Προεδρικό Διάταγμα – Έχοντας υπόψη … – Άρθρο 01

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ.……
Σχολές ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, χορήγηση άδειας ναυαγοσώστη, υποχρεωτική πρόσληψη ναυαγοσώστη σε οργανωμένες ή μη παραλίες

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των περιπτώσεων α), β) και γ) του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 11 του άρθρου 15 του ν. 2743/1999 (Α΄ 211).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α του ν. 1558/1985 (Α΄ 137), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του ν. 2081/1992 (Α΄ 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ν. 2469/1997 (Α΄ 38).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του ν. 2935/2001 (Α΄ 162), όπως ισχύει.
4. Τις διατάξεις της αριθ. 2/58493/ΔΠΓΚ/31-07-2018 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του Κρατικού Προϋπολογισμού» (Β΄ 3240), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθ. 2/84018/ΔΠΓΚ/15-11-2018 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Β΄ 5172).
5. Το αριθ. Πρωτ.: 2811.8/91575/2019/20-12-2019 Εισηγητικό Σημείωμα ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΡΟΠ Α΄.
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
7. Την αριθ. ……………………. Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατόπιν προτάσεως του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ορισμοί
Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος, οι όροι που χρησιμοποιούνται έχουν την ακόλουθη έννοια:
1. Λουτρική εγκατάσταση: Ο κατάλληλα οργανωμένος χώρος του αιγιαλού ή του αιγιαλού και της παραλίας ή της ζώνης λιμένα, στον οποίο εισέρχονται άτομα, με την καταβολή εισιτηρίου (αντιτίμου), για λήψη λουτρού στην έμπροσθεν αυτού θαλάσσια περιοχή ή ο χώρος του αιγιαλού ή του αιγιαλού και της παραλίας ή της ζώνης λιμένα, ο οποίος (χώρος) είναι πολυσύχναστος, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 11.
2. Ναυαγοσώστης: Ο απόφοιτος σχολής ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, εφοδιασμένος με άδεια από Λιμενική Αρχή σε ισχύ, ο οποίος εκτελεί κατ’ επάγγελμα την υπηρεσία του άρθρου 10.
3. Σχολή ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης: Η σχολή που πληροί τις προϋποθέσεις του παρόντος, είναι εφοδιασμένη με βεβαίωση συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων από Λιμενική Αρχή και παρέχει εκπαίδευση (θεωρητική- πρακτική) σε όσους επιθυμούν να λάβουν πιστοποιητικό ναυαγοσώστη, καθώς και ναυαγοσωστική κάλυψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.
4. Συντονιστής – επόπτης ναυαγοσωστών: Ο κάτοχος άδειας ναυαγοσώστη σε ισχύ επί τρία τουλάχιστον (03) έτη, που εποπτεύει και συντονίζει επιτοπίως τους ναυαγοσώστες.
5. Αρχηγείο: Το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.
6. Δ.Ο.Υ.: Η αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία.
7. Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν.: Ειδικός Κλάδος Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Ναυτικού.
8. Ε.Κ.Ε.: Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης.
9. Υ.Μ.Σ.: Υπηρεσία Μιας Στάσης.
10. Αναγνωρισμένος Οργανισμός: Εξουσιοδοτημένος Οργανισμός (νηογνώμονας), σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
11. Διπλωματούχος ναυπηγός: Απόφοιτος Τμήματος Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών Πολυτεχνικής Σχολής ή Τμήματος Ναυπηγών Μηχανικών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμης και αντίστοιχης σχολής της αλλοδαπής.
12. Πτυχιούχος ναυπηγός: Απόφοιτος Τμήματος Ναυπηγικής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Τεχνολογικού Τομέα της ημεδαπής ή ισότιμου και αντίστοιχου της αλλοδαπής.
13. Ένωση: Η πλέον αντιπροσωπευτική Ένωση Σχολών Ναυαγοσωστικής Εκπαίδευσης, με κριτήριο τον αριθμό των μελών.

 • 21 Φεβρουαρίου 2020, 20:04 | ΦΩΤΕΙΝΗ

  Μπραβο σε ολους οσους προσπάθησαν σκληρά για να βγει αυτο το αποτελεσμα.

 • 21 Φεβρουαρίου 2020, 20:01 | FANIS M

  Θελουμε να εφαρμοστεί αμεσα το νεο ΠΔ. Μπραβο στην προσπαθεια!

 • 21 Φεβρουαρίου 2020, 20:43 | Στέλλα Κ

  Πολλα συγχαρητηρια σε ολους για την τοσο σωστη προσπαθεια για εξελιξη.

 • 21 Φεβρουαρίου 2020, 20:43 | ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΚΛ

  Άμεση εφαρμογη του ΠΔ!

 • 21 Φεβρουαρίου 2020, 20:20 | ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΡΙΑ

  Η ΛΥΣΗ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ. ΟΛΙΚΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ.

 • 21 Φεβρουαρίου 2020, 20:39 | Δημητρίου Αρετη

  Ως ναυαγοσωστρια χρονων οφειλω να συγχαρώ τον Υπουργό που για πρωτη φορα απογειώθηκε η ναυαγοσωστικη στη χωρα μας. Πολλα ναι στην άμεση εφαρμογη του νόμου!

 • 21 Φεβρουαρίου 2020, 20:20 | Δημητρης

  Χιλια μπραβο ξανα και ξανα! Μονο μπροστα παει η ναυαγοσωστικη!

 • 21 Φεβρουαρίου 2020, 20:11 | Γρηγορια

  Ότι καλύτερο σε νομοσχέδιο έχει παρουσιαστεί άμεση εφαρμογη

 • 21 Φεβρουαρίου 2020, 20:32 | Σοφια

  Δε θα μπορούσε κανεις να αμφισβητήσει την τοσο σωστη κινηση προς εκσυγχρονισμό. Άμεση εφαρμογη του νέου ΠΔ.

 • 21 Φεβρουαρίου 2020, 20:29 | ΧΡΥΣΗ

  Να εφαρμοστεί άμεσα.Η καλύτερη πρωτοβουλία που υπήρξε ποτέ περί ναυαγοσωστικής.

 • 21 Φεβρουαρίου 2020, 20:50 | Γεωργια

  Μόνο μπράβων και συγχαρητήρια μπορώ να πω

 • 21 Φεβρουαρίου 2020, 20:14 | Κυριακη

  Άμεση εφαρμογή του νέου ΠΔ!

 • 21 Φεβρουαρίου 2020, 19:46 | Ευαγγελος

  Το ΠΔ πρέπει να εφαρμοστεί γρήγορα ,να εξυγιανθούμε

 • 21 Φεβρουαρίου 2020, 19:43 | ΜΙΧΑΛΗΣ

  ..Εδώ θα ήταν καλό να συγχαρούμε όλες τις σχολές που πήραν δημόσια θέση νωρίς σαν σωστοί επαγγελματίες και δεν φοβήθηκαν να εκφέρουν τις απόψεις του καθώς και να δώσουν τεκμηριωμένα τις απόψεις τους εκεί που τους ζητήθηκε χωρίς να φοβηθούν και να τις αναρτήσουν τελευταία στιγμή, κάτι που προδήλως δείχνει τον φόβο του διαλόγου. Από το διάλογο που έχει πάρει μέρος αυτές τις μέρες όλοι θα μπορούσαν να διαπιστώσουν αβίαστα ότι αυτό το προσχέδιο θα ήταν έγκλημα να εφαρμοστεί. Συμπερασματικά πρέπει να καταργηθεί..

 • 21 Φεβρουαρίου 2020, 19:23 | Κικη

  Άμεση εφαρμογη του ΠΔ για το καλο ολων των πολιτών!

 • 21 Φεβρουαρίου 2020, 19:21 | Ισιδώρα Θ

  Πάντα λεμε ναι σε τοσο ομορφες πρωτοβουλίες! Άμεση εφαρμογη του προσχεδίου και ο καθε κατεργάρης στον πάγκο του!

 • 21 Φεβρουαρίου 2020, 19:03 | ΤΕΟ

  Η διενέργεια και η οργάνωση εξετάσεων για την απόκτηση της Άδειας Ναυαγοσώστη Πανελλαδικά είναι πολύ σοβαρή και δύσκολη αρμοδιότητα αλλά και πολύ υπεύθυνη.
  Όσο έχει πέσει στην δικιά μου αντίληψη, από την πλευρά της Ένωσης Σχολών Ναυαγοσωστικής Εκπαίδευσης, που το νέο ΠΔ ορίζει ότι θα διενεργεί τις εξετάσεις, δεν έχει απαντήσει με κάποια ανακοίνωσή της ή να πάρει κάποια θέση, για το αν είναι σύμφωνη με την απόφαση αυτή ή πιθανών έχει ενστάσεις.
  Για το λόγο αυτό και επειδή θεωρώ ότι είναι σημαντικό να υπάρχει και μια απάντηση απο την ΕΣΝΕ, καλό θα ήταν να δοθεί μια παράταση στην διαβούλευση, έτσι ώστε να δοθεί και στους εκπροσώπους της Ένωσης να τοποθετηθούν …

 • 21 Φεβρουαρίου 2020, 19:57 | Μαρινα καλ

  Συγχαρητήρια τέλεια δουλειά σε όλα τα άρθρα

 • 21 Φεβρουαρίου 2020, 19:03 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ Κ

  Πιστεύω στην άμεση εφαρμογή του ΠΔ από τον Ιουνιο 2020.

 • 21 Φεβρουαρίου 2020, 19:00 | Νίκη Ρο

  Συνεχως βελτιώνεται η ναυαγοσωστικη στην Ελλάδα, εδω και 2 χρονια γινονται πολυ καλες προσπαθειες. Σταματησε το βάλτωμα το μονιμο. Μπραβο! Προχωραμε μπροστα.

 • 21 Φεβρουαρίου 2020, 19:25 | Δημητρα ναυαγοσωσρτια

  Άμεση ΑΠΟΣΥΡΣΗ του νέου προσχεδίου !!!!

 • 21 Φεβρουαρίου 2020, 19:27 | Σοφιανη

  Τοσοι υποστηρικτές γι αυτο το εγχείρημα! Μπραβο! Χιλια μπραβο! Κ εμεις υποστηρίζουμε την άμεση εφαρμογη του προσχεδίου!

 • 21 Φεβρουαρίου 2020, 19:10 | Αριστεα

  Με χαροποιεί ιδιαιτέρως αυτη η τοσο ομορφη προσπαθεια για αλλαγες προς τη σωστη κατευθυνση. Πρεπει γρηγορα να εφαρμοστεί αυτο το προσχέδιο.

 • 21 Φεβρουαρίου 2020, 19:59 | Δημητρα ναυαγοσωστρια

  Και το 2018 τα ίδια λέγατε και χειροκροτούσατε ….
  Και το θεωρούσατε άρτιο …

 • 21 Φεβρουαρίου 2020, 19:56 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠ

  Ως ενδιαφερόμενος ναυαγοσωστης χαιρομαι για την πρωτοβουλία και την προσπαθεια αυτη. Θα ηθελα να εφαρμοστεί αμεσα το προσχέδιο.

 • 21 Φεβρουαρίου 2020, 19:43 | ΜΙΧΑΛΗΣ

  Εδώ θα ήταν καλό να συγχαρούμε όλες τις σχολές που πήραν δημόσια θέση νωρίς σαν σωστοί επαγγελματίες και δεν φοβήθηκαν να εκφέρουν τις απόψεις του καθώς και να δώσουν τεκμηριωμένα τις απόψεις τους εκεί που τους ζητήθηκε χωρίς να φοβηθούν και να τις αναρτήσουν τελευταία στιγμή, κάτι που προδήλως δείχνει τον φόβο του διαλόγου. Από το διάλογο που έχει πάρει μέρος αυτές τις μέρες όλοι θα μπορούσαν να διαπιστώσουν αβίαστα ότι αυτό το προσχέδιο θα ήταν έγκλημα να εφαρμοστεί. Συμπερασματικά πρέπει να καταργηθεί.

 • 21 Φεβρουαρίου 2020, 19:32 | ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΕΛΙΤΟΥ

  Λεμε ναι σε ολα τα άρθρα. Καιρο περιμεναμε ενα τοσο σωστα τοποθετημένο νομοθέτημα. Μπραβο.

 • 21 Φεβρουαρίου 2020, 19:28 | ΚΛΕΙΩ

  Ως ναυαγοσωστρια 12 χρονων μονο χαρα μου δινει αυτη η προσπαθεια. Λεμε σε ολα τα άρθρα ναι. Ας εφαρμοστεί αμεσα!

 • 21 Φεβρουαρίου 2020, 19:32 | ΤΑΣΙΑ

  Άμεση εφαρμογη του ΠΔ!