Άρθρο 14 – Κατάργηση ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.

1. Το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.)» καταργείται.
2. Ο Ε.Ο.Δ.Υ. αποτελεί καθολικό διάδοχο στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.

  • 22 Αυγούστου 2018, 10:17 | ΧΑΤΖΗΠΑΣΧΑΛΗ ΕΛΕΟΝΩΡΑ

    Δεν διευκρινίζεται αν ο ΕΟΔΥ που αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις του ΚΕΕΛΠΝΟ, σε αυτές συγκαταλέγονται και τυχόν υποχρεώσεις προς εργαζόμενους του ΚΕΕΛΠΝΟ.

  • 21 Αυγούστου 2018, 13:59 | Ευαγγελια

    Σχετικά με τους διαγωνισμούς προμηθειών που είναι σε εξέλιξη και με συμβάσεις που έχουν υπογραφεί εφόσον θα αλλάξει το όνομα αφμ κλπ θα πρέπει να υπάρξει σχετική πρόβλεψη για την μετάβαση από τον έναν φορέα στον αλλον

  • 21 Αυγούστου 2018, 13:28 | Ευαγγελια

    Με τις συμβάσεις και προκηρύξεις που τρ χουν ήδη στον οργανισμό θα πρέπει να προβλεφθεί κάποια συνέχεια αφού θα αλλάξει ο φορέας το όνομα το αφμ…κλπ