Συνεισφορά Δημόσιας Διαβούλευσης στο Νομοσχέδιο για τη Δια Βίου Μάθηση

Στις 4 Φεβρουαρίου 2010, το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων έθεσε σε δημόσια διαβούλευση ένα κείμενο-πλαίσιο πολιτικών αρχών και προτάσεων για τη διαμόρφωση εθνικής στρατηγικής για τη διά βίου μάθηση στη χώρα μας. Στη διαδικασία, η οποία έληξε στις 17 Φεβρουαρίου, κατατέθηκαν απόψεις και προτάσεις (301 σχόλια), από συνολικά 211 φορείς και μεμονωμένα άτομα. Συγκεκριμένα, στη διαβούλευση έλαβαν μέρος ενώσεις και σύλλογοι, σωματεία εργαζομένων, υπεύθυνοι δομών εκπαίδευσης και άλλοι φορείς .
Η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης ανέλαβε την επεξεργασία των σχολίων, τα οποία στη συνέχεια κατηγοριοποιήθηκαν βάσει των ενδεικτικών ενοτήτων του νομοσχεδίου για τη Διά Βίου Μάθηση.

Καθώς τα σχόλια της διαβούλευσης παρουσίασαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, θα ακολουθήσει νέα διαβούλευση η οποία θα αποτελέσει τη βάση για την επεξεργασία του νομοσχεδίου.

Θέτουμε σε δημόσια διαβούλευση ένα κείμενο/πλαίσιο πολιτικών αρχών και προτάσεων για την οργάνωση της δια βίου μάθησης στη χώρα μας.

Σήμερα θέτουμε σε δημόσια διαβούλευση ένα κείμενο/πλαίσιο πολιτικών αρχών και προτάσεων για την οργάνωση της δια βίου μάθησης στη χώρα μας.

Το σχέδιο αυτό εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια της κυβέρνησής μας για κοινωνική δικαιοσύνη και ανάπτυξη.

Οι προτάσεις μας θέτουν και εδώ στο επίκεντρο τις ανάγκες του μαθητή, του ενήλικα, του κάθε πολίτη και αποσκοπούν στην άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων μέσω της άρσης των εκπαιδευτικών αδιεξόδων.

Η ποιοτική παιδεία την οποία οραματιζόμαστε οδηγεί σε μια κοινωνία ενεργών, ενημερωμένων και ευαισθητοποιημένων πολιτών, των οποίων οι γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες θα έχουν αντίκρισμα στην εγχώρια, ευρωπαϊκή και διεθνή αγορά εργασίας.

Το συγκεκριμένο κείμενο πλαίσιο έχει σαφείς αρχές και θέτει ρεαλιστικούς ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους καθώς και συγκεκριμένες πολιτικές προτάσεις για την υλοποίηση των στόχων αυτών.

Επίσης ανταποκρίνεται στην σύγχρονη ανάγκη αλλαγής του μαθησιακού μοντέλου αλλά και στην κοινωνική ανάγκη της μετατόπισης του κέντρου του ενδιαφέροντος της πολιτείας από το όφελος των φορέων στο όφελος του εκπαιδευομένου.

Θέλουμε τις προτάσεις και τα σχόλια όλων των πολιτών καθώς πιστεύουμε ότι η δια βίου μάθηση δεν αποτελεί προνομιακό αντικείμενο ειδικών αλλά βασική ανάγκη κάθε πολίτη.

Σας καλούμε να πάρετε μέρος ενεργά στη νέα μορφή διαβούλευσης που εγκαινιάσαμε ως κυβέρνηση και έτσι με τις προτάσεις να συνεισφέρετε στην διαμόρφωση του σχετικού νομοσχεδίου, το οποίο θα θέσουμε εκ νέου σε δημόσια διαβούλευση προκειμένου να υπάρξει ένας δεύτερος κύκλος συμμετοχής.

Άννα Διαμαντοπούλου

Υπουργός Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη 17/2/2009

 • 2 Μαρτίου 2010, 13:47 | Λευτέρης Μωυσιάδης

  Αξιότιμη κ. υπουργέ,

  Γνωρίζετε ότι ένα καθηγητής εφαρμογών με άριστα στο πτυχίο, το μεταπτυχιακό και το διδακτορικό του, με 20 χρόνια προϋπηρεσία (10 στον ιδιωτικό τομέα + 10 στον Δημόσιο), με 2 παιδιά και με σκληρή εκπαιδευτική ΚΑΙ ερευνητική δουλειά, λαμβάνει σήμερα(πριν την εφαρμογή των μέτρων αποφυγής της χρεοκοπίας) 1460 Ευρώ μηνιαίως. Γνωρίζετε ότι ένας υπάλληλος του Δήμου (Καβάλας για παράδειγμα) χωρίς διδακτορικό, μεταπτυχιακό και πρώτο πτυχίο, χωρίς παιδιά, με μικρότερη προϋπηρεσία και υποαπασχολούμενος λαμβάνει 1600 Ευρώ συν άλλες παροχές, όπως το κόστος της βενζίνης του κά. Μήπως είναι άδικη αυτή η διευθέτηση; Τα μέτρα που έρχονται θα αποκαταστήσουν τέτοιου είδους αδικίες ή θα τις διευρύνουν; Με βάση όσα έχουμε ακούσει μέχρι στιγμής μάλλον θα τις διευρύνουν καθώς ο υπάλληλος του Δήμου λαμβάνει αυτό το ποσό χωρίς επιδόματα. Αν την διευρύνουν, θα έχουν το κουράγιο οι εκπαιδευτικοί να συμμετέχουν σε αυτήν ή οποιαδήποτε άλλη δημόσια διαβούλευση;

  Με τιμή
  Λ.Μωυσιάδης

 • 16 Φεβρουαρίου 2010, 18:08 | Φωτιάδου Ευφροσύνη

  Κυρία Υπουργέ,

  Με την εμπειρία μου από το Επαγγελματικό ΚΕΚ των ΕΛΤΑ από τα οποία πρόημερών συνταξιοδοτήθηκα, θεωρώ υποχρέωσή μου αναφορικά με το σχέδιο διαβούλευσης στην νέα πολιτική της δια βίου μάθησης και στην συμμετοχική υλοποίησή της να θέσω υπόψη σας του ακόλουθους προβληματισμούς μου:
  1. Αν η αυτοδιοίκηση πρέπει να έχει λόγο στη δια βίου κατάρτιση θα πρέπει να εξετάσετε παράλληλα και σε συνεννόηση με το ΥΠΕΣΔΔΑ τα άρθρα 30, 59 και 60 του σχεδίου «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ». Δηλαδή: τι αναλαμβάνει η περιφερειακή αυτοδιοίκηση (άρθρο 30), τι η Α’ βάθμια αυτοδιοίκηση (άρθρο 59) και πως θα παρέχονται οι υπηρεσίες διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού χωρίς σε αυτές να περιλαμβάνεται και η εκπαίδευση του προσωπικού τους (άρθρο 60).
  2. Για την Α’ βάθμια αυτοδιοίκηση σας υπενθυμίζω ότι προβλέπουν οι ακόλουθες διατάξεις του Ν 3463/2006.
  a. Περ. 5 εδ α’ παρ Ι και περ 1,2 και 3 εδ δ’ παρ Ι αρθ. 75
  b. Αρθ. 85 του ιδίου Ν 3463/2006.
  Τι αλλάζετε σε αυτά; Υπάρχει συνεργασία με τον ΟΑΕΔ, την ΚΕΔΚΕ την ΕΕΤΑΑ κλπ;;;
  3. Αλήθεια ποιος ο ρόλος πλέον των ΚΕΚ της Αυτοδιοίκησης; ποια η πρότασή σας;
  Η δική μου πρόταση:
  o Αν τα ΚΕΚ της Αυτοδιοίκησης θεωρούνται επιχειρηματικές μονάδες να αντιμετωπίζονται σαν κοινές Α.Ε. της Αυτοδιοίκησης (χωρίς κανένα απολύτως προνόμιο απευθείας αναθέσεων ή προγραμματικών συμβάσεων)
  o Αν όμως τα ΚΕΚ της Αυτοδιοίκησης θα πρέπει να έχουν σαν στόχους
  o Την προώθηση της απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο για την ανάπτυξη της περιοχής τους (λαμπρά παραδείγματα συνεργασίας όπως εμφανίστηκαν από την ΕΤ 3 στο Δήμο Νεάπολης Θεσσαλονίκης κλπ σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ για αποκέντρωση της πληροφόρησης)
  o Την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού- ένταξη μεταναστών (πέραν των ομογενών) μέσω της δια βίου εκπαίδευσης και
  o Την εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού της αυτοδιοίκησης (με την ευρεία έννοια)
  θεωρώ ότι πρέπει σε συνεργασία με το ΥΠΕΣΔΔΑ, ΟΑΕΔ, ΕΕΤΑΑ και ΕΚΔΔΑ (Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης) να προωθηθούν προς διερεύνηση τα ακόλουθα:
  o Εφόσον τα ΚΕΚ της αυτοδιοίκησης έχουν τους προαναφερθέντες ως άνω (α) (β) και (γ) στόχους:
   Θα πρέπει να έχουν την μορφή της κοινωφελούς επιχειρήσεως ΟΤΑ και όχι της Α.Ε. έτσι ώστε να τύχει εφαρμογής η παρ. 19 αρθ. 20 Ν 3731/2008.
   Θα πρέπει να έχουν την μορφή της κοινωφελούς επιχειρήσεως ΟΤΑ για τον απόλυτο έλεγχο του Δημοτικού τους Συμβουλίου, το οποίο θα πρέπει να γνωρίζει είτε μέσω των απευθείας αναθέσεων, είτε μέσω των διετών προγραμμάτων δράσης, είτε προγραμματικών συμβάσεων, τι χρηματοδοτούν και που πάνε τα χρήματα του Δήμου ή του ελληνικού δημοσίου που τους διατίθενται για την υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών (δυστυχώς για τις Α.Ε. των ΟΤΑ δεν παρέχεται η ευχέρεια του ελέγχου αυτών από το Δημοτικό Συμβούλιο λόγω εφαρμογής των διατάξεων του Ν 2190/1920 περί Α.Ε.)
   Θα πρέπει (για να υλοποιηθούν και προγράμματα επιμόρφωσης του προσωπικού των ΟΤΑ) να πιστοποιούνται όχι μόνο από το ΕΚΕΠΙΣ (ή όπως αλλιώς θα το ονομάσετε μιας και έχετε πλέον την αρμοδιότητα) αλλά και από το ΕΚΔΔΑ τόσο για τη δομή τους, όσο και για τα προγράμματα που θα εφαρμόζουν αλλά και το σύστημα εξετάσεων που θα επιβάλλουν για την επιτυχημένη συμμετοχή των επιμορφωμένων υπαλλήλων. (σχετ. αρθ. 88 κατάστασης δημοτικών υπαλλήλων ΦΕΚ Α/143/28-6-2007, αρθ. 85 Ν 3528/2007, Σύστημα πιστοποίησης επιμόρφωσης ΦΕΚ Β/2349/19-11-2008, αρθ. 16 Ν 36132007)
  Κυρία Υπουργέ,

  Δεν θα πρέπει να υπάρχει περαιτέρω σύγχυση αρμοδιοτήτων αλλά και διάσπαση πόρων. Άλλος ο ρόλος των ιδιωτικών ΚΕΚ και άλλος ο ρόλος των ΚΕΚ της Αυτοδιοίκησης. δεν είναι δυνατόν τα ΚΕΚ της Αυτοδιοίκησης να θεωρούνται εργολάβοι έργων που προκηρύσσει το ΕΚΔΔΑ. Δεν είναι δυνατόν η ΕΕΤΑΑ που έχει παράσχει επί σειρά ετών επιμόρφωση στο χώρο της αυτοδιοίκησης να αντιμετωπίζεται ως εργολήπτης. Δεν είναι δυνατόν τα ΚΕΚ της Αυτοδιοίκησης τα οποία αντιμετωπίζουν πλείστα όσα προβλήματα λόγω ελλείψεως προγραμμάτων (ΚΕΚ Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης) να μην μπορούν να υλοποιήσουν προγράμματα για τα οποία οι ΟΤΑ επιθυμούν να υλοποιηθούν και να χρηματοδοτήσουν από ίδιους πόρους, χωρίς να κάνουμε αναφορά στο ΛΑΕΚ (0,45%) των ΟΤΑ και να οδηγούμε τα ΚΕΚ της Αυτοδιοίκησης σε διαγωνιστικές διαδικασίες που σε ορισμένες περιπτώσεις απαιτούν και κατάθεση υψηλής εγγυητικής επιστολής.

  Κυρία Υπουργέ,
  Πιστεύω ότι η δια βίου κατάρτιση θα πρέπει να υλοποιείται (πάντα με απόλυτη διαφάνεια χρήσης των σχετικών πόρων) στον δημόσιο τομέα και από ΚΕΚ της Αυτοδιοίκησης τα οποία θα έχουν την μορφή αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας (όπου αυτό επιτρέπεται) ή με την μορφή κοινωφελούς επιχειρήσεως ΟΤΑ κατάργουμένης πλέον της μορφής Α.Ε. για την λειτουργία των ΚΕΚ.
  Την πρότασή μου αυτή παρακαλώ κυρία Υπουργέ όπως επεξεργαστείτε με το ΥΠΕΣΔΔΑ την ΚΕΔΚΕ την ΕΕΤΑΑ και το ΚΕΚΔΑ.
  Με εκτίμηση

  Ευφροσύνη Φωτιάδου

 • 12 Φεβρουαρίου 2010, 10:37 | Μαρία Μακροπούλου

  Το εκπαιδευτικό μασ σύστημα χρειάζεται σημαντικέσ αλλαγές. οι αλλαγέσ όμως πάντα έχουν κάποιο κόστος. το θέμα είναι ποιός θα επομιστεί το βάρος αυτών των αλλαγών. Κι απ’ οτι φαίνεται απο τισ διαθέσεις του υπουργείου το μάρμαρο θα πληρώσουν οι «εν αναμονή» διοριστέοι εκπαιδευτικοί. Αλήθεια τι θα γίνει με τους επιτυχόντες της Β φάσης του ΑΣΕΠ? Θα διοριστούν όπωσ ακούγεται το 2011? Ακόμη ένα χρόνο πιο πίσω, για έναν διαγωνισμό που επρεπε να είχε γίνει απο το 2008? Ας σοβαρευτούμε λιγάκι όλοι μας και περισσότερο οι υπεύθυνοι του υπουργείου και ας λάβουν υπόψη τουσ οτι είμαστε άνθρωποι και θέλουμε να προγραμματίσουμε τη ζωή μας. Άλλωστε έχουμε περάσει απο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ (όπωσ ευαγγελίζεται τόσο καιρό το υπουργείο) και όχι με άλλεσ τακτικές…