Άρθρο 27 – Οικονομικοί Πόροι

1. Πόροι για την κάλυψη δαπανών λειτουργίας του EINE είναι:
α) Ετήσια επιχορήγηση από τον τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας
β) Το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων
γ) Έσοδα από την υλοποίηση προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων ή συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους διεθνείς οργανισμούς.
δ) Δωρεές, κληροδοτήματα και κάθε άλλη επιχορήγηση από τρίτους
ε) Έσοδα από τυχόν παροχή υπηρεσιών
στ) Ερευνητικά προγράμματα
2. Οι πόροι του Ινστιτούτου κατατίθενται σε λογαριασμό σε ελεγχόμενες από το Δημόσιο τράπεζες. Μέσω του λογαριασμού αυτού διενεργείται η ταμιακή διαχείριση του ΕΙΝΕ. Το ΔΣ δύναται χωρίς ειδική έγκριση από τον Υπουργό να διαχειρίζεται ποσά μέχρι του ποσού των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ. Το ποσό αυτό δύναται να τροποποιηθεί ανάλογα με τις ανάγκες από τον Υπουργό Υγείας.

  • Το ποσό που χρειάζεται να μπορεί να διαχειρίζεται το ΔΣ πρέπει να καλύπτει το κόστος της μηνιαίας λειτουργίας. Διαφορετικά θα υπάρχουν καθυστερήσεις σε εγκρίσεις πληρωμών

  • 6 Σεπτεμβρίου 2018, 01:25 | Σοφία Πολυχρονοπούλου, MD, PhD, Παιδίατρος Αιματολόγος-Ογκολόγος, Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της Παιδιατρικής Αιματολογίας της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας (ΕΑΕ) Συντονίστρια Διευθύντρια του Τμήματος Παιδιατρικής Αιματολογίας-Ογκολογίας Πρόεδρος της Ογκολογικής Επιτροπής και Διευθύντρια του Β’Παθολογικού Τομέα, Νοσοκομείο Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

    Δημιουργία πλατφόρμας για χρήση οργανωμένων και έγκριτων πρωτοκόλλων για κάθε κακόηθες ή καλόηθες αιματολογικό νόσημα ή συμπαγή όγκο της παιδικής και εφηβικής ηλικίας, τόσο ως προς την διάγνωση, όσο και σε θεραπευτικό πλαίσιο του νοσήματος. Οι παιδιατρικοί ασθενείς οφείλουν να θεραπεύονται στα πλαίσια Διεθνών Μελετών. Τα πρωτόκολλα αυτά εκπορεύονται από Επιστημονικούς φορείς, χωρίς εμπορικό όφελος. Ειδικότερα για την Αιματολογία- Ογκολογία στα παιδιά, χρειάζεται εκσυγχρονισμός του πλαισίου διεξαγωγής μη επιχορηγούμενων κλινικών μελετών και μείωση του κόστους διενέργειάς τους (όπως με την ατελή υποβολή των Πρωτοκόλλων στον ΕΟΦ, απαλλαγή της καταβολής τέλους κατά την υποβολή στα Νοσοκομεία και την περιφέρεια (ΕΛΚΕ κλπ).
    Δημιουργία πλαισίου χρηματοδότηση εθνικών και διεθνών πρωτοβουλιών για συμμετοχή και ανάπτυξη πανελληνίων και διεθνών μελετών που θα αφορούν το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΚΑΡΚΙΝΟΣ. Πρόσθετα, τα σκευάσματα που χρησιμοποιούνται σε θεραπείες φάσης 4 και εγκεκριμένες μελέτες φάσης 3 πρέπει να χορηγούνται χωρίς πρόσθετες διαδικασίες.