Άρθρο 03 – Συναλλαγές Διαφημιστικού Χρόνου

Κάθε Συναλλαγή διάθεσης μονάδων Διαφημιστικού Χρόνου από δημόσιους ή ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς εθνικής εμβέλειας γενικού περιεχομένου, για την προβολή διαφημίσεων ή χορηγιών, τοποθέτηση προϊόντος ή άλλων προκαθορισμένων διαφημιστικών προϊόντων θα διενεργείται αποκλειστικά μέσω του Συστήματος Διάθεσης Διαφημιστικού Χρόνου.

  • 24 Ιουλίου 2016, 21:20 | ΙΩΑΝΝΑ Ρ.

    Ενώ στο άρθρο 1,γίνεται αναφορά γενικά σε «ιδιωτικα και δημόσια τηλεοπτικά μέσα»,στο παρόν αρθρο,ο ορισμός περιορίζεται στους «τηλεοπτικούς σταθμούς εθνικής εμβέλειας γενικού περιεχομένου».Τι ισχύει τελικά και κυρίως γιατί δημιουργείται αυτή η άνιση μεταχειριση μεταξύ των μέν και των δε και κυρίως με τα υπόλοιπα μέσα, του internet συμπεριλαμβανόμενου και των πολυεθνικών κολοσσών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα;