Άρθρο 12 – Τελικές διατάξεις

Ο Διαχειριστής σε συνεργασία με τον Ρυθμιστή οφείλουν να θέσουν σε λειτουργία το Σύστημα έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016.

  • 24 Ιουλίου 2016, 21:45 | Μιχάλης Πάνου

    Θα ήθελα και εγώ να θίξω το θέμα της μεταβατικής περιόδου. Δεν πρέπει πρώτα το Σύστημα να «τρέξει» σε πραγματικές συνθήκες αγοράς για να ξεπεραστούν τα όποια προβλήματα προκύπτουν σε όλα τα καινούργια συστήματα; Δεν θα πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν ότι ενδεχομένως να υπάρχουν ήδη συμφωνίες μεταξύ διαφημιζομένων και μέσων οι οποίες είναι δεσμευτικές διμερώς;

  • 8 Ιουλίου 2016, 16:10 | Vassilis Ksilouris

    Στην ημερομηνία έναρξης σε λειτουργία θα πρέπει να προβλεφθεί και η αντίστοιχη ετοιμότητα των Συμμετεχόντων

  • 4 Ιουλίου 2016, 11:17 | Νίκος Κονταράκης

    Υπάρχει πρόβλεψη για μεταβατική περίοδο εξοικείωσης στο σύστημα όπου θα συνεχίσουν να επιτρέπονται οι συναλλαγές με το υπάρχον καθεστώς;