ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟΥ AGRO 10

Μεταφορτώστε εδώ το ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟΥ AGRO 10

 • Θεωρούμε απαραίτητο και κρίσιμο ο τομέας του Οίνου να εξαιρεθεί από το συγκεκριμένο πρότυπο AGRO 10 των τοπικών προϊόντων.
  Η πιστοποίηση των γεωγραφικών ενδείξεων στον τομέα του οίνου (οίνοι ΠΟΠ – ΠΓΕ), γίνεται μέσα από θεσμοθετημένες διαδικασίες, και διέπεται τόσο από την Εθνική όσο και την κοινοτική νομοθεσία, με συγκεκριμένο πλαίσιο διαδικασιών και προδιαγραφών προϊόντων, προκειμένου να διασφαλιστεί, η διατήρηση της ποιότητας του προϊόντος, η ομαλή λειτουργία της αγοράς και η ασφάλεια του καταναλωτή. Στην κατηγορία δε των οίνων Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ) περιλαμβάνονται και οι «Τοπικοί Οίνοι».
  Παρόλο ότι στο αντικείμενο – πεδίο εφαρμογής προβλέπεται ότι τα προϊόντα ΠΟΠ – ΠΓΕ εξαιρούνται, είναι απαραίτητη η εξαίρεση για τον οίνο να είναι ολοκληρωτική γιατί αλλιώς οι παραγόμενοι χωρίς Γεωγραφική Ένδειξη Οίνοι αποτελούν μεγάλο μέρος της οινικής παραγωγής θα μπορούν με το παρόν πρότυπο να αποκτούν ένδειξη τοπικού προϊόντος με διαφορετική διαδικασία και παρουσίαση προς τον καταναλωτή, με αποτέλεσμα τη δημιουργία της απόλυτης σύγχυσης. Επιπλέον για τους παραπάνω λόγους το πρότυπο είναι εκτός της Ευρωπαϊκής και Εθνικής νομοθεσίας που αφορά στον τομέα του Οίνου και θα καταπέσει.
  Η εισαγωγή ενός προτύπου για πιστοποίηση «τοπικών προϊόντων» στον τομέα του οίνου με διαφορετική παραγωγική διαδικασία, αφενός αποπροσανατολίζει τον τελικό καταναλωτή και αφετέρου έρχεται σε αντίθεση με τους ήδη υφιστάμενους θεσμοθετημένους οίνους ΠΟΠ – ΠΓΕ

 • 31 Μαΐου 2021, 22:25 | ΦΩΤΗΣ

  Πρότυπο, Αρθρο 2, ορισμός τοπικού προιόντος.
  Ο σχετικός ορισμός είναι ανεπαρκής. Κάθε προιόν παράγεται σε συγκεκριμένο μέρος ή τόπο. Η τοπικότητα σχετίζεται με την πρόσβαση του καταναλωτή στο προιόν σε σχέση με τον τόπο παραγωγής του. Δηλαδή ο καταναλωτης βρίσκει ένα προιόν κυρίως στον τόπο που αυτό παράγεται και όχι κάπου αλλού. Συνεπώς με βάση τα παραπάνω ο ορισμό του τοπικού προιόντος μπορεί να είναι πχ. Τοπικό προιόν είναι αυτό που παράγεται σε έναν τόπο και διατίθεται στον καταναλωτή κυρίως ή μόνο στον τόπο αυτόν. ή
  Τοπικό προιόν είναι αυτό που διατίθεται από την επιχείρηση (παραγωγό) απευθείας στον καταναλωτή ή μέσω βραχείας αλυσίδας εφοδιασμού.