Άρθρο 06: Οδηγίες ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας Πεπονιού

Πατήστε εδώ να δείτε το άρθρο

 • 22 Ιουνίου 2013, 13:35 | Γιώργος Μαργαριτόπουλος

  Θα συμφωνήσω με την κυρία Κοκκινάκη.
  Σε κάθε περίπτωση είναι πολύ δύσκολο κάποιος να «προτείνει» δραστικές ουσίες (π.χ. για τους αλευρώδεις στο πεπόνι προτείνονται από το συγγραφέα τέσσερις δραστικές ουσίες : Pymetrozine, Spiromesifen, Thiamethoxam, άλατα καλίου λιπαρών οξέων), μη λαμβάνοντας υπόψη και άλλες δραστικές ουσίες που έχουν έγκριση – τουλάχιστον οκτώ (8) δραστικές έχουν έγκριση.
  Σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί σε μία οδηγία να μην προτείνονται όλες οι εγκεκριμένες δραστικές ουσίες ή εφόσον προτείνονται συγκεκριμένες θα έπρεπε να υπάρχει και η αντίστοιχη αιτιολόγηση.

 • 19 Ιουνίου 2013, 17:26 | Κομνηνός Στουγαννίδης

  Διαφωνώ με τη συνάδελφο Πόπη. Πιστεύω ότι θα πρέπει πάντα να γίνεται αναφορά σε δραστικές, άσχετα αν οι δραστικές αυτές αποσυρθούν αργότερα.

  Για να αντιμετωπισθεί το θέμα των συχνών αλλαγών, θα πρέπει σε κάθε οδηγό να υπάρχει αναφορά στη σημασία της ετικέτας των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, στην οποία θα φαίνονται οι μεταβολές που έχουν γίνει και αφορούν αυτές τις δραστικές.

 • 5 Ιουνίου 2013, 10:33 | Πόπη Κοκκινάκη

  Κατά τη γνώμη μου, η αναφορά σε συγκεκριμένες δραστικές ουσίες που είναι εγκεκριμένες στην καλλιέργεια και τον συγκεκριμένο εχθρό/ασθένεια θα πρέπει να αποφεύγεται σε όλους του οδηγούς ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας. Και αυτό γιατί οι εγκρίσεις υπόκεινται σε συχνότατες αλλαγές, ενώ η αναθεώρηση των οδηγών δεν προβλέπεται με την ίδια συχνότητα και εννοείται ότι μπορεί πάντα να διαφύγει κάποια αλλαγή στις εγκρίσεις, π.χ. λόγω νέας έγκρισης, τροποποιήσεις, απαγορεύσεις, αλλαγή του Ανώτατου Ορίου Υπολειμμάτων.
  Για το λόγο αυτό θα πρέπει να επιλεγεί μια standard φράση χωρίς αναφορά σε συγκεκριμένες δραστικές ουσίες π.χ. «Χρήση πάντα σύμφωνα με την ΟΓΠ εγκεκριμένων για την καλλιέργεια και για τον εχθρό/ασθένεια φυτοπροστατευτικών προϊόντων» που να διατρέχει όλους τους Οδηγούς Φυτοπροστασίας. Επίσης, χρήσιμο είναι, εφόσον η βάση εγκεκριμένων φυτοπροστατευτικών προϊόντων τηρείται ανανεωμένη με συνέπεια από την Υπηρεσία, να γίνεται αναφορά της ιστοσελίδας (link) στην εισαγωγή κάθε Οδηγού.