Κεφάλαιο 12: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΕΜΙΝΓΚ» (ΕΚΕΒΕ ‘ΑΛ. ΦΛΕΜΙΝΓΚ’)

Το ΕΚΕΒΕ ‘ΑΛ. ΦΛΕΜΙΝΓΚ’ αποτελεί ένα κέντρο αριστείας στο χώρο της βιοϊατρικής – μεταφραστικής έρευνας και καινοτομίας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και λειτουργεί με προσήλωση στην ποιότητα. Αποτελεί παράδειγμα μονοθεματικού ερευνητικού κέντρου με εστίαση στη βασική και στοχευμένη (μεταφραστική) έρευνα, με έμφαση στην ανάπτυξη, μελέτη και χρήση μοντέλων ζώων (ποντικού και δροσόφιλας) για την κατανόηση, πρόγνωση, διάγνωση και θεραπεία ασθενειών του ανθρώπου, όπως η χρόνια φλεγμονή, τα αυτοάνοσα νοσήματα, ο καρκίνος, και οι νευροεκφυλιστικές και μεταβολικές νόσοι. Στις εγκαταστάσεις του κέντρου έχουν δημιουργηθεί σημαντικές πρότυπες ερευνητικές υποδομές.
Σήμερα, το ΕΚΕΒΕ ΦΛΕΜΙΝΓΚ περιλαμβάνει πέντε (5) Ινστιτούτα (εκ των οποίων τα 4 είναι ενεργά), ως ακολούθως:

Στο πλαίσιο της αντιμετώπισης του φαινομένου του κατακερματισμού και επικαλύψεων μεταξύ των ερευνητικών πεδίων, της επίτευξης κρίσιμης μάζας σε βασικούς ερευνητικούς τομείς, του αποτελεσματικότερου συντονισμού των ερευνητικών δραστηριοτήτων και της απλοποίησης της δομής του Κέντρου, προτείνονται η συγχώνευση των 5 ινστιτούτων (στην πράξη των 4 ενεργών) σε ένα ενοποιημένο Ινστιτούτου.

Με βάση τα ανωτέρω, η πρόταση αναδιάρθρωσης του ΕΚΕΒΕ ΦΛΕΜΙΝΓΚ περιλαμβάνει ένα (1) ινστιτούτο ως εξής:

Ως προς την παραπάνω πρόταση αναδιάρθρωσης του ΕΚΕΒΕ ΦΛΕΜΙΝΓΚ εξετάζεται η ακόλουθη εναλλακτική πρόταση:

  • Συγχώνευση του ενοποιημένου ινστιτούτου με το ΙΙΒΕΑΑ (ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)