση που θα συντάσσει, λαμβάνοντας υπόψη τις εισηγήσεις, θα αποφασίζει για τις πολυσύχναστες, το χρονικό διάστημα και ωράριο λειτουργίας αυτών με ελάχιστο πάντα το χρονικό διάστημα 1 Ιουνίου έως 30 Σεπτεμβρίου και για τις ώρες 10:00 έως 18:00.

 • 20 Φεβρουαρίου 2020, 18:02 | ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  6. Άρθρο 11, Παράγραφος 1:
  Προτείνουμε σύμφωνα με την πολυετή συνεργασία με τις λιμενικές αρχές που δραστηριοποιούνται τα μέλη μας σε όλη την επικράτεια, την «αναβάθμιση» του ρόλου της επιτροπής, αλλά και του εκάστοτε λιμενάρχη. Θεωρούμε ότι ο Λιμενάρχης θα πρέπει να αποφασίζει για τον χαρακτηρισμό των παραλιών της δικαιοδοσίας του ως πολυσύχναστες, μετά από αιτιολογημένη και εμπεριστατωμένη εισήγηση των μελών της επιτροπής που θα αποτελείται από:
  α) Έναν (1) εκπρόσωπο της οικείας Περιφέρειας, ο οποίος ορίζεται αρμοδίως, μαζί με τον αναπληρωτή του.
  β) Έναν (1) εκπρόσωπο του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) ή του Οργανισμού Λιμένα ή του Λιμενικού Ταμείου ή της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤ.Α.Δ.) ή άλλου φορέα διαχείρισης, κατά περίπτωση, οι οποίοι ορίζονται αρμοδίως, μαζί με τους αναπληρωτές τους.
  γ) έναν εκπρόσωπο της Ένωσης ο οποίος ορίζεται αρμοδίως, μαζί με τον αναπληρωτή του.
  Τα μέλη θα παρευρίσκονται στην αυτοψία των παραλιών που θα λαμβάνει χώρα κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο τους μηνός Αυγούστου και εντός 5 ημερών θα πρέπει να καταθέτουν γραπτώς τις εισηγήσεις τους προς τον λιμενάρχη, οποίος σε έκθεση που θα συντάσσει, λαμβάνοντας υπόψη τις εισηγήσεις, θα αποφασίζει για τις πολυσύχναστες, το χρονικό διάστημα και ωράριο λειτουργίας αυτών με ελάχιστο πάντα το χρονικό διάστημα 1 Ιουνίου έως 30 Σεπτεμβρίου και για τις ώρες 10:00 έως 18:00.

 • 20 Φεβρουαρίου 2020, 09:05 | Νίκος

  Η απόφαση για το χρονικό διάστημα και το εύρος των ωρών που θα καλύπτονται οι πολυσύχναστες παραλίες με ναυαγοσώστες πρέπει να καθοριστεί νομοθετικά με την έκδοση του παρόντος Π.Δ και να μην ανατεθεί η υποχρέωση αυτή στην Επιτροπή του άρθρου 11 .