Τι προτείνετε προκειμένου να βελτιωθεί η μέχρι σήμερα ακολουθούμενη διαδικασία της διαβούλευσης;

Τι προτείνετε προκειμένου να βελτιωθεί η μέχρι σήμερα ακολουθούμενη διαδικασία της διαβούλευσης;

 • 4 Ιουλίου 2010, 23:27 | Ma Koc

  Θέλουμε υπευθυνότητα και συνέπεια από αυτούς που χαράζουν την εκπαιδευτική πολιτική.
  Έχουμε δει πολλά και έχουμε τις επιφυλάξεις μας (μετά από 23 χρόνια μπροστά στα θρανία)

 • 3 Ιουλίου 2010, 02:35 | ΔΕΣΠΟΙΝΑ

  Μετά από όσα διάβασα και όσα έζησα στη σχολική μονάδα που υπηρετώ προτείνω τα εξής:
  Για να μπορούν να συμμετέχουν όσο περισσότεροι συνάδελφοι μπορούν και θέλουν, θα πρέπει να ενημερώνονται μέσω e-mail/κινητού (γιατί δεν έχουν όλοι e-mail) από το ΥπΔΒΜΘ, έτσι ώστε να έχουν τη δέουσα πληρφόρηση. Μετά να έχουν πρώτα από όλα πρόσβαση σε όλα τα σχετικά έγγραφα (ηλεκτρονικά) έτσι ώστε αφού μελετούν όλα τα σχετικα να είναι σε θέση να κρίνουν.
  Εχω την αίσθηση ότι πολλοί συνάδελφοι δεν ενημερώθηκαν όσο θα έπρεπε.

 • 28 Ιουνίου 2010, 22:57 | Αμβρόσιος Αλεξανδράκης

  Η διαβούλευση αυτή πρέπει να γίνεται αφορμή συζήτησης στους συλλόγους διδασκόντων στα σχολεία μας και να γίνεται η κατάλληλη ζύμωση.

 • 27 Ιουνίου 2010, 23:22 | NΑΝΤΙΑ

  Σχολιάζω βιαστικά και στο παρά πέντε.
  Ποιος γλυτώνει τον εκπαιδευτικό από τις αυθαιρεσίες των διευθυντών, υποδιευθυντών, προϊσταμένων κλπ; Ποιος κρίνει, αξιολογεί και τοποθετεί αυτούς που μας διοικούν και οι οποίοι οφείλουν να έχουν το χάρισμα γι’αυτό, χωρίς να μεροληπτούν, να δημιουργούν «αυλή» και να στήνουν το μικρό ή μεγάλο τους παρασκήνιο; Πού θα διαμαρτυρηθεί ο εκπαιδευτικός που αδικείται και ποιος θα τον ακούσει χωρίς το φόβο της εκδίκησης κι ότι «θα του κάνουν τη ζωή δύσκολη»; Διότι πλέον στα σχολεία μας η διαπλοκή θεριεύει!

 • 27 Ιουνίου 2010, 23:16 | NΑΝΤΙΑ

  Σχολιάζω βιαστικά και στο παρά πέντε.
  Ποιος γλυτώνει τον εκπαιδευτικό από τις αυθαιρεσίες των διευθυντών, υποδιευθυντών, προϊσταμένων κλπ; Ποιος κρίνει, αξιολογεί και τοποθετεί

 • 1. Nα εκφραστούν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς (εκπαιδευτικοί, διευθυντές, σχολικοί σύμβουλοι, μαθητές, προϊστάμενοι γραφείων, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Παν/μιο).
  2. Να ληφθούν σοβαρά υπόψη οι απόψεις τους.
  3. Να γίνει διάλογος
  4. Να υπάρξει συμφωνία και υλοποίηση της κατάληξης.

 • 27 Ιουνίου 2010, 20:25 | δάσκαλος

  Να είναι επώνυμα (με την ιδιότητα του υπογράφοντος) όλα τα σχόλια.
  Μόνο μία φορά να επιτρέπεται να κάνεις like ή dislike σε ένα σχόλιο.
  Να κρύβονται μόνο τα προσβλητικά ή υβριστικά σχόλια.
  Να υπάρχει ανατροφοδότηση από το υπουργείο (απαντήσεις σε ερωτήσεις ώστε να γίνεται διάλογος με το άλλο μέρος και όχι μόνο μεταξύ μας).
  Να υπάρχει όριο στον αριθμό λέξεων. Δεν επιτρέπεται να έχουμε σχόλια – σεντόνια και ολόκληρες εργασίες εδώ. Ας παρατίθεται ένας σύνδεσμος για όσους/ες έχουν να γράψουν κάτι παραπάνω.

 • 27 Ιουνίου 2010, 09:31 | Στέργιος

  Πολύ σωστή η πρωτοβουλία σας για τη διατύπωση των απόψεων όλων των πολιτών και ιδαίτερα των εκπ/κών για ένα τόσο σοβαρό θέμα.
  Εκτός από τις συνδικσλιστικές απόψεις, πολλές απο τις οποίες είναι αξιόλογες, αλλά ταυτόχρονα και γενικόλογες,αφού αφήνουν τον εκπ/κό απέξω ενώ είναι ο πρωταγωνιστής της λειτουργίας της Σχολικής Μονάδας, πρέπει ν’ ακούγονται και οι φωνές των μαχόμενων εκπ/κών( των εκπ/κών της τάξης).
  Ελπίζω να μελετηθούν και να ληφθούν υπόψη όλες οι γνώμες – προτάσεις ( θετικές και αρνητικές) διότι η εμπειρία μου από τις θέσεις του Πρ/νου Γραφείου και Σχολικού Συμβούλου με κάνει απαισιόδοξο.
  Το Ερωτηματολόγιο με οποαδήποτε μορφή ( ηλεκτρονική – έντυπη) έπρεπε να σταλεί έγκαιρα στα Σχολεία και να δοθεί περισσότερος χρόνος διαβούλευσης.
  Στην αξιολόγηση του εκπ/κού έργου αναφέρεστε μόνο στο έργο του Σχολείου. Αφήνεται απέξω την αντικειμενική αξιολόγηση του εκπαιδευτικού, των διδακτικών βιβλίων,των προγραμμάτων σπουδών, των στελεχών εκπ/σης,του Υπουργείου.
  Στην αξιολόγηση ή αυτοαξιολόγηση της Σχολικής Μονάδας πρέπει να συμμετέχουν οι εξπ/κοί της της τάξης, ο Δντής, ο Σχολικός Σύμβουλος, ο Πρ/νος Γραφείου ή ο Δντής Εκπ/σης και οι γονείς ως γνωμοδοτικό όργανο και όχι ως αξιολογικό ή βαθμολογικό.
  Από τους στόχους που διατυπώνεται θα ξεχώριζα: α) την καλλιέργεια της συμμετοχικής, αλλά και της ατομικής ευθύνης των εκπ/κών για την πορεία της σχολικής τους μονάδας,β) τον εντοπισμό αδυναμιών, τη διατύπωση προβλημάτων,αλλά και προτάσεων και τη δημιουργία συνθηκών βελτίωσης της παρεχόμενης εκπ/σης στους μαθητές και γ) την ενεργοποίηση όλων των παραγόντων της εκπ/κής κοινότητας.
  Για τη συμμετοχή των εκπ/κών στη διαδικασία αυταξιολόγηαης της σχολικής μονάδας σας ενημερώνω ότι υπήρξε κατ’ αρχήν άρνηση από την πλευρά των συναδέλφων είτε λόγω της αιφνίδιας & ελλιπούς ενημέρωσης από την πλευρά του Υπουργείου είτε λόγω της καχυποψίας προς την εκάστοτε διοίκηση για τη χρήση της αυτοαξιολόγησης – αξιολόγησης, αλλά καιτην ουσιαστική λήψη των προτάσεών τους στη διαμόρφωση των εκπ/κών πολιτικών.
  Κατά την άποψή μου κίνητρα συμμετοχής πρέπει να είναι η ανάδειξη της σχολικής μονάδας ως βασικού φορέα προγραμματισμού και αξιολόγησης του εκπ/κού έργου και η ενεργός συμμετοχή μας στη διαμόρφωση της εκπ/κής πολιτικής κάθε Κυβέρνησης.
  Σήμερα γίνεται αξιολόγηση των σχολικών μονάδων με τον Προγραμματισμό και τον Απολογισμό του εκπ/κού έργου που στέλνονται στους Σχολικούς Συμβούλους,αλλά ποτέ δε μάθαμε αν έρχονται στο Υπουργείο και αν μελετώνται από κανένα.
  Κανένας δε ζητάει ευθύνη από κανένα για τον τρόπο σύνταξή τους , για την αξιολόγησή τους και την αποτελεσματικότητά τους.
  Για να αυταξιολογηθεί,αλλά και να αξιολογηθεί( και εκεί πρέπει να προχωρήσουμε) μια Σχολική Μονάδα πρέπει να λάβουμε υπόψη πολλούς παράγοντες: α) Τι Σχολείο θέλουμε ; β) Ποιοι είναι οι στόχοι μας; γ)Έχουμε το κατάλληλο και εκπαιδευμένο προσωπικό; δ) Έχουμε σωστά Προγράμματα Σπουδών και κατάλληλα βιβλία; ε)Έχουμε την κατάλληλη υποδομή; στ)) Διαθέτουμε τους απαραίτητους πόρους; …….
  Για να αξιολογηθεί μια σχολική μονάδα θα πρέπει και να μπορεί να λειτουργήσει.
  Πώς θα λειτουργήσουν τα Σχολεία τη νέα σχολική χρονιά με τα χρήματα που δόθηκαν ως τώρα ; ( 60% λιγότερα )
  Πώς θα προμηθευτούν τα απαραίτητα εποπτικά μέσα διδασκαλίας, τον απαραίτητο ηλεκτρονικό τους εξοπλισμό;…….
  Πώς θα εργαστεί ο εκπ/κός με 30 μαθητές στην τάξη ( σήμερα 25-28), όταν σ’ αυτή υπάρχουν 2-3 ή και 4 μαθητές με ιδιαίτερα προβλήματα
  (δυσλεξία,φάσμα αυτισμού – σύνδρομο Down,….);
  Όταν υπάρχουν μαθητές με τέτοια και τόσα προβλήματα πρέπει ο αριθμός των μαθητών στην τάξη να μη υπερβαίνει τους 15-17 ή να υπάρχει παράλληλη στήριξη.
  Ο αριθμός των μαθητών σε κάθε τάξη πρέπει να είναι 20-22 για να μπορεί παραχθεί ουσιαστικό έργο.
  Παρά τα προβλήματα που υπάρχουν και θα υπάρχουν προχωρήστε στην αυτοαξιολόγηση του εκπ/κού έργου των Σχολικών Μονάδων και αργότερα στην αξιολόγηση όλων των εμπεκόμενων στην εκπαιδευτική διαδικασία ζητώντας και τη γνώμη τους.

 • 27 Ιουνίου 2010, 02:42 | Γιάννης Γ.

  Η συμμετοχή σ’ αυτή τη δημόσια διαβούλευση περί αξιολόγησης και της αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας και του εκπαιδευτικού έργου έχει νόημα, όταν γνωρίζει κανείς, έστω και αδρομερώς, ποιος είναι ο γενικός σκοπός και οι ειδικότεροι στόχοι για την εκπλήρωση των οποίων εργάζονται οι εκπαιδευτικοί μέσα σε μια σχολική μονάδα. Προσωπικά θα ήθελα να γνωρίζω, αν αυτοί οι στόχοι ανταποκρίνονται στα κοινωνικά ενδιαφέροντα και στις αγωνίες μιας κοινωνίας που ψάχνεται γεμάτη ενοχές, για να καταλάβει, γιατί χρεοκόπησε και πάλι –τουλάχιστον για τέταρτη φορά από ιδρύσεως του Νεοελληνικού Κράτους – και ποιο μερίδιο ευθύνης ανήκει στο σχολείο γι’ αυτήν τη χρεοκοπία.
  Και δεν εννοώ βέβαια τις δηλώσεις καλών προθέσεων που τόσο εξωραϊσμένα και καταλεπτώς καταγράφονται στα αναλυτικά προγράμματα σπουδών. Θέλω να ξέρω αν ή ακριβής εφαρμογή του αναλυτικού προγράμματος και η επαρκής εκπλήρωση των στόχων σε όλα τα αντικείμενα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες της κοινωνίας για πολίτες ικανούς να διασφαλίσουν ευημερία και πρόοδο ή ακρωτηριάζει τις δημιουργικές δυνάμεις των μαθητών και τους παραδίδει στον κόσμο «φυτά» ή στην καλύτερη περίπτωση «παπαγάλους», που το μόνο που έχουν εθιστεί να κάνουν είναι να αναπαράγουν τα κοινωνικά αδιέξοδα που οδηγούν στην χρεοκοπία.
  Σ’ αυτήν την περίπτωση, πράγματι, όσο πιο αναποτελεσματικό είναι το σχολείο, τόσο λιγότερη ζημιά κάνει. Επειδή όμως το σχολείο δε λειτουργεί, για να υπηρετεί τη χρεοκοπία, το κοινωνικό σώμα δικαιούται να γνωρίζει ποιους σκοπούς ή τους σκοπούς ποιων υπηρετεί η σχολική μονάδα. Μετά έρχεται το πώς, με ποια μέσα και οι όποιες διαδικασίες εξασφαλίζουν και βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού έργου.
  Οι τοπικές κοινωνίες λοιπόν, είναι απαραίτητο να έχουν επίγνωση τόσο του γενικού σκοπού, όσο και των ειδικών στόχων που υπηρετεί το σχολείο. Αυτά δεν είναι πλέον αυτονόητα. Και όσο μένουν αδιευκρίνιστα, τόσο νεφελώδη και ετερόκλητα παραμένουν και τα κριτήρια με τα οποία προσεγγίζουν οι ενδιαφερόμενοι το θέμα της αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας και του εκπαιδευτικού έργου. Μέσα σ’ αυτό το θολό τοπίο χάνεται η εμπιστοσύνη των εκπαιδευτικών προς θεσμικούς φορείς της πολιτείας και η εμπιστοσύνη της κοινωνίας προς τους εκπαιδευτικούς. Ακόμη, παραχωρείται πεδίο ελεύθερο σε όσους υστερόβουλα ή με στενή συντεχνιακή νοοτροπία επιδίδονται σε δίκες προθέσεων, έχοντας εύκολη δουλειά ανάμεσα στις τόσες τραυματικές εμπειρίες του υγιούς κοινωνικού σώματος από ηγέτες που καταχράστηκαν την εμπιστοσύνη του και το οδήγησαν στην εκχώρηση κυριαρχικών του δικαιωμάτων στο Δ.Ν.Τ.

 • 26 Ιουνίου 2010, 09:34 | Κώστας Μ.

  Είναι προφανές οτι η παρα-πληροφόρηση υπερισχύει της πληροφόρησης σε τούτο τον τόπο.
  Επίσης ισχύει οτι σε τούτο τον τόπο οι διάφορες προσπάθειες «αλλαγής» των αναχρονιστικών μεθόδων, πρακτικών, κ. ά., γίνονται πρόχειρα και όχι γρήγορα (όπως θα έπρεπε), «τσαπατσούλικα» και όχι οργανωμένα, με βήματα ασυντόνιστα, χωρίς ρυθμό και κυρίως δίχως όρεξη και μεράκι. Ίσως θα μπορούσε κανείς να το συνοψίσει στο έλλειμμα τεχνογνωσίας (?).
  Πιστεύω οτι όταν οι «αρμόδιοι» δουλέψουν σοβαρά, μεθοδικά, με όραμα και όρεξη γιαυτο που κάνουν, θα μπορέσουν να καταθέσουν σοβαρή και τεκμηριωμένη άποψη η οποία ΔΕΝ θα μπορεί να αμφισβητηθεί απο κανένα λογικά σκεπτόμενο άνθρωπο.
  Η σοβαρή και τεκμηριωμένη άποψη φυσικά θα συνοδεύεται απο ξεκάθαρες ενέργειες που πρέπει να γίνουν, με εφικτό χρονοδιάγραμμα και σαφείς απαιτήσεις απο όλους τους εμπλεκόμενους.
  Ένα τελευταίο, η όποια αμοιβή πρέπει να είναι ανάλογη της προσφερθείσας εργασίας.
  Μήπως είναι καιρός να «αξιολογηθεί» και η προσφορά του έλληνα εκπαιδευτικού ως δημόσιου λειτουργού και όχι ως δημόσιου υπαλλήλου ;
  Ευχαριστώ.

 • 25 Ιουνίου 2010, 23:47 | ΡΟΥΣΗΣ ΡΑΦΑΗΛ

  Αφού κάθε εκπαιδευτικός έχει αριθμό μητρώου και βρίσκεται σε κάποια σχολική μονάδα , να δημιουργηθεί ηλεκτρονική βάση, όπως η http://eclass.sch.gr/ στην οποία θα μπορούν να έχουν πρόσβαση μόνο οι εκπαιδευτικοί και να καταθέτουν επίσημα και επώνυμα τις απόψεις, τις παρατηρήσεις, τις ερωτήσεις τους κ.α. στοιχεία.
  Αν θέλουμε κάποτε να αναπτύξουμε ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα οφείλουμε να προωθήσουμε τη διαφάνεια και την ορθολογικότητα.

 • Φαντάζομαι όσοι συμμετέχουν στη διαβούλευση το κάνουν για να είναι καθως πρέπει απέναντι στον εαυτό τους και στους άλλους (συμπολίτες, κράτος κ.λπ.).
  Επίσης φαντάζομαι ότι έχουν παραγνωρίσει το ενδεχόμενο (αν όχι βεβαιότητα) οι προτάσεις τους να μείνουν μακριά από τα μάτια της όποιας ομάδας εργασίας του ΥπΠΔΒΜ.
  ΠΡΟΤΑΣΗ 1η: Βοηθήστε αυτούς τους εκπαιδευτικούς (και τους άλλους που δε σπαταλούν το ηλεκτρονικό μελάνι τους) να πεισθούν ότι κάποιος του ακούει. Πώς; Ας υπάρξει on line η επίσημη θέση του ΥπΠΔΒΜ σε θέματα που θίγονται στη διαβούλευση όσο αυτή διαρκεί. Ο αριθμός των σχολίων στη διαβούλευση είναι ανετότατα διαχειρίσιμος από το ΥπΠΔΒΜ.
  ΔΕΙΞΤΕ ΜΑΣ ΟΤΙ ΜΑΣ ΑΚΟΥΤΕ!
  ΠΡΟΤΑΣΗ 2η: Θα είχε ενδιαφέρον μια παράλληλη διαβούλευση για έργο αυτοαξιολόγησης του ΠΙ, του ΥπΠΔΒΜ κ.λπ.

 • 25 Ιουνίου 2010, 17:23 | Βελιτζέλος Παύλος

  Θα πρέπει η διαβούλευση να μην τελειώνει με την ψήφιση ενός νόμου, αλλά να συνεχίζεται με στόχο τη διαρκή βελτίωση. Επίσης, προτείνω η διάδοση της διαβούλευσης να γίνεται πιο συστηματικά, ώστε να την πληροφορείται περισσότερος κόσμος.

 • 25 Ιουνίου 2010, 12:07 | ΔΕΣΠΟΙΝΑ

  Προτείνω το Υπουργείο να παρέχει δωρεάν σύνδεση στο διαδίκτυο για όλους τους εκπαιδευτικούς και όλοι να έχουν e-mail ώστε να λαμβάνουν άμεσα ηλεκτρονικά όλα όσα θα πρέπει να γνωρίζουν απευθείας από την πηγή (κι όχι μόνο από το http://www.alfavita.gr http://www.esos.gr ή άλλα site τέτοιου είδους σε περίπτωση που διαθέτουν χρήματα για την ενημέρωση τους!)
  Έχετε αντιληφθεί ότι όσα αφορούν το θέμα της αυτοαξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου δεν έχουν διαβαστεί από το μεγαλύτερο ποσοστό των συναδέλφων (υπολογίζω πάνω από το 50%);
  Μιλούν και αποφασίζουν ενω δεν έχουν όχι καν μελετήσει, αλλά ούτε διαβάσει τα σχετικά έγγραφα – κι αυτό οφείλεται και στους διευθυντές των σχολικών μονάδων (σε μια τέτοια ανήκω δυστυχώς κι εγώ)!
  Για ποια διαβούλευση μιλάμε όταν οι συνάδελφοι δεν έχουν καν μελετήσει για το τι πράγμα μιλάμε, ενώ έχουν βομβαρδιστεί από ένα σωρό έγγραφα που είναι κατά της αυτοαξιολόγησης τα οποία είναι τόσο μονόπλευρα και απαξιωτικά γι΄ αυτήν.
  Υπάρχουν χρήματα στο ΕΣΠΑ, ας διατεθεί ένα μέρος και για παροχή δωρεάν σύνδεσης στο διαδίκτυο για όλους τους εκπαιδευτικούς (και σαν αντιστάθμισμα στη μείωση μισθού, αλλά κι αν γίνει για 150.000 άτομα θα επιτευχθεί και πολύ καλύτερη τιμή) ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ πριν πάρουν τις αποφάσεις τους.
  Και μετά να μιλήσουμε για ουσιαστική διαβούλευση …. Γιατί με την έλλειψη ενημέρωσης, ακόμη κι από Σχολικούς Συμβούλους (οι οποίοι αδυνατούν να απαντήσουν σε ερωτήσεις συναδέλφων) πως να γίνει σωστή διαβούλευση. Ελπίζω να τα λάβετε υπόψη σας όλα αυτά γιατί υπάρχουν και συνάδελφοι που έχουν πολύ μεράκι και διάθεση για δουλειά οι οποίοι χάνονται ….. άδικα …. και κυκλοφορούν μονίμως με τον τίτλο «αυτός που χαλάει την πιάτσα»!

 • Πολιτικές αποφάσεις από τις οποίες να προκύπτει η αίσθηση ότι αυτές παίρνονται από ανθρώπους οι οποίοι είναι κοντά στα προβλήματα και στο σχολικό περιβάλλον και όχι σε αναπαυτικές πολυθρόνες μίλια μακριά από τα προβλήματα των σχολείων. (πχ απόφαση για αύξηση των απουσιών κατά 30% διέλυσε τα Λύκεια ένα περίπου μήνα νωρίτερα, άραγε σε όλους αυτούς που εισηγήθηκαν αλλά και σε αυτούς που το αποφάσισαν δεν υπήρχε κανείς που να ζεί σε Λύκειο; Ακόμα και τη καθαρίστρια ή τον υπάλληλο του κυλικείου ή το φύλακα του σχολείου να ρώταγες θα σε απέτρεπε από μια τέτοια απόφαση. Να, γιατί δεν σε παίρνουν στα σοβαρά, ότι και να λες, δεν σε πιστεύουν. Πως θα με εμπιστευθεί ο καθηγητής όταν του μιλάω για αξιολόγηση, και ας λάβουμε υπόψη μας ότι η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών συμφωνεί με την αναγκαιότητα της, απλά δεν εμπιστευεται σύστημα αξιολόγησης φιαγμένο από διανοητές που διανοούνται μίλια μακριά από τα σχολεία και οφείλω να σας διαβεβαιώσω ότι αυτό κάνει μπαμ)

  Προφίλ στελεχών που να μην απαξιώνει το δημόσιο σχολείο και τους εκπαιδευτικούς, τουναντίον να δείχνει ότι εμπιστευεται το δημόσιο Ελληνικό σχολείο παρά τις όποιες αδυναμίες και προβλήματα έχει

  Όποιος στα σοβαρά ενδιαφέρεται για το πέρασμα της αξιολόγησης αλλά και της αυτοαξιολόγησης στα σχολεία πρώτα πρέπει να κερδίσει την εμπιστοσύνη των εμπλεκόμενων με την αξιολόγηση, αν πραγματικά ενδιαφέρεται για αυτή

 • 23 Ιουνίου 2010, 12:06 | Γιάννης Τζαβέλλας

  Θεωρώ ότι οι ανοικτές, δημόσιες και πραγματικές διαβουλεύσεις είναι ίσως
  η μοναδική ελπίδα σήμερα για να ξεφύγουν οι κοινωνίες από τη γάγγραινα της αντιπροσώπευσης, να απελευθερωθούν οι υγιείς και κατά κανόνα αδύναμες φωνές και σταδιακά και τελικά να αυτοδιαχειριστούν οι κοινωνίες.

  Κάτω από αυτό το πρίσμα, και σε σχέση με τη μορφή διαβούλευσης του opengov.gr/ypepth, απλοῖκά ρωτώ:

  1. Γιατί να μην μπορώ να σχολιάσω τα σχόλια άλλων; Τι σόι διαβούλευση είναι αυτή που δεν μου δίνει αυτή τη δυνατότητα; Συντίθενται έτσι απόψεις; Μήπως η παροχή δυνατότητας απλής διατύπωσης αποσπασματικών, γενικών και ασχολίαστων απόψεων απλά συμβάλει στην απαξίωση του όπλου διαλόγου που λέγεται διαδίκτυο;

  2. Ένα δεκαήμερο μόνο σε μια καλοκαιρινή περίοδο (17/6/2010-27/6/2010) είναι άραγε αρκετό για ένα ζήτημα τέτοιας σοβαρότητας; Έχουν κινητοποιηθεί φορείς ή μέσα αναλόγως με τη σοβαρότητα των υπό διαβούλευση θεμάτων;

  Δεν καταλογίζω προθέσεις, απλώς ρωτώ.

 • 23 Ιουνίου 2010, 00:00 | Ιωσήφ Μαυροματάκης

  Τι χρειαζόμαστε την αξιολόγηση και την αυτοαξιολόγηση για κάτι σχεδιασμένο για τη ζημιά του έθνους; Μα, όσο καλύτερα δουλέψουν τα σημερινά σχολεία, τόσο μεγαλύτερη ζημιά θα κάνουν. Τουλάχιστον έτσι που σχεδόν τίποτα δε δουλεύει, η ζημιά είναι μικρότερη. Λοιπόν, πρώτα πρέπει να αλλάξει τελείως ο στόχος της παιδείας στην Ελλάδα. Να σχεδιαστεί το σχολείο, ώστε να δημιουργεί ελεύθερους, συνειδητοποιημένους και χαρούμενους νέους, με εφόδια για την πραγματική τους ζωή. Να απαλλαχθούν οι νέοι από περιττές και άχρηστες γνώσεις όπως η γραφή με ιστορική ορθογραφία, εκείνες οι μαθηματικές έννοιες που δε χρειάζονται στην καθημερινή ζωή, τα ψέματα της ιστορίας και των θρησκευτικών, η καθήλωση στα άβολα θρανία σε μια στείρα κατά μέτωπο διδασκαλία, η αποστήθιση… Στη θέση τους να μπουν δραστηριότητες ευχάριστες και χρήσιμες για τη ζωή τους. Και τότε θα φανεί ότι ένα χαρούμενο σχολείο δε έχει ανάγκη από την πίεση της αξιολόγησης για να δουλεύει σωστά.

 • 22 Ιουνίου 2010, 21:26 | Κασσελούρης-Νίκος

  Επειδή είναι πιο σημαντικό από ΤΙ ΛΕΕΙ κάποιος, το ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ αυτός που το λέει, και επειδή μέλλον έχει μόνο η ΑΝΟΙΚΤΗ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ, πρέπει να ενθαρρύνονται τα ΕΠΩΝΥΜΑ-ΣΧΟΛΙΑ.

 • 22 Ιουνίου 2010, 19:39 | ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

  Είδαμε πόσο λάβατα υπόψη σας και τη διαβούλευση για τις προσλήψεις.Το 95% ήταν κατά του πολυνομοσχεδίου. Τι την κάνετε λοιπόν όταν μας γράφετε στα παλαιότερα των υποδημάτων σας;
  Επί τέλους αντιληφθείτε ότι χωρίς τους εκπαιδευτικούς δεν γίνεται καμμία σοβαρή αλλάγή στην παιδεία.Πολύ περισσότερο μάλιστα με εξαθλιωμένους εκπαιδευτικούς!

 • 22 Ιουνίου 2010, 17:32 | Ρυζιώτης Γεώργιος

  Πειραματική εφαρμογή σε σχολεία που συνεργάζονται με τις Παιδαγωγικές σχολές των Πανεπιστημίων.

 • 21 Ιουνίου 2010, 23:12 | ΔΕΣΠΟΙΝΑ

  Αλλαγή συνειδήσεων πρώτα από όλα χρειαζόμαστε και μετά να σταματήσουμε να απαξιώνουμε τα πάντα… κι ο Θεός να βάλει το χέρι του! Καλή η δυνατότητα κατάθεσης των απόψεών μας, αρκεί να μελετηθούν από τους υπεύθυνους.

 • 20 Ιουνίου 2010, 14:18 | Στέφανος

  Να δημοσιεύσεται για την εκπαίδευση τους σκοπούς, στόχους και τα μέσα με τα οποία θα επιτευχθούν. Και να υπάρχει *λογική* διασύνδεση μεταξύ τους.
  Στη συνέχεια, αξιολογήστε αν όλα πήγαν σύμφωνα με αυτό που είχατε προβλέψει, και αν δεν τι πήγε στραβά και τι πρέπει να γίνει.
  Όχι άλλα κρατικοδίαιτα χαρτιά.

  Μην υποτιμάτε την νοημοσύνη μας.

 • 19 Ιουνίου 2010, 08:23 | Katrantsiotou Evi

  Να εμφανίζονται όλα τα σχόλια και όχι επιλεκτικά. Η ένδειξη Hidden due to low comment rating είναι αν μη τι άλλο περίεργη σε σχόλια που έχουν ίσες ή και περισσότερες ψήφους με άλλα. Μήπως κάτι δεν πάει καλά!!!

 • 18 Ιουνίου 2010, 13:12 | Panos

  Να εφαρμωσθεί η διαδικασία διαβούλευσης σε φάσεις, με σταδιακά λεπτομερέστερο προσδιορισμό των σκοπών και των στόχων με βάση τα αποτελέσματα της κάθε φορά προηγούμενης φάσης διαβούλευσης.

 • 17 Ιουνίου 2010, 19:14 | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

  κ. Υπουργέ
  έχοντας πλήρη γνώση της δύναμης και της σημασίας των λέξεων,σας δήλωνω ότι είναι τουλάχιστον γελοίο ή διαφορετικά θλιβέρο να τίθεται σε δημόσια διαβούλευση η πρόταση για αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και να καλούμαστε να εφάρμόσουμε μία διαδικάσια αυτοαξιολόγησης που εκ των υστέρων θα αλλάξει.

 • 1. Να είναι υποχρεωτικά επώνυμη (με την ιδιότητα του υπογράφοντος) η συμμετοχή στη διαβούλευση.
  2. Να υπάρχει δυνατότητα επίσημης απάντησης (σε σχόλια όπου απαιτείται αυτό) από τους διαχειριστές.
  3. Να εμφανίζονται περισσότερα σχόλια ανά σελίδα απ’ ότι στις προηγούμενες διαβουλεύσεις και να υπάρχει δυνατότητα ταξινόμησής τους από τον χρήστη.

 • 17 Ιουνίου 2010, 15:22 | Γιώργος

  Για να βελτιωθεί η διαδικασία της διαβούλευσης, πρέπει να γίνει ένα και μόνο πράγμα: ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΥΠΟΨΗ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΓΡΑΦΟΥΝ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ. Τα όσα πράξατε με το πολυνομοσχέδιο (και ειδικά σε σχέση με το σύστημα των προσλήψεων) μαρτυρούν ότι η διαβούλευση αποτελεί ένα μανδύα δημοκρατίας σε όσα ήδη έχετε προαποφασίσει. Το δυστύχημα για εσάς είναι ότι απευθύνεστε σε μορφωμένους ανθρώπους που αντιλαμβάνονται τις πρακτικές σας και μπορεί να κάνουν υπομονή, κάποια στιγμή όμως θα εκραγούν. Τότε θα είναι αργά………..

 • 17 Ιουνίου 2010, 14:35 | sartr

  Να χρησιμοποιείτε τον όρο «διαβολή» αντί του «διαβούλευση».
  Αυτή είναι η πρώτη αυθόρμητη σκέψη μου.

 • 17 Ιουνίου 2010, 14:08 | KOSTAS

  Κ.Υπουργέ ότι αξιολόγηση και να περάσετε εάν ο εκπαιδευτικός δεν αντιμετωπιστεί από εσάς τους πολιτικούς ως εκπαιδευτικός αλλά αντιμετωπίζετε ως δούλος εργαζόμενος (Δείτε Λοβέρδος και μνημόνιο) δεν θα καταφέρετε ποτέ τίποτε όσους νόμους και να περάσετε γιατί απλά αυτοί δεν θα εφαρμοστούν ποτέ από τις εκπαιδευτικές κοινότητες!!!

  ΑΠΛΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΑ!!!!

 • 17 Ιουνίου 2010, 13:24 | Εύα

  Για ποιο λόγο να προτείνουμε κάτι από τη στιγμή που δε λαμβάνετε τίποτα υπόψιν σας;Το είδαμε και στο πολυνομοσχέδιο.Πράξατε ακριβώς τα αντίθετα από αυτά που ελέχθησαν.Επομένως, όλες οι διαβουλεύσεις γίνονται για το θεαθήναι.Σταματήστε να μας εμπαίζετε, γιατί ΑΓΑΝΑΚΤΗΣΑΜΕ!!!