Άρθρο 01 – Περιεχόμενο διαβουλευόμενου κειμένου

Για να δείτε το περιεχόμενο του κειμένου της διαβούλευσης πατήστε εδώ

 • «Στα πλαίσια της σχετικής διαβούλευσης θα θέλαμε να επισημάνουμε τα εξής:

  1.Θεωρούμε τη διάταξη που δίνει το δικαίωμα αναπαραγωγής και εμπορίας μιας ποικιλίας σε περισσότερους από έναν μη αποτελεσματική, ενώ σίγουρα δεν συνάδει και με την επικρατούσα διεθνή πρακτική. Οι λόγοι νομίζουμε ότι είναι προφανείς, αλλά επισημαίνουμε σαν σημαντικότερους τους εξής:
  Η εμπορική επιτυχία μιας ποικιλίας, πέραν βέβαια των ποιοτικών χαρακτηριστικών της, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό και από την προσπάθεια προώθησης αυτού που την παράγει και την εμπορεύεται. Η προσπάθεια αυτή σε κάθε περίπτωση συνεπάγεται και οικονομική επιβάρυνση. Είναι σχεδόν βέβαιο ότι δεν θα καταβάλλεται η ίδια προσπάθεια από όλους τους κατέχοντες το σχετικό δικαίωμα, ενώ υπάρχει κι ο κίνδυνος δημιουργίας ενός αθέμιτου ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων αυτών.

  2.Στην Οικονομική προσφορά και στην παρ. 2.3.1 το δικαίωμα των Royalties θα αναφέρεται σαν ποσοστό επί της τιμής διάθεσης του σπόρου. Η τιμή διάθεσης του σπόρου προφανώς και διαφέρει μεταξύ των επιχειρήσεων και ιδιαίτερα εάν μια επιχείρηση προβαίνει σε παραπέρα επεξεργασία των σπόρων, όπως η επένδυση με μυκητοκτόνα ή και εντομοκτόνα. Αλλά και η τιμή διάθεσης από την ίδια την επιχείρηση μπορεί να μην είναι σταθερή για όλη την καλλιεργητική περίοδο για διαφόρους λόγους (ειδικές εκπτώσεις για νωρίτερη πληρωμή, κλπ). Θεωρούμε ότι θα πρέπει να αναζητηθεί μια σταθερή τιμή για όλους ανά είδος και σαν τέτοια θα μπορούσε να ήταν η «τιμή αναφοράς» που καθορίζει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την καταβολή του «ανταποδοτικού τέλους» από τις επιχειρήσεις.

  3. Το δικαίωμα ανανέωσης να μην περιορίζεται σε δύο πενταετίες όταν η υλοποίηση της σύμβασης εξελίσσεται κανονικά, αλλά να μπορεί να επεκταθεί στις 4 πενταετίες, ώστε να συμπίπτει και με την διάρκεια των δικαιωμάτων των δημιουργών των φυτικών ποικιλιών.

  4. Θεωρούμε ότι δίνεται υπερβολική βαρύτητα στο ύψος των royalties για την αξιολόγηση της προσφοράς σε σχέση με την ποσότητα πώλησης. Θα ήταν προτιμότερο, για καλύτερη ισορροπία, τα δύο αυτά στοιχεία να έχουν την ίδια βαθμολογική βαρύτητα.

  5.Τέλος, θεωρούμε ότι θα μπορούσε να υπάρξει μια σχετική μέριμνα και για νεοσύστατες επιχειρήσεις, αλλά όπου τα φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε αυτές θα έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία, τόσο στη σποροπαραγωγή όσο και στην εμπορία των σπόρων σποράς.