Άρθρο 07 – Φορολόγηση

1. Ο ειδικός φόρος που επιβλήθηκε στις διαφημίσεις που προβάλλονται από την τηλεόραση, ισχύει σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 12 του Ν. 3845/2010.
2. Με κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Επικρατείας καθορίζεται η διαδικασία και ο τρόπος τιμολόγησης των Συναλλαγών του « Ηλεκτρονικού Συστήματος Διάθεσης Διαφημιστικού Χρόνου». Οι διατάξεις των εδαφίων δ’ και ε’ του άρθρου 12 του Ν. 3845/2010 καταργούνται.

  • 21 Ιουλίου 2016, 20:43 | ΠΕΤΡΟΣ

    Ο ειδικός φόρος του 20% πότε θα πάψει να είναι μεροληπτικά επιβαλλόμενος φόρος σε τμήματα ΜΜΕ ;
    Η κοινή υπουργική απόφαση που θα καθορίζει τη διαδκασία και τον τρόπο τιμολόγησης γιατί δεν αναφέρεται ρητά στο παρόν ;
    Μήπως ειναι μέρος άλλου σχεδιασμού πιέσεων και <>;