Άρθρο 30 – Στέγαση

Η στέγαση του ΕΙΝΕ γίνεται σε κτίριο που καθορίζεται από τον Υπουργό Υγείας.