Άρθρο 02 – Χερσαίοι συνοριακοί σταθμοί της ελληνικής επικράτειας

1. Οι χερσαίοι συνοριακοί σταθμοί της ελληνικής επικράτειας είναι οδικοί και σιδηροδρομικοί.
2. Οδικοί συνοριακοί σταθμοί είναι οι συνοριακοί σταθμοί που λειτουργούν στους Κήπους και τις Καστανέες του νομού Έβρου, στους Ευζώνους και τη Δοϊράνη του νομού Κιλκίς, στη Νίκη και την Κρυσταλλοπηγή του νομού Φλώρινας, στην Κακαβιά και τη Μέρτζιανη του νομού Ιωαννίνων και στη Σαγιάδα του νομού Θεσπρωτίας.
3. Σιδηροδρομικοί συνοριακοί σταθμοί είναι οι συνοριακοί σταθμοί που λειτουργούν στο Πύθιο του νομού Έβρου και την Ειδομένη του νομού Κιλκίς.

 • 11 Μαΐου 2016, 16:28 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

  Στο άρθρο 2 γίνεται ευθεία αναφορά σε υφιστάμενες μεθοριακές διαβάσεις

  Το ερώτημα που τίθεται εν προκειμένω είναι οι υφιστάμενοι σταθμοί/σημεία διέλευσης δεν μπορουν να καταργηθούν (;) και συνακόλουθα οι πιθανοί νέοι θα πρέπει να αποτελεσουν αιτία τροποποίησης του νόμου για να συμεπριληφθούν και αυτοί(;)

  Υπό αυτή την οπτική θεωρώ οτι θα πρέπει απο το άρθρο αυτό να διαγραφεί καθε αναφορά σε υφιστάμενο σημείο εισόδου – εξόδου.

  Σε κάθε περίπτωση η ανάγκη να υπάρξει μια συνολική θεσμοθέτηση του τρόπου ίδρυσης, λειτουργίας και κατάργησης των Σημείων Εισόδου – Εξόδου προς/απο την ελληνική επικράτεια είναι κατά τη γνώμη μου επιβεβελημένη ακόμη και για οικονομικού λόγους

 • 8 Μαΐου 2016, 22:01 | stgm

  Γενικά:
  Στην αιτιολογική έκθεση (σελ. 1) γίνεται αναφορά σε «φυτοϋγειονομικό και κτηνιατρικό έλεγχο των αγροτικών προϊόντων που εισέρχονται στη χώρα». Αυτοί όμως οι έλεγχοι σήμερα δεν σχετίζονται άμεσα με τους υφιστάμενους Συνοριακούς Σταθμούς, διότι πραγματοποιούνται σε αυτόνομους χώρους που δεν αποτελούν πάντοτε φυσικά τμήματα των σταθμών (όπως πχ ο κτηνιατρικός που γίνεται στους Συνοριακούς Σταθμούς Κτηνιατρικού Ελέγχου – ΣΥΚΕ). Ως εκ τούτου, δόκιμο είναι να απαλειφθεί η αναφορά στην αιτιολογική έκθεση που θα συνοδεύει το τελικό νομοσχέδιο ή να συμπεριληφθούν ονομαστικά και τα συγκεκριμένα σημεία ελέγχων σε αυτό.

  Απαιτείται στον παρόντα νόμο σαφής χωρικός προσδιορισμός (με αναφορά σε συγκεκριμένη έκταση) του «ενιαίου χώρου» ο οποίος ορίζεται ως Συνοριακός Σταθμός και ο οποίος θα μπορούσε να είναι διαφορετικός των εκτάσεων του άρθρου 15 παρ. 1-3 του παρόντος νόμου.
  Επίσης, σε περίπτωση που θα εξακολουθεί να υφίσταται η έννοια του «τελωνειακά ελεγχόμενου χώρου» του άρθρου 9 παρ. 3 του ν. 2647/1998 (ή «τελωνειακή περίβολος» στην παρ. 5 ιδίου άρθρου), θα πρέπει να προσδιοριστεί και αυτός για κάθε σταθμό.
  Τέλος θα πρέπει να προβλεφτεί με απόφαση Υπουργού ή Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης η δυνατότητα τροποποίησης της καθορισθείσας έκτασης.