Άρθρο 10 Υποχρεώσεις ναυαγοσώστη- Συντονιστή / Επόπτη ναυαγοσωστών

1. Ο ναυαγοσώστης βρίσκεται σε ετοιμότητα, με ένδυμα κολύμβησης, καθ’ όλη τη διάρκεια της υπηρεσίας του και μπορεί να περιπολεί με σωστική λέμβο, κωπηλατώντας κοντά στο χώρο των λουομένων ή να κάθεται επί του υπάρχοντος βάθρου ναυαγοσώστη ή να περιπολεί πεζός επί της ακτογραμμής, στο χώρο ευθύνης του.
2. Ο ναυαγοσώστης, κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του, παρακολουθεί τους λουόμενους, είναι σε άμεση ετοιμότητα παροχής βοήθειας και δεν εκτελεί άλλη, παράλληλη εργασία. Επίσης, φυλάσσει πάντοτε επί του βάθρου την κάρτα που προβλέπεται από τις διατάξεις της υποπερίπτωσης 26) της περίπτωσης γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 7.
3. Σε περίπτωση που επιβάλλεται, για έκτακτο λόγο, η απουσία του ναυαγοσώστη, οφείλει να ενημερώσει άμεσα τον, κατά περίπτωση, υπόχρεο, από τον οποίο έχει προσληφθεί, καθώς και την κατά τόπο αρμόδια Λιμενική Αρχή.
4. Η τοποθέτηση και η απομάκρυνση των κώνων της παρ. 2 του άρθρου 9 γίνεται με μέριμνα του ναυαγοσώστη, ακριβώς πριν την έναρξη και μετά το πέρας των ωρών της παραγράφου 1. α) του άρθρου 7.
5. Ο ναυαγοσώστης μεριμνά ώστε ο εξοπλισμός της περίπτωσης γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 7 και τα σκάφη της περίπτωσης στ) της ιδίας παραγράφου, να βρίσκονται σε καλή κατάσταση και ενημερώνει άμεσα τον, κατά περίπτωση, υπόχρεο, από τον οποίο έχει προσληφθεί, για τυχόν βλάβες ή ζημιές οι οποίες επηρεάζουν την λειτουργική τους κατάσταση.
6. Ο συντονιστής – επόπτης ναυαγοσωστών εποπτεύει και συντονίζει επιτοπίως τους ναυαγοσώστες και επιχειρεί, εφόσον συντρέχει περίπτωση. Ειδικότερα:
α) Μεριμνά για την επάρκεια γνώσεων και ικανοτήτων των ναυαγοσωστών. Αν διαπιστώσει ότι ο ναυαγοσώστης στερείται ορισμένων γνώσεων ή ικανοτήτων, μεριμνά για την εξάσκησή του.
β) Ενημερώνει άμεσα τον, κατά περίπτωση, υπόχρεο, από τον οποίο έχει προσληφθεί, ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή λειτουργία, συντήρηση και χρησιμοποίηση του απαιτούμενου εξοπλισμού.
γ) Καθ’ όλη τη διάρκεια των ωρών της παραγράφου 1. α) του άρθρου 7, βρίσκεται στη λουτρική εγκατάσταση και επιβλέπει τους ναυαγοσώστες.
δ) Σε περίπτωση ατυχήματος, μεριμνά για την παροχή πρώτων βοηθειών και το συντονισμό του περιστατικού.
ε) Χειρίζεται το ατομικό σκάφος της υποπερίπτωσης 1) της περίπτωσης στ) της παραγράφου 1 του άρθρου 7.

 • 21 Φεβρουαρίου 2020, 18:38 | Ζοι Κ

  Απαραίτητος ο επόπτης για την σωστή διεξαγωγή του έργου. Άριστο το προσχέδιο.

 • 21 Φεβρουαρίου 2020, 17:57 | BALIA

  Επειδή σε εργολαβία που ανέλαβα πέρυσι, υπήρχε επόπτης θέλω να εστιάσω στην σημασία της θέσης του, καθώς συντόνιζε άψογα τους συαναδέλφους του και οποία θέματα υπήρχαν λύνονταν πριν γίνουν προβλήματα. Πολύ σημαντική θέση.

 • Φτάνοντας αυτή η ολιγοήμερη διαβούλευση στο τέλος της, το ΣΩΜΑΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ απευθύνει έκκληση προς τη νέα ηγεσία του ΥΝΠΠ :
  Μην συνεχίσετε τις αποτυχημένες πολιτικές των προκατόχων σας. Αυτό το ΠΔ που προτείνουν τα όργανα σας, είναι ξεκάθαρο ότι δεν επικεντρώνεται στο κοινωνικό συμφέρον και την ασφάλεια στις καθορισμένες από την Πολιτεία ακτές κολύμβησης, αλλά επικεντρώνεται στην ανάδειξη και καθιέρωση των εργολάβων – σχολών ναυαγοσωστικής σε αναγκαία και εκβιαστική επιλογή των παράκτιων ΟΤΑ.
  Εμείς ως επαγγελματίες ναυαγοσώστες δεν πρόκειται να διακινδυνεύσουμε τη δική μας ζωή, και τη ζωή συνανθρώπων μας εκβιαζόμενοι από οποιονδήποτε, σε εκτέλεση έργου εκτός των ορίων των εγκεκριμένων 1504 ακτών κολύμβησης. Τα στοιχεία και τα όρια αυτών των ακτών έχουν καθοριστεί ακριβώς από την Πολιτεία, και επαναλαμβάνουμε ότι μπορείτε να τα βρείτε στον ισότοπο http://www.bathingwaterprofels.gr του ΥΠΕΚΑ. Εντός των καθορισμένων ορίων των ακτών κολύμβησης, σας βεβαιώνουμε ότι ο καθένας από εμάς τους επαγγελματίες ναυαγοσώστες, έχει τις σωματικές ικανότητες και γνώσεις, για να βοηθήσει τον οποιονδήποτε. Για αυτή τη δουλειά ένα μικρό μηχανοκίνητο σκάφος έως 2,5 μ. είναι υπεραρκετό, και αυτό εφαρμόζεται σε όλες τις χώρες.
  Η οποιαδήποτε διάσωση και αρωγή στην ανοικτή θάλασσα, εκτός των καθορισμένων ορίων των επιτηρούμενων ακτών κολύμβησης, είναι ευθύνη των κρατικών υπηρεσιών έρευνας και διάσωσης με τα δικά τους μέσα. Αποτελεί κοινωνική πρόκληση, και κανείς δεν πείθεται ότι ο οποιοσδήποτε άσχετος και ανίκανος εργολάβος με οποιαδήποτε 5μετρα φουσκωτά και τζετ σκι πρέπει να ακριβοπληρώνεται από την κοινωνία μέσω εκβιαζόμενων με πρόστιμα ΟΤΑ, για αποκλειστικές ειδικές και επικίνδυνες υπηρεσίες αρμοδιότητας του Λιμενικού Σώματος, το οποίο ο Ελληνικός Λαός από καταβολής Κράτους πληρώνει και συντηρεί. Αλήθεια ποιο «πλήρωμα» ενός «5μετρου διασωστικού σκάφους ιδιώτη εργολάβου» και με ποια «εκπαίδευση», έχει τις ικανότητες των ανδρών και των μέσων του Λιμενικού Σώματος;

  Κύριοι εισηγητές του ΠΔ, πρέπει να κατανοήστε ότι η ασφάλεια στις ακτές κολύμβησης έχει πρωταγωνιστές τους επαγγελματίες ναυαγοσώστες και μόνον αυτούς, και αυτό με προτεραιότητα εντός των ορίων των ακτών κολύμβησης.
  Ως Επαγγελματικό Σωματείο προειδοποιούμε για την προάσπιση των συμφερόντων και δικαιωμάτων μας με κάθε τρόπο και σας καλούμε:
  1ον : Να λάβετε υπόψη τα σχόλια μας της 19 Φεβρουαρίου 2020, 15:29, προκειμένου να εναρμονιστείτε με την ισχύουσα νομοθεσία που αναφέρουμε.
  2ον : Να δώσετε την δυνατότητα στους ΟΤΑ να προσλαμβάνουν κατά προτεραιότητα για τις ακτές τους, επαγγελματίες ναυαγοσώστες με τον δικό τους εξοπλισμό και για κάθε μία ακτή ξεχωριστά, και όχι με διαγωνισμούς για ανάθεση του συνόλου των ακτών σε εργολάβους.
  3ον : Να ορίσετε και να εξασφαλίσετε καθαρό ποσό 13.000 €, ως ελάχιστη ετήσια αποζημίωση του επαγγελματία ναυαγοσώστη – επιτηρητή ακτής ο οποίος με το δικό του προσωπικό εξοπλισμό θα εκτελεί μόνος του το έργο του.
  Σύμφωνα με τις δικές σας εκτιμήσεις, αυτή τη χρονιά το κόστος για κάθε εμπλεκόμενο πρόσωπο στη ναυαγοσωστική κάλυψη θα είναι περίπου 28.000 €. Από αυτά, τα 4.000 € θα καταλήγουν στο ναυαγοσώστη, και τα υπόλοιπα στους «εργολάβους».

  Η ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΣ:

  Αναθέσετε απευθείας σε εμάς, τους κατά κύριο επάγγελμα ναυαγοσώστες την ασφάλεια των ακτών κολύμβησης. Ως επαγγελματίες έχουμε ΝΟΜΙΚΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ έναντι οποιουδήποτε «εργολάβου».
  Με τα 20.000.000 € που εκτιμήσατε ότι είναι διατεθειμένη να δαπανήσει η πολιτεία εφέτος, οι παράκτιοι ΟΤΑ θα μπορέσουν να προσλάβουν 1.500 δίκαια αμειβόμενους ναυαγοσώστες με τον δικό τους εξοπλισμό, και για όλη τη διάρκεια της δεσμευτικής για τη χώρα μας κολυμβητικής περιόδου των 5 μηνών (1η Ιουνίου έως 31 Οκτωβρίου).
  Θα επιτρέψετε έτσι σε 1.500 νέους ανθρώπους να ζήσουν αξιοπρεπώς, και θα μπορέσει ο καθένας τους να κάνει όνειρα για τη ζωή του συμμετέχοντας ενεργά και υπεύθυνα στη τοπική του κοινωνία.
  Αναλογιστείτε το κοινωνικό όφελος με την δημιουργία 1.500 θέσεων εργασίας σε μια Πατρίδα που τόσο δοκιμάζεται.
  Αναλογιστείτε το όφελος στον τουρισμό μας κατά το μήνα Οκτώβριο με επιτηρούμενες και ασφαλείς ακτές.

  Εκτός και αν με το ίδιο κόστος των 20.000.000€ θεωρούνται από κάποιους προτιμότεροι η ίσως και αποτελεσματικότεροι 711 «εποχικοί δούλοι» κάποιων «εργολάβων» για 4 μήνες.

  ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ κάθε επαγγελματία ναυαγοσώστη σε αποχή εργασίας, χωρίς να ευτελίζεται δεχόμενος όρους δουλικότητας από κανένα «εργολάβο» μέχρι να ικανοποιηθεί το δίκαιο αίτημα μας.

  ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ να αγωνιστούμε για το δίκαιο και για τη Πατρίδα μας.

  ΠΡΟΣΔΟΚΟΥΜΕ στην πολιτική σωφροσύνη και κοινωνική ευαισθησία της νέας ηγεσίας του ΥΝΑΝΠ, την οποία σεβόμαστε και εκτιμούμε.

 • Παρ. 6. α) Μεριμνά για την επάρκεια γνώσεων και ικανοτήτων των ναυαγοσωστών…

  — Δηλ. ο ναυαγοσώστης (τον οποίο θα ελέγχει ο επόπτης) μετά από την εξέτασή του από την Επιτροπή της Ένωσης, υπάρχει περίπτωση να μην έχει τις προβλεπόμενες από τον νόμο ικανότητες και γνώσεις; Και θα το κάνει αυτό ο Επόπτης, ο οποίος απλά έχει σε ισχύ την Άδεια του Ναυαγοσώστη, χωρίς πιθανών να έχει εργασθεί ως ναυαγοσώστης κάποια στιγμή; Και με ποιες γνώσεις θα το κάνει αυτό;

  Παρ. 6. δ) Σε περίπτωση ατυχήματος, μεριμνά για την παροχή πρώτων βοηθειών και το συντονισμό του περιστατικού.

  — Με ποιο τρόπο θα παρέχει α βοήθειες, όταν ως γνωστόν, οι παραλίες δεν είναι η μια δίπλα στην άλλη σε μικρή απόσταση; Όταν πχ είναι σε ένα νησί και βρίσκετε σε μια βόρεια παραλία του νησιού και παρουσιαστεί ανάγκη να παρέχει τις πρώτες βοήθειες σε μια νότια παραλία του νησιού, σε απόσταση αρκετών χιλιομέτρων μεταξύ τους, με ποιο τρόπο θα φτάσει στην παραλία που πρέπει. Οδικώς ή με το ατομικό σκάφος που θα έχει στην διάθεσή τους; Και αν επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες με ισχυρούς ανέμους και έντονο κυματισμό, πως θα μεταβεί στην παραλία που πρέπει να παρέχει α βοήθειες; Μάλλον δεν θα μπορέσει να παρέχει τις υπηρεσίες τις οποίες ορίζει το νέο ΠΔ…..!!!

  ε) Χειρίζεται το ατομικό σκάφος της υποπερίπτωσης 1) της περίπτωσης στ) της παραγράφου 1 του άρθρου 7.
  — Το σκάφος αυτό σε ποιο σημείο θα βρίσκετε όταν δεν επιχειρεί. Και τι ακριβώς θα κάνει ο Επόπτης όταν δεν χρειάζεται η βοήθειά του.
  — Πως θα τον ελέγχει το Λιμενικό σε ελέγχους που κάνει και που θα τον ψάχνει;

 • 20 Φεβρουαρίου 2020, 11:57 | ΜΥΡΩΝΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ

  Δεν μπορώ να καταλάβω τι διαφθορά μπορεί να δημιουργεί ένας συντονιστής όπως γιατί η ποιος τον ονόμασε αργόσχολο .
  Αν έχετε κάτι να πείτε υπάρχει εισαγγελέας

 • 19 Φεβρουαρίου 2020, 16:46 | Σπυρος Μητριτσακης

  Ο επόπτης είναι μια θέση άνευ αντικείμενου .Διαπιστώθηκε πότε η ανάγκη του;Οχι Υπηρξε πρόβλημα συντονισμού στους ναυαγοσώστες?Υπάρχει αλλού στην Ευρώπη ή στον υπόλοιπο κόσμο? Όχι.
  -Όλοι γνωρίζουν ότι μπήκε ξεκάθαρα μετά απο πιέσεις εργολάβων με σχόλες-σφραγίδα για να αυξήσει το κόστος του έργου με θέση αέρα. Γιαυτό και ονομάστηκε αργόσχολος-ναυαγοσώστης.
  -Την ίδια στιγμή όμως,ενω υπάρχει ΤΕΡΑΣΤΙΑ έλλειψη ναυαγοσωστικών,αποσύρουμε από τους πύργους μάχιμους ναυαγοσώστες σε θέσεις άχρηστες.
  -Άλλο ενα αρθρο που ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΔΕΝ ΑΥΞΑΝΕΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ,ΑΛΛΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΝΕΙ.
  -Δυστυχώς αυτό το ΠΔ έχει όλες τις παθογένειες του 31/2018 και προσθέτει ακόμα περισσοτερες.Γραφειοκρατία,υπόνοιες διαφθοράς,οπισθοδρόμηση,κίνδυνο για τους πολίτες με αντίστοιχη αύξηση του κόστους χωρίς αντίκρυσμα.
  -Πρέπει να αποσυρθεί ολικα και να επαναξεταστει αρθρο-αρθρο.

 • 19 Φεβρουαρίου 2020, 15:03 | Αννα

  Άψογες οι υποχρεώσεις του συντονιστή επόπτη!

 • 18 Φεβρουαρίου 2020, 12:31 | Σταυρος

  Συμφωνω με τα παραπανω σαν ναυαγοσωστης-εποπτης.

 • 17 Φεβρουαρίου 2020, 22:02 | Θεόφιλος

  Πολύ σωστό το μέτρο αρμοδιοτήτων του συντονιστή επόπτη καθώς και του ναυαγοσώστη ,γενικά το προσχέδιο είναι άριστο απ όλες τις απόψεις