άρθρο 3 / παράγραφοι 2,3

2. Το δεύτερο εδάφιο της περιπτώσεως Β του άρθρου 11 του ν. 3634/2008 αντικαθίσταται ως εξής: «Η αξία των ακινήτων των ημεδαπών και των αλλοδαπών , με τον όρο της αμοιβαιότητας, νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που επιδιώκουν αποδεδειγμένα σκοπούς κοινωφελείς, θρησκευτικούς, φιλανθρωπικούς και εκπαιδευτικούς, καθώς και τα υποκείμενα σε τέλος ακίνητα των περιπτώσεων ι΄ ια΄και ιβ΄ του άρθρου 8 , φορολογείται με συντελεστή τρία επί τοις χιλίοις (3/1000 )»

3. Από την υποπερίπτωση γ) της περιπτώσεως Β του άρθρου 11 του ν. 3634/2008 διαγράφονται οι περιπτώσεις ι΄, ια΄και ιβ΄

 • 7 Νοεμβρίου 2009, 01:18 | Α. Αθανασόπουλος

  Η φορολόγηση της εκκλησιαστικής περιουσίας ανοίγει ένα κουτί με φίδια, και μετά από λίγο ψάξιμο κατάλαβα οτι το θέμα δεν είναι καθόλου απλό. Απλοϊκά θα έλεγα να διαχωριστεί εντελώς οικονομικά η Εκκλησία από το κράτος. Να μην πληρώνει φόρους η εκκλησία, αλλά ούτε και και το κράτος να πληρώνει τους εκκλησιαστικούς μισθούς. Γρήγορα όμως έμαθα πως το κράτος πληρώνει τους μισθούς ως αντάλλαγμα για μεγάλο μέρος της εκκλησιαστικής περιουσίας που της πήρε το 1952. Τρέχα γύρευε δηλαδή.

  Υπάρχει και μια αντίφαση στην ίδια τη γλώσσα του άρθρου αυτού. Πώς δικαιολογείται ένας νόμος για «Εισφορά Κοινωνικής Ευθύνης» να ζητεί έσοδα από νομικά πρόσωπα «μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που επιδιώκουν αποδεδειγμένα σκοπούς κοινωφελείς»; Αφού είναι κοινωφελείς εκ φύσεως, άστους ήσυχους να κάνουν την ίδια δουλειά που λες και εσύ (το κράτος) οτι θέλεις να κάνεις.

  Έψαξα να βρω τον προϋπολογισμό της εκκλησίας και βρήκα αυτό:
  http://papaxristou.gr/joomla/index.php?option=com_content&task=view&id=287&Itemid=39
  Λέει πως ο προϋπολογισμός για το 2008 ήταν 25 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία κυρίως προέρχονται από την «αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας.» Στα έξοδα της εκκλησίας συμπεριλαμβάνονται «1 εκατ. για τους πυρόπληκτους.» Επομένως η εκκλησία ήδη αξιοποιεί την ακίνητη περιουσία της για «ενίσχυση κοινωνικής αλληλεγγύης».

  Προσωπικά πιστεύω πως θα ήταν καλύτερα αν τα έσοδα της εκκλησίας προερχόταν από δωρεές των σημερινών πιστών και όχι αυτών που δώρισαν τις περιουσίες τους εκατοντάδες χρόνια πριν, αλλά νομίζω πως το θέμα αξίζει ξεχωριστής διαβούλευσης, και καλό θα ήταν το κράτος να αφήσει ήσυχη την εκκλησία σ’ αυτή την βιαστική αναζήτηση έκτακτων πόρων.

  Σημειώνω πως ο Χριστός απάντησε σε σχετική ερώτηση (μέσω διαβούλευσης της εποχής), «απόδοτε ούν τα Καίσαρος Καίσαρι και τα του Θεού τω Θεώ». (κατα Ματθαίον 22:21).

 • 6 Νοεμβρίου 2009, 23:02 | ΚΑΠΑΝΤΑΪΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

  Συμφωνώ με την φορολόγηση της Εκκλησιαστικής περιουσίας. Πρέπει όμως να ξεκαθαρίσουμε τι θα φορολογηθεί. Δηλαδή τι ανήκει στην εκκλησία και θα πρέπει να πληρώσει εισφορά και τι ανήκει στο κράτος. Ας μην ξεχνάμε το πρόσφατο παράδειγμα της Βιστωνίδας και του μπάχαλου που προέκυψε με τα Χρυσόβουλα και την εκκλησιαστική περιουσία. Προτείνω λοιπόν, ad hoc συμφωνία για έκτακτη εισφορά ανά Μητρόπολη και για τα έτη 2009 και 2010. Παράλληλα, καταγραφή έως το τέλος του 2010, του συνόλου της εκκλησιαστικής περιουσίας αλλά και των εμπορικών δραστηριοτήτων της (άσκηση ανταγωνιστικής δραστηριότητας ή επιτηδεύματος). Η de facto εισφορά για τα έτη 2009 και 2010 να ανέρχεται σε κονδύλι ικανό να καλύψει τις ανάγκες για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση του κάθε έτους αντίστοιχα.

 • 6 Νοεμβρίου 2009, 00:11 | Κωστής Πρασσάς

  Είναι παράλογο και προκλητικό σε ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος που παρουσιάζει τις χειρότερες επιδόσης εγχώριας οικονομίας τα τελευταία έτη, να μην γίνεται ειδική ρύθμιση με στόχο τημ εξ’ ολοκλήρου φορολόγηση της εκκλησιαστικής περιουσίας.

  Σε άρθρα νόμων τέτοιου χαρακτήρα, θα πρέπει πλέον να γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στην εκκλησιαστική περιουσία προκειμένου να αυτή να φορολογείται βάσει αντικειμενικών κριτηρίων στα πλαίσια της κοινωνικής δικαιοσύνης και των δημοκρατικών αντιλήψεων που οφείλουμε να έχουμε ως κράτος και κοινωνία.

  Το πολιτικό κόστος στην άμεση φορολόγηση της εκκλησιαστική περιουσίας είναι πολύ χαμηλότερο από τα κοινωνικά και θεσμικά οφέλη που θα αποκτήσει αντίστοιχα η χώρα μας.

 • 5 Νοεμβρίου 2009, 10:37 | Λυρούδης Βασίλης

  Προσωπικά πιστεύω ότι γίεται μια πάρα πολύ καλή προσπάθεια προς το σωστό δρόμο. Δεν υπάρχουν δυστυχώς μαγικές λύσεις για να διευθετηθούν όλα τα κοινωνικά και πολιτικά προβλήματα που έχει αυτή τη στιγμή η χώρα αλλά αν μη τι άλλο η κινητικότητα της παρούσας κυβέρνησης προς τον σαφή προσδιορισμό και τη δυνατή επίλυση των προβλημάτων αυτών θα πρέπει να της αναγνωριστεί.

  Για το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου κοινωνικής αλλυλεγγύης θα ήθελα να προτείνω μια μεγαλύτερη και πιό άμεση συμμετοχή της εκκλησίας. Μια και ιστορικά η εκκλησία πάντα συνέδραμε το έθνος στις δύσκολες ώρες του, γιατί να μην συνδράμει και σήμερα χρηματοδοτόντας για παράδειγμα άμεσα τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, απελευθερώνοντας με τον τρόπο αυτό τα σχετικά κονδύλια του Τακτικού προϋπολογισμού για άλλες κοινωνικές και δημοσιονομικές ανάγκες;

  Και η εκκλησία θα προβληθεί θετικά (μετά από πολλές αρνητικές προβολές) και το κοινωνικό σύνολο θα βοηθηθεί…

  Ευχαριστώ για τη δυνατότητα να προβάλουμε τις απόψεις μας.

 • 5 Νοεμβρίου 2009, 01:06 | Ιωάννης Γιάγκος

  Εφ’ όσον τα υποκείμενα σε τέλος ακίνητα των περιπτώσεων ι΄ ια΄και ιβ΄ του άρθρου 8 του ν. 3634/2008, φορολογούνται πλέον με συντελεστή 3/1000 αντί για 1/1000 και αυτό ισχύει και για το 2009 σύμφωνα με την παρ. 5 του παρόντος άρθρου, νομίζω οτι πρέπει να προβλεφθεί ρητά η οίκοθεν επανεκκαθάριση των δηλώσεων Ε.Τ.ΑΚ. 2009 αυτών των υποχρέων που έχουν ήδη υποβληθεί, και η βεβαίωση του επιπλέον τέλους.

 • 4 Νοεμβρίου 2009, 15:37 | Γιαννακόπουλος

  Η εξαίρεση για την ακίνητη περιουσία των θρησκευτικού αντικειμένου νομικά πρόσωπα δεν είναι θεμιτή: η αναζήτηση ή θεραπεία μεταφυσικών αντιλήψεων, όσο και διαδεδομένων και να είναι δεν μπορεί να αποτελεί επαρκή αιτία για διαφορετική μεταχείριση από το νόμο. Αν μάλιστα το ζήτημα τεθεί στη συλλογιστική βάση της χρησιμότητας και της ιεραρχημένης εξυπηρέτησης των αναγκών, φαίνεται μάλλον παράλογο να επιβαρύνεται περισσότερο ακίνητη περιουσία που αφορά ικανοποίηση διαπιστωμένων υλικών αναγκών(στέγαση, βιοπορισμός κτλ)και λιγότερο αυτή που σχετίζεται με την διάδοση ή την τέλεση μυστηρίων, την κατήχηση ή την αναζήτηση του θείου.

 • 4 Νοεμβρίου 2009, 15:07 | Νίκος Π.

  Η κατάσταση αυτή όπου με ένα σχέδιο νόμου καταργούνται διατάξεις, παράγραφοι και υποσημειώσεις άλλων νόμων είναι αδιέξοδη. Δεν είμαι δικηγόρος, δεν είμαι λογιστής δεν καταλαβαίνω τι γράφετε εδώ. Ο έλληνας πολίτης είναι υποχρεωμένος να γνωρίζει το σύνταγμα και όχι κάθε νόμο, ΠΔ κλπ. Αν κάποιος νόμος δεν σας αρέσει να πάτε πρώτα να τον καταργήσετε ή να τον αντικαταστήσετε με άλλον. Για να ξέρουμε τι ισχύσει κάθε φορά θα πρέπει να πάμε να προμηθευτούμε καμιά 10αριά ΦΕΚ, να κάνουμε κοπτοραπτική (copy/paste) κλπ για να καταλάβουμε τι ισχύει σε αυτό το κράτος. Τα προσχέδια νόμων κλπ πρέπει να είναι ξεκάθαρα και να μην παραπέμπουν σε άλλους νόμους, καταργούμενες διατάξεις κλπ. Τι είχες Γιάννη, τι είχα πάντα.

 • 4 Νοεμβρίου 2009, 15:08 | Αθανάσιος Μανουσάκης

  Καλησπέρα
  πιστεύω οτι
  ειναι απο μια
  αποψή,σωστή και
  η φορολόγηση της
  εκκλησιαστικής περιουσίας,
  για την χόρηγηση του επιδόματος
  Κοινωνικής Αλληλεγυής,αλλά δεν θα πρέπει να γίνει με μια
  λογική εχθρική απέναντι στην Εκκλησία
  που και σημαντικό φιλανθρωπικό έργο
  προσφέρει με την μεγάλη της περιουσία.
  και ιστορικά εχεί πολλά

 • 4 Νοεμβρίου 2009, 12:09 | Πολύβιος Κλημαθιανάκης

  Δεν μπορώ να αξιολογήσω αυτό το άρθρο γιατί δεν έχω πρόσβαση στο ν. 3634/2008 , σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να φορολογηθούν τα ακίνητα που ανήκουν σε off-shore ανεξάρτητα τις αξίας των δηλωμένων ακινήτων.