Κεφάλαιο 08: ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΚΕΤΕΑΘ)

Το ΚΕΤΕΑΘ είναι το πιο πρόσφατο ΕΚ και το οποίο αποτελεί, μαζί με το Πανεπιστήμιο και το ΤΕΙ Θεσσαλίας, τον επιστημονικό και τεχνολογικό πυρήνα για την ανάπτυξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Έχει ως αποστολή την διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας σε τομείς που αντιστοιχούν στους βασικούς οικονομικούς άξονες της Θεσσαλίας, δηλαδή τη γεωργία, τη βιομηχανία, τις υπηρεσίες υγείας, το ευ ζην και την εκπαίδευση, ενώ η διάρθρωσή του περιλαμβάνει τέσσερα παραρτήματα-ινστιτούτα που εδρεύουν στις τέσσερις πρωτεύουσες των Νομών της Θεσσαλίας.
Σήμερα, το ΚΕΤΕΑΘ περιλαμβάνει τέσσερα (4) Ινστιτούτα, ως ακολούθως:

Στο πλαίσιο της αντιμετώπισης του φαινομένου του κατακερματισμού και πολυδιάσπασης των ερευνητικών πεδίων και της επίτευξης κρίσιμης μάζας σε βασικούς ερευνητικούς τομείς και λόγω της περιορισμένης ερευνητικής δραστηριότητας των ινστιτούτων του ΚΕΤΕΑΘ που απορρέει από τα λίγα χρόνια λειτουργίας του κέντρου και το περιορισμένο σε πλήθος ερευνητικό δυναμικό, προτείνονται οι εξής παρεμβάσεις αναδιάρθρωσης:

 • η συγχώνευση των 4 ινστιτούτων του ΚΕΤΕΑΘ σε ένα πολυτομεακό Ινστιτούτο Έρευνας & Τεχνολογίας Θεσσαλίας με έδρα τη Θεσσαλία (Λάρισα)
 • η κατάργηση του ΚΕΤΕΑΘ και η διοικητική υπαγωγή του συγχωνευμένου Ινστιτούτου Έρευνας & Τεχνολογίας Θεσσαλίας στο ΕΚΕΤΑ

Ως προς την παραπάνω πρόταση αναδιάρθρωσης του ΚΕΤΕΑΘ εξετάζεται η ακόλουθη εναλλακτική πρόταση:

 • Απορρόφηση των ερευνητικών δραστηριοτήτων των ινστιτούτων του ΚΕΤΕΑΘ από το ΕΚΕΤΑ (χωρίς τη δημιουργία αυτόνομου ινστιτούτου με έδρα τη Λάρισα)
 • 26 Ιανουαρίου 2012, 10:54 | ΘΜ

  Το ΚΕΤΕΑΘ είναι το νεότερο ΕΚ της ΓΓΕΤ και όπως έχει ήδη αναφερθεί σε προηγούμενα σχόλια, είναι το ΕΚ με τη μικρότερη κρατική επιχορήγηση. Το ΚΕΤΕΑΘ διαφοροποιείται και σε ένα ακόμα σημείο με τα ήδη υπάρχοντα ΕΚ καθώς ποτέ δεν του δόθηκαν πόροι για την δημιουργία κτιρίων και την απόκτηση βασικού εξοπλισμού. Έτσι η στέγαση των δομών του αλλά και ο απαραίτητος εξοπλισμός προέρχεται είτε από τη μικρή κρατική επιχορήγηση είτε από άλλους πόρους που προήλθαν κυρίως από Ευρωπαικά ανταγωνιστικά προγράμματα καθώς η χρητοδότηση εθνικών προγράμματων ξεκίνησε μόλις πρόσφατα. Αυτό ίσως απαντάει εν μέρη και το ερώτημα για το μικρό ερευνητικό δυναμικό. Δεν καταλαβαίνω όμως πως εξάγεται το συμπέρασμα της «περιορισμένης ερευνητικής δραστηριότητας». Γιατί παράλληλα με κάθε ΕΚ δεν αναρτάτε και τις ηλεκτρονικές εσωτερικές αξιολογήσεις κάθε ΕΚ που διαθέτετε? Αυτό θα έδινε σίγουρα τη δυνατότητα καλύτερης απεικόνισης των επιτευγμάτων και ερευνητικών αποτελεσμάτων, κάθε ΕΚ. Νομίζω πως το ΚΕΤΕΑΘ θα πρέπει συνεχίσει να δραστηριοποίειται στην περιοχή της Θεσσαλίας ως αυτόνομος οργανισμός.

 • 23 Ιανουαρίου 2012, 02:30 | ΙΓ

  Το Υπουργείο καίει μαζί με τα ξερά και τα χλωρά.

  Ο Έλληνας φορολογούμενος έχει πληρώσει αρκετά χρήματα για την δημιουργία Ερευνητικών Κέντρων (ΕΚ) όπου κάποια από αυτά κατά κοινή ομολογία λειτουργούν με ρυθμούς δημοσίου.

  Το ΚΕΤΕΑΘ μαζί με κάποια άλλα ΕΚ αποτελούν φωτεινές εξαιρέσεις και ο υπερβάλλων ζήλος του Υπουργείου να το κλείσει δεν είναι απλά άστοχος αλλά επικίνδυνος. Ιδιαίτερα το ΚΕΤΕΑΘ που αποτελεί το ΝΕΟΤΕΡΟ, ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ, και ΦΤΗΝΟΤΕΡΟ ΕΚ που δημιούργησε ποτέ η χώρα μας. Δεν νομίζω να έχει παραπάνω από 10 άτομα ως μισθωτό προσωπικό. Όμως, πάνω από 100 ερευνητές εργάζονται με παροχή υπηρεσιών και πληρώνονται μέσω των ανταγωνιστικών ερευνητικών προγραμμάτων.

  Στα πολύ λίγα χρόνια δημιουργίας του και με ελάχιστα χρήματα από το κράτος κατάφερε να είναι σχεδόν αυτοχρηματοδοτούμενο. Υπόψιν ότι οι Διευθυντές του από όσο γνωρίζω δεν πληρώνονται (κατ’ επιλογή τους) καθώς τα χρήματα που χρηματοδοτείται το κέντρο από το κράτος δεν θα έφταναν παρά μόνο για τον μισθό τους και ένα γραμματέα…. τόσα πολλά στοιχίζει το ΚΕΤΕΑΘ.

  Η πρόσφατη εξωτερική του αξιολόγηση ήταν θετικότατη. Δεν μπορώ να καταλάβω λοιπόν γιατί όταν κάτι δουλεύει σωστά και με κέρδος για την χώρα να θέλει η πολιτεία να το κλείσει.

  Με βάση τα παραπάνω, η πρόταση κατάργησης του ΚΕΤΕΑΘ και ενσωμάτωσης στο ΕΚΕΤΑ είναι αστεία. Ο ζήλος των ανθρώπων που εργάζονται, φαντάζομαι με πρώτους τους Διευθυντές, θα χαθεί. Το ίδιο σταδιακά και όλων των εμπλεκόμενων ανθρώπων που αυτή τη στιγμή προσπαθούν να μας αποδείξουν ότι και με πολύ λίγα χρήματα και μηδενική υποστήριξη μπορούν να γράφουν προτάσεις και να παίρνουν χρηματοδοτήσεις, βαζοντας την Θεσσαλία στον χάρτη. Πιστεύώ ότι Θα χαθούν και οι θέσεις εργασίας πολλών ερευνητών (για αυτό όπως ανέφερα παραπάνω θεωρώ την πρόταση «επικίνδυνη»).

  Το ΚΕΤΕΑΘ κατά την άποψη μου πρέπει να παραμείνει ανεξάρτητο ΕΚ στην Θεσσαλία.

 • 20 Ιανουαρίου 2012, 22:07 | ΚΜ

  Αρχικά, θα ήθελα να ξεκαθαρίσω ότι δεν εργάζομαι σε ερευνητικό κέντρο ούτε έχω κάποια σχέση με το χώρο των Πανεπιστημίων οπότε και δε γνωρίζω εις βάθος τα τεκτενόμενα σε αυτά. Αποφάσισα να γράψω μερικές προσωπικές απόψεις αφού διάβασα και τα άλλα σχόλια και που φαντάζομαι ότι απειχούν την άποψη που μπορεί να έχει ένας μέσος άνθρωπος που ζεί και εργάζεται στην περιοχή.Το γεγονός ότι,το μοναδικό ερευνητικό κέντρο που δραστηριοποιείται στη Θεσσαλία πρόκειται να καταργηθεί/συγχωνευθεί και να μεταφερθεί σε ένα μεγάλο αστικό κέντρο με λυπεί ιδιαίτερα.

  Όποια και να είναι η μέχρι σήμερα προσφορά του ΚΕΤΕΑΘ στην τοπική κοινωνία δεν παύει να είναι μια συλλογική προσπάθεια επιστημόνων και στελεχών που αποφάσισαν να εγκατασταθούν στη Θεσσαλία (επαρχία) και να προσφέρουν την επιστημονική τους γνώση με σκοπό να την κάνουν καλύτερη.

  Η θεσσαλία, το κέντρο της Ελλάδας,χρειάζεται καινούργιες και καινοτόμες λύσεις τόσο στην αγροτική της οικονομία όσο και στη βιομηχανία της ειδικά των τροφίμων.Η έρευνα μπορεί να βοηθήσει προς αυτή τη κατεύθυνση και ειδικά το ΚΕΤΕΑΘ μια και αφού διάβασα ότι υπάρχουν τα ινστιτούτα τεχνολογίας και διαχείρησης αγροσυστημάτων και μηχανοτρονικής.

  Η προσπάθεια για περισσότερη γνώση απο το μοναδικό φορέα έρευνας στη Θεσσαλία δε θα πρέπει να χαθεί, και θα πρέπει όλοι οι τοπικοί φορείς (βουλευτές όλων των κομμάτων, Περιφέρεια, Δήμοι κ.α.) να υψώσουν τη φωνή τους ώστε το ΚΕΤΕΑΘ να μη φύγει απο τον τόπο μας.

 • 20 Ιανουαρίου 2012, 12:14 | XK

  @TB
  δεν υπάρχει λόγος παρεξήγησης
  [έγραψα συμ-πρωτεύουσα (όχι συμπρωτεύουσα), υποννοώντας γιγαντισμό φορέων, πάσης φύσεως, στα δυο μεγάλα αστικά κέντρα και απαντώντας σε προηγούμενο σχόλιο που εύρισκε αυτονόητα καλή λύση την απορρόφηση ‘επαρχιακών’ ΕΚ από μεγαλύτερους οργανισμούς … ]

  επιτρέψτε μου να διευκρινίσω λοιπόν:
  ένα μικρό κέντρο δεν είναι απαραίτητα «λιγότερο αποδοτικό» (και το αντίθετο)
  ένα μεγάλο κέντρο δεν είναι απαραίτητα «περισσότερο αποδοτικό» (και το αντίθετο)
  => η απορρόφηση ενός μικρού κέντρου από ένα μεγάλο δεν μπορεί να θεωρηθεί ως de facto σωστή (ή λάθος) λύση, χωρίς σαφή αιτιολόγηση και σαφή σύνδεση με συγκεκριμένους στρατηγικούς στόχους ανάπτυξης για την χώρα (που υποστηρίζονται σε βάθος χρόνου – ανεξάρτητα από κυβερνήσεις).

  Επομένως, την συγκεκριμένη πρόταση για το ΚΕΤΕΑΘ δεν την βρίσκω λογική γιατί δεν υπάρχει σαφής αιτιολόγηση. Μάλιστα την βρίσκω ανακόλουθη με βάση προηγούμενες εξαγγελίες για περιφερειακή ανάπτυξη και γενικότερα απρόσμενη όταν έχουμε τόσο καιρό ‘απασχοληθεί’ με τα περί αξιοκρατίας. Τέλος, την βρίσκω άδικη για ένα κέντρο που με τόσα λίγα έχει ήδη κάνει τόσα πολλά, αλλά και άδικη για το ΠΘ και την Θεσσαλική κοινωνία που έχουν επενδύσει στο ΚΕΤΕΑΘ.

 • 18 Ιανουαρίου 2012, 10:26 | gp

  Δηλαδή η κατάργηση του μοναδικού Ερευνητικού Κέντρου της Θεσσαλίας γίνεται με γνώμονα «τα λίγα χρόνια λειτουργίας του κέντρου» και όχι το έργο που έχει επιδείξει μέσα σε αυτά τα χρόνια;

  Μέσα σε 5 χρόνια πραγματικής λειτουργίας, το ΚΕΤΕΑΘ έχει αναλάβει να υλοποιήσει παραπάνω από 50 Ευρωπαϊκά και Εθνικά προγράμματα (αριθμός καθόλου μικρός για νεοσύστατο ερευνητικό κέντρο με πολύ μικρή χρηματοδότηση και ελάχιστες υποδομές), έχει συμβάλει στην ανάπτυξη του Περιβαλλοντικού Παρατηρητηρίου Θεσσαλίας, έχει ιδρύσει το Κέντρο Ιχνηλασιμότητας Θεσσαλίας και 2 τεχνοβλαστούς, έχει συμμετοχή στον Ευρωπαϊκό οργανισμό Living Lab και πολλές άλλες δράσεις που η ΓΓΕΤ γνωρίζει λεπτομερώς γιατί έχουν καταγραφεί πλήρως κατά την διάρκεια της αξιολόγησης που πραγματοποιήθηκε στο ΚΕΤΕΑΘ από εξωτερικούς ειδικούς, η οποία είχε εξαιρετικά αποτελέσματα.

  Η μοναδική διαπίστωση που μπορεί να γίνει με σιγουριά από τις προαναφερθείσες προτάσεις του Υπουργείου, είναι ότι η παρουσία ερευνητικού ιστού στην Θεσσαλία θα αποδυναμωθεί πλήρως με την διοικητική υπαγωγή ή πλήρη απορρόφηση του ΚΕΤΕΑΘ στο ΕΚΕΤΑ. Ένα από τα μεγαλύτερα ατού του ΚΕΤΕΑΘ είναι το τοπικό περιβάλλον που το δημιούργησε και το στηρίζει… ας δοθεί λοιπόν μια ευκαιρία στο ΚΕΤΕΑΘ να συμβάλει καταλυτικά στην ανάπτυξη και υποστήριξη της βιομηχανικής και αγροτικής οικονομίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

 • 14 Ιανουαρίου 2012, 13:33 | Θεοφάνης Γέμτος

  Με έκπληξη διάβασα τη πρόταση για το ΚΕΤΕΑΘ. Υπέθετα ότι η συγχώνευση ερευνητικών δομών είχε μεν στόχο την εξοικονόμηση πόρων αλλά όχι και τη συγκέντρωση όλων των δραστηριοτήτων στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Είναι βέβαιο ότι ένα ερευνητική κέντρο με ολιγόχρονη αλλά σημαντική δραστηριότητα είτε μεταφερθεί στη Θεσσαλονίκη είτε παραμένοντας για λίγο στη Θεσσαλία θα αποδυναμωθεί ως παράρτημα του ΕΚΕΤΑ και θα καταργηθεί. Δεν πέρασε από το μυαλό των προτεινόντων να μεταφερθεί το ΕΚΕΤΑ ή και άλλα κυρίως γεωργικά Ινστιτούτα στη Θεσσαλία; Δες είδαν ότι το ΙΤΕΔΑ είναι ένα Γεωργικό Ινστιτούτο που πρέπει να παραμείνει στην καρδιά της Γεωργίας της Χώρας τη Θεσσαλία;
  Κατά τη γνώμη μου η πρόταση όπως διατυπώνεται οδηγεί σε κατάργηση του ΚΕΤΕΑΘ. Θα πρέπει επομένως να αποσυρθεί και είτε το ΚΕΤεΑΘ να παραμείνει ανεξάρτητο στη Θεσσαλία με έδρα του συνόλου των Ινστιτούτων σε μια πόλη και να ενισχυθεί με ερευνητικά ιδρύματα από την Αθήνα και Θεσσαλονίκη είτε να ενσωματωθεί στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ως ανεξάρτητη μονάδα. Αυτό θα συμβάλλει στην αποκέντρωση των ερευνητικών δραστηριοτήτων και της ανάπτυξης κάτι που το πολιτικό σύστημα της χώρας υπόσχεται προεκλογικά και ξεχνά μετεκλογικά.

 • 13 Ιανουαρίου 2012, 03:43 | TB

  @XK
  Καλό είναι να προσέχουμε τι γράφουμε πριν αφήσουμε υπονοούμενα για «δυσκίνητες δημόσιες υπηρεσίες» στη συμπρωτεύουσα. Είναι κατανοητή η προσπάθεια υποστήριξης του ΚΕΤΕΑΘ (το οποίο συμφωνώ οτι πρέπει να ενσωματωθεί στο ΠΘ και όχι στο ΕΚΕΤΑ). Πληροφοριακά το ΕΚΕΤΑ έχει πολλαπλασιαστικό συντελεστή 9:1 (για κάθε 1 Ευρώ τακτικής χρηματοδότησης φέρνει 9), προσωπικό που αγγίζει τα 500 άτομα, ετήσιο τζίρο κατά μέσο όρο τα τελευταία χρόνια πάνω από 20 εκατ. ευρώ, πλήθος διεθνών διακρίσεων/βραβείων, σημαντικές μακροχρόνιες συνεργασίες με πολύ γνωστές εταιρείες του εξωτερικού ενώ ινστιτούτο του στην τελευταία αξιολόγηση της ΓΓΕΤ (2005) κατέλαβε την 1η θέση ανάμεσα στα 52 ινστιτούτα της ΓΓΕΤ αλλά και όλα τα άλλα επίσης κατέλαβαν υψηλές θέσεις. Το ΕΚΕΤΑ μαζί με το ΙΤΕ είναι τα μόνα ερευνητικά κέντρα που συγκαταλέγονται στη λίστα με τους πρώτους 20 ευρωπαϊκούς οργανισμούς που έχουν πάρει τα περισσότερα ανταγωνιστικά ερευνητικά έργα στο FP7 και για το λόγο αυτό τα συνεχάρη η Υπουργός Παιδείας τον Σεπτέμβριο που μας πέρασε.

 • 11 Ιανουαρίου 2012, 20:29 | Me

  Τα μόνα ΕΚ που έχουν υποστηριχθεί πλουσιοπάροχα είναι τα ΕΚ με καθεστώς ΝΠΔΔ (όλα στην Αθήνα) και αυτά της Ακαδημίας Αθηνών. Οσον αφορά στο ΚΕΤΕΑΘ η πιο σωστή λύση είναι να απορροφηθεί στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Δεν έχει κανένα νόημα η απορρόφηση του από το ΕΚΕΤΑ, θα κάνει ζημιά και στα δύο ΕΚ.

 • 11 Ιανουαρίου 2012, 15:47 | ΧΚ

  ένα ερευνητικό κέντρο στην συμ-πρωτεύουσα μπορεί να είναι τεράστιο και δυσκίνητο όπως κάθε κακώς εννοούμενη «δημόσια υπηρεσία» δεν είναι απαραίτητο να είναι εύρυθμο και αποδοτικό.
  αντίστροφα, ένα μικρό ερευνητικό κέντρο στην επαρχία μπορεί να είναι ευέλικτο και πολύ αποδοτικό (στην περίπτωση του ΚΕΤΕΑΘ ακούστηκε σε παρουσίαση ινστιτούτου του η αναλογία για 1 ευρώ κρατικής χρηματοδότησης, 4 ευρώ έσοδα). το ΚΕΤΕΑΘ με τα λίγα που έχει πάρει από ιδρύσεώς του το 2006 αλλά με την όρεξη για δουλειά που έχουν οι ερευνητές του, έχει κάνει πολλά και αυτόνομα και σε συνεργασία με το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (ΠΘ). το ερώτημα είναι λοιπόν γιατί να ‘προσφερθεί’ το ΚΕΤΕΑΘ σε ΕΚ της συμπρωτεύουσας και όχι στο ΠΘ; γιατί να αποδυναμωθεί ο ερευνητικός ιστός της Θεσσαλίας; θεωρώ το ΕΚΕΤΑ αξιόλογο αλλά θεωρώ επίσης το ΚΕΤΕΑΘ αξιόλογο και το ΠΘ αξιόλογο. το ΕΚΕΤΑ δεν χρειάζεται το ΚΕΤΕΑΘ. γιατί να μην ενδυναμωθεί το ΠΘ;
  Μήπως το επόμενο βήμα, όπως το θέσατε, θα είναι, » τα ΑΕΙ που εδρεύουν στην επαρχία λόγω των χαμηλών οικονομικών πόρων δεν μπορούν να σταθούν αυτόνομα»;
  Μα, το υπουργείο δεν είναι που θέτει «τους όρους του παιχνιδιού»; αυτό δεν είναι που «έχει την πίτα και το μαχαίρι»; δηλ. το υπουργείο δεν είναι που γιγαντώνει τις υπηρεσίες της πρωτεύουσας και αποδυναμώνει την περιφέρεια; και όλα αυτά που λέγονται περί αξιοκρατίας που πάνε;

 • 6 Ιανουαρίου 2012, 16:22 | ΘΕΟΓΙΑΝΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ Η ΟΠΟΙΑ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΖΕΤΑΙ ΣΑΦΩΣ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ Η ΠΙΟ ΟΡΘΗ ΚΑΘΩΣ ΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΟΥ ΕΔΡΕΥΟΥΝ ΣΤΗ ΕΠΑΡΧΙΑ ΕΥΡΥΤΕΡΑ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΧΑΜΗΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΤΑΘΟΥΝ ΩΣ ΑΥΤΟΝΟΜΑ. ΕΠΟΜΕΝΩΣ Η ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΩΣΤΕ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΝ ΝΑ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΑΓΟΥΝ ΠΟΛΥΤΙΜΟ ΕΡΓΟ.

 • 6 Ιανουαρίου 2012, 15:01 | XK

  Γράφετε: “Το ΚΕΤΕΑΘ είναι το πιο πρόσφατο ΕΚ και το οποίο αποτελεί, μαζί με το Πανεπιστήμιο και το ΤΕΙ Θεσσαλίας, τον επιστημονικό και τεχνολογικό πυρήνα για την ανάπτυξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας”
  Και για αυτό τον λόγο η αργοπορημένη ίδρυσή του έδωσε πνοή ανάπτυξης στην Θεσσαλία. Αφού συν-αποτελεί με τον Πανεπιστήμιο και ΤΕΙ Θεσσαλίας «τον επιστημονικό και τεχνολογικό πυρήνα για την ανάπτυξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας» με ποιο σκεπτικό η εναλλακτική πρόταση ΔΕΝ περιλαμβάνει συγχώνευσή του με το ΠΘ (κατ’ αντιστοιχία της πρότασης συγχώνευσης ΙΤΕ με Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων;)
  αλλά προβάλλει η απορρόφησή του από το ΕΚΕΤΑ;
  Έχει πάψει να αποτελεί στόχο της Πολιτείας η ανάπτυξη της Περιφέρειας;

  Γράφετε: “…και λόγω της περιορισμένης ερευνητικής δραστηριότητας των ινστιτούτων του ΚΕΤΕΑΘ”
  Από πού προκύπτει αυτή η διαπίστωση; Ποια είναι τα στατιστικά του ΚΕΤΕΑΘ; Τι διαπίστωσαν οι εξωτερικοί αξιολογητές; Ποιο είναι το value for money που απέδωσε το ΚΕΤΕΑΘ στα μόλις 6 χρόνια λειτουργίας του; Πόσες δημοσιεύσεις και πόσες ετερο-αναφορές έχουν οι ερευνητές του; Πόσα χρήματα έφερε στην Θεσσαλία και στην χώρα συνολικά από την επιτυχή διεκδίκηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων;
  Αντίθετα από αυτό που αφήνετε να εννοηθεί, παρόλη την αδικαιολόγητα πενιχρή χρηματοδότηση και τις ελάχιστες υποδομές (που σε άλλα ΕΚ στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη, έχουν δοθεί πλουσιοπάροχα) το ΚΕΤΕΑΘ έχει καταφέρει να διακριθεί ποικιλοτρόπως και σε όλους τους δείκτες «ποιότητας και αποδοτικότητας» που έχουν θέσει κατά καιρούς οι διάφορες ηγεσίες του υπουργείου, και τους οποίους εξαγγέλλει και η τωρινή ηγεσία. Παράλληλα το ΚΕΤΕΑΘ καλλιέργησε μια άριστη και αποδοτική συνεργασία με το ΠΘ αλλά και τους τοπικούς επιχειρηματικούς και κοινωνικούς φορείς.
  Εν τέλει, η ‘παλαιότητα’ και το ‘μέγεθος’ θα κρίνουν την τύχη των Ε.Κ.; Αυτή θα είναι η ανανέωση του ερευνητικού ιστού της χώρας; Να γιγαντωθούν τα Ε.Κ. σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη;