άρθρο 2 / παράγραφος 1

1. Επιβάλλεται έκτακτη, εφάπαξ εισφορά, κοινωνικής ευθύνης, στο συνολικό καθαρό εισόδημα, οικονομικού έτους 2009, των επιχειρήσεων, με εξαίρεση τις ατομικές επιχειρήσεις, όπως αυτό προσδιορίζεται στις ισχύουσες διατάξεις των παραγράφων 7 του άρθρου 105 και 19 του άρθρου 31 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.2238/1994, ΦΕΚ Α΄ 151).

Για τις επιχειρήσεις που τήρησαν τα βιβλία τους σύμφωνα με τους κανόνες των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (Δ.Λ.Π.), η έκτακτη εισφορά επιβάλλεται στα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από την εφαρμογή τους, εφόσον αυτά είναι μεγαλύτερα από το συνολικό καθαρό εισόδημα.

 • 7 Νοεμβρίου 2009, 22:25 | ΚΟΣΜΑΣ ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ

  Το μέτρο είναι σε θετική κατεύθυνση αλλά άτολμο.Ασφαλώς χρειάζεται μεγαλύτερος συντελεστής φορολόγησης στα κέρδη των τραπεζών,των μεγάλων επιχειρήσεων και της εκκλησίας και όχι σε έκτακτη βάση αλλά μόνιμα.Θα επανέλθω κατά τη διαβούλευση του φορολογικού νόμου.

 • 7 Νοεμβρίου 2009, 12:12 | Μάνος Τριανταφύλλου (Οικονομολόγος)

  Δεν μπορώ να καταλάβω που βρίσκεται η δικαιοσύνη στο μέτρο της φορολόγησης ως «Έκτακτη Εισφορά Κοινωνικής Ευθύνης» των προ φόρων τεράστιων κερδών ιδιαίτερα των Τραπεζών με τους έκτακτους φορολογικούς συντελεστές του παραπάνω νομοσχεδίου, δηλαδή για τις Τράπεζες 10 %, όταν οι Τράπεζες στην Ελλάδα και ως παράδειγμα αναφέρω παρακάτω τις τέσσαρες μεγαλύτερες,είχαν μόνο τα τελευταία τέσσερα χρόνια (2005-2008) την ακόλουθη εικόνα φορολόγησης με τα μεγαλύτερα κέρδη όλων των μεγάλων εταιρειών: Οι Τράπεζες: Εθνική, Eurobank, Alpha Bank και Πειραιώς με μέση ετήσια αθροιστική κερδοφορία προ φόρων στη παραπάνω τετραετία 2,236 δις Ευρώ και με μέσο πραγματικό φορολογικό συντελεστή των τεσσάρων ύψους 17,75% (λόγω νόμιμης φοροαποφυγής),έναντι μέσου ονομαστικού φορολογικού συντελεστή, όπως αυτός ίσχυε για όλες τις υπόλοιπες μεγάλες ΑΕ, ύψους 27,75%. Όταν μάλιστα ένας απλός φορολογούμενος οικογενειάρχης έχει για ετήσιο εισόδημα 30.000 Ευρώ επίσης ως μέσο πραγματικό φορολογικό συντελεστή 27%. Πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι η έκτακτη αυτή φορολόγηση αφορά τα κέρδη των Τραπεζών όπως και των υπόλοιπων Επιχειρήσεων του 2009 τα οποία λόγω της οικονομικής κρίσης είναι σαφώς μικρότερα από τα κέρδη των προηγούμενων ετών. Επίσης έχω τις επιφυλάξεις μου και για τις Τράπεζες αλλά και για τις υπόλοιπες των Επιχειρήσεων με τα μεγαλύτερα κέρδη, που περιλαμβάνονται σε αυτή την « έκτακτη εισφορά κοινωνικής ευθύνης «, αν δεν θα μετακυλήσουν αυτή την επιβάρυνση στις τιμές των προϊόντων τους και έτσι και πάλι σε βάρος του απλού πολίτη.
  Πρόταση μου είναι να ανέλθει αυτή η έκτακτη εισφορά στο 30 % των προ φόρων κερδών αυτών των επιχειρήσεων πλην των κερδών που θα παρακρατηθούν για να γίνουν επενδύσεις, με στόχο και με νομική δέσμευση και σαφή επίσης χρονικό ορίζοντα υλοποίησης, να δημιουργηθούν έτσι νέες θέσεις εργασίας, για τα οποία να ισχύσει το 10% της έκτακτης εισφοράς.
  Ειδικά για τις Τράπεζες οι οποίες δεν κάνουν έτσι και αλλιώς παραγωγικές επενδύσεις παρά μόνο επενδύσεις για να αυξήσουν έτσι ακόμα περισσότερο τα τεράστια κέρδη τους «καταληστεύοντας» με το νόμο βέβαια και την απαράδεκτη ανοχή όλων των κυβερνήσεων τους πελάτες τους, προτείνω φυσικά να ισχύσει το 30 % για όλα τα προ φόρων κέρδη τους.
  Επίσης να καταργηθούν επιτέλους για τις Τράπεζες όλα εκείνα τα νομικά παραθυράκια μέσω των οποίων καταφέρνουν να πληρώνουν πολύ λιγότερο φόρο σε σύγκριση με τις υπόλοιπες επιχειρήσεις (όπως στο παραπάνω παράδειγμα για τα έτη 2005-2008).
  Θεωρώ επίσης καθαρή πρόκληση το γεγονός ότι δεν περιλαμβάνεται σε αυτή την Έκτακτη Εισφορά Κοινωνικής Ευθύνης η φορολόγηση των εσόδων της Εκκλησίας από την εμπορική εκμετάλλευση της τεράστιας ακίνητης περιουσίας της κλπ..
  Διάφοροι νόμοι που ψηφίστηκαν στο παρελθόν για την φορολόγηση των ακαθάριστων εσόδων της Εκκλησίας, αρχής γενομένης με σχετικό νόμο του 1945 (αρθρό 2 παρ. 2 Α του α.ν. 536/45) ή την επιβάρυνση των μισθωμάτων από την εκμίσθωση γαιών και οικοδομών των ιερών ναών, ιερών μητροπόλεων και ιερών μονών (π.χ. με 10% που μειώθηκε επί κυβέρνησης της Ν.Δ. σταδιακά και μηδενίστηκε το 2007 – ν. 3296/04) κλπ. καταργήθηκαν από προηγούμενες κυβερνήσεις δυστυχώς και των δύο μεγάλων κομμάτων.
  Επιπλέον είμαστε ως φορολογούμενοι πολίτες υποχρεωμένοι να πληρώνουμε και τους μισθούς των κληρικών και μέρος του Ταμείου Ασφάλισης τους ενώ βλέπουμε παράλληλα να περιφέρονται αρκετοί Μητροπολίτες με BMW ή Mercedes και σε κάθε περίπτωση οι περισσότεροι με ακριβά αυτοκίνητα, πνιγμένοι μέσα στα χρυσά άμφια, καλιμάφια και σταυρούς κλπ.. θεωρώ επίσης πρόκληση το γεγονός ότι έχει γεμίσει κάθε πόλη και χωριό και κάθε γειτονιά με ιερούς ναούς φρούρια 100% από τσιμέντο και συχνά με τα ακριβότερα υπόλοιπα υλικά (μάρμαρα κλπ.)εξοπλισμένους και όλα αυτά για να υπάρχει αυτή η παραοικονομία των ιερέων, Μητροπολιτών και φυσικά των διαφόρων επιτροπών των ναών και των Μητροπόλεων μέσω των υπερτιμολογήσεων και όλα αυτά χωρίς κανέναν έλεγχο και χωρίς κανέναν ετήσιο προϋπολογισμό, ισολογισμό ή απολογισμό.
  Πρόταση μου: Να ελέγχονται όλα τα έσοδα της Εκκλησίας και των Μητροπόλεων όπως και των Ιερών Μονών (φυσικά και αυτών του Αγ. Όρους) σε μόνιμη βάση από ανεξάρτητη αρχή που θα υπάγεται στο Υπουργείο Οικονομικών,η σύνθεση της οποίας πρέπει να αλλάζει για ευνόητους λόγους κάθε χρόνο,τα δε έσοδα των Ιερών Ναών από ειδικές επιτροπές των κατά τόπους εφοριών, η σύνθεση των οποίων πρέπει επίσης να αλλάζει κάθε χρόνο.Επίσης προτείνω να ανέρχεται η φορολογική επιβάρυνση όλων των εσόδων της Εκκλησίας στο ίδιο επίπεδο που ισχύει για τις μεγάλες Επιχειρήσεις επειδή θεωρώ ότι δεν διαφέρουν σε τίποτα από τις κοινές επιχειρήσεις , με μόνη διαφορά ότι οι τελευταίες δεν είναι συνήθως τόσο προκλητικές (με εξαίρεση τις Τράπεζες) και δεν συμπεριφέρονται με τόση υποκρισία. Σε ότι δε αφορά την έκτακτη εισφορά κοινωνικής ευθύνης προτείνω να ισχύσει και για την εκκλησία αυτό που πρότεινα παραπάνω για τις Τράπεζες (30 % επί όλων των εσόδων), άλλωστε αυτοί οι δυο φορείς έχουν περίπου την ίδια προκλητική συμπεριφορά. Αν υπάρχει το οποιοδήποτε νομικό εμπόδιο, έχει η νέα κυβέρνηση αρκετή δύναμη στο Κοινοβούλιο αλλά και την υποστήριξη της συντριπτικής πλειοψηφίας των ελλήνων πολιτών να νομοθετήσει τις αναγκαίες ρυθμίσεις.
  Η νέα κυβέρνηση πρέπει να καταλάβει ότι αν η χώρα μας δεν ήταν στην ΟΝΕ και δεν επρόκειτο για την οικονομία μιας χώρας αλλά μιας επιχείρησης είναι περισσότερο από βέβαιο ότι θα είχε ήδη πτωχεύσει. Συνεπώς η οικονομία της χώρας μας βρίσκεται,χάριν κυρίως της ανεπανάληπτης προηγούμενης κυβέρνησης, σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης. Πρέπει επίσης να καταλάβει ότι τα αστεία δεν τελείωσαν μόνο για τον Πρόεδρο της Ευρωζώνης κ. Zan- Claude Junker αλλά και για τους Έλληνες πολίτες.
  Κατά συνέπεια είναι αδιανόητο να κινείται μόνο στα πλαίσια απλά μιας καλύτερης και χρηστής διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών με κάποια έκτακτα και πενιχρά μέτρα υπέρ των αδύνατων κοινωνικών ομάδων με στην ουσία ελάχιστη επιβάρυνση αυτών που έχουν,κατέχουν και τους περισσεύουν.
  Εκεί που βρίσκεται όμως η λύση του τεράστιου προβλήματος της Ελληνικής οικονομίας είναι η πάταξη της κάθε είδους φοροδιαφυγής και παραοικονομίας, αρχής γενομένης από τον κλάδο όλων των ελεύθερων επαγγελματιών που φοροδιαφεύγουν χρόνια τώρα συστηματικά και προκλητικά,απλά επειδή μπορούν και το κάνουν,των πλούσιων αγροτών, όπως επίσης και των υπεράκτιων εταιριών των οποίων ο συσσωρευμένος πλούτος κάθε μορφής ανέρχεται, σύμφωνα με γνωστές εκτιμήσεις, περίπου στα 500 δις Ευρώ και εννοώ φυσικά τον πλούτο των περίπου 10.000 υπεράκτιων εταιρειών ελληνικών συμφερόντων από το σύνολο των περίπου 500.000 που εκτιμάται ότι υπάρχουν στους περίπου 80 φορολογικούς παραδείσους και κρύβουν, σύμφωνα με εκτιμήσεις το 35 % του παγκόσμιου ΑΕΠ, δηλαδή πάνω από 22 τρις δολάρια. Θα αρκούσε ίσως κατ’ αρχήν το χτύπημα αυτών των εταιρειών ελληνικών συμφερόντων που έχουν ως έδρα την Κύπρο και είναι ίσως και οι περισσότερες, ίσως με τη βοήθεια της Κυπριακής κυβέρνησης με τη μεσολάβηση και της ΕΕ. Δεν πρέπει επίσης να παραλείψω να αναφέρω και την επείγουσα ανάγκη για χτύπημα της ρεμούλας, της διαφθοράς και της απίστευτης σπατάλης στο δημόσιο τομέα και εδώ δεν δικαιολογείται καμία καθυστέρηση για λόγους αρχής και καλού παραδείγματος.
  Και εδώ υπάρχουν επαναστατικές λύσεις αν η νέα κυβέρνηση έχει την τόλμη να συγκρουστεί σφόδρα και επίμονα με αρκετά συμφέροντα. Υπάρχει πράγματι η δυνατότητα η χώρα μας να λύσει όλα της τα οικονομικά προβλήματα με τη διαφορά ότι κάποιοι «Έλληνες Πολίτες « που είναι σαφώς μια μειοψηφία του ελληνικού λαού, θα χάσουν μέρος του συσσωρευμένου πλούτου τους που απέκτησαν κλέβοντας το κράτος και έτσι τους Έλληνες φορολογούμενους πολίτες και τις φορολογούμενες επιχειρήσεις ως δημόσιοι υπάλληλοι και λειτουργοί μέσω της διαφθοράς, φοροδιαφεύγοντας και δραστηριοποιημένοι στα πλαίσια τις παραοικονομίας και μαύρης οικονομίας και για να μη παρεξηγηθώ , δεν εννοώ λύσεις όπως αυτές που ευαγγελίζεται το ΚΚΕ. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να γνωρίζει η κυβέρνηση ένα πράγμα, ότι θα έχει την συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού μαζί της.
  Σχετικές προτάσεις θα κάνω στα πλαίσια της διαβούλευσης για το νέο φορολογικό νόμο.
  Κατά την άποψη μου θεωρώ επίσης προκλητικό το γεγονός ότι στο σχέδιο νόμου προβλέπεται να επιβαρυνθεί με την έκτακτη αύξηση του ΕΤΑΚ ως έκτακτη κοινωνική συνεισφορά της μεγάλης ακίνητης περιουσίας η εκκλησία μόνο με συντελεστή 3 %ο και όχι 6 %ο, όπως αυτό προβλέπεται για τους υπόλοιπους φορολογούμενους με ακίνητη περιουσία αντικειμενικής αξίας άνω των 4000.001 Ευρώ. Δηλαδή αντί του 1 %ο που επιβαρύνθηκε το 2008 η εκκλησία για Ε.Τ.Α.Κ., όπως αυτό ίσχυε και για όλους τους απλούς πολίτες, και πλήρωσε, αν το πλήρωσε και αυτό, 700.000 Ευρώ, προφανώς για ακίνητη περιουσία αντικειμενικής αξίας 700.000.000,- Ευρώ, θα επιβαρυνθεί τώρα για Ε.Τ.Α.Κ. του 2009 με το ποσό των 2.100.000,-αντί 4.200.000,- Ευρώ. Το γεγονός αυτό γίνεται πολύ πιο κραυγαλέο αν αναλογιστεί κανείς ότι ο κάθε απλός πολίτης επιβαρύνθηκε για το 2008, αλλά θα επιβαρυνθεί και για το 2009 για Ε.Τ.Α.Κ. με 1%ο επί της αντικειμενικής αξίας του συνόλου της ακίνητης του περιουσίας, εκτός των αγροτεμαχίων, άσχετα αν την εκμεταλλεύεται εμπορικά ή όχι, ενώ για την εκκλησία η επιβάρυνση αυτή αφορά μόνο την εκμεταλλεύσιμη περιουσία της, όπως αυτό ίσχυσε και για το Ε.Τ.Α.Κ. του 2008.
  Πρόταση μου: Να επιβαρυνθεί ολόκληρη η εκκλησιαστική και μοναστηριακή περιουσία άσχετα από την εμπορική εκμετάλλευση της με εξαίρεση τα αγροτεμάχια, όπως αυτό ισχύει και για τους απλούς πολίτες και αυτό όχι μόνο στα πλαίσια αυτής της έκτακτης κοινωνικής συνεισφοράς για το 2009 αλλά γενικά και στα πλαίσια του νέου φόρου μεγάλης ακίνητης περιουσίας που θα εφαρμοστεί από το 2010.

  Και κάτι ακόμα, ας αφήσει η ηγεσία της Εκκλησίας της Ελλάδος και ιδιαίτερα κάποιοι λαλίστατοι και προκλητικότατοι Μητροπολίτες την καραμέλα, ότι η εκκλησία επιτελεί φιλανθρωπικό έργο κλπ.. Το θέμα είναι πολύ απλό, όποια έξοδα κάνει η Εκκλησία για φιλανθρωπικά έργα πρέπει και είναι σε θέση να τα αποδεικνύει με παραστατικά, όπως είναι υποχρεωμένες να το κάνουν και οι εταιρείες και μπορεί να τα αφαιρεί από τα φορολογητέα της έσοδα.

 • 7 Νοεμβρίου 2009, 12:08 | ΣΠΥΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ

  Το επιχειρημα οτι βοηθωντας φορολογικα τις μεγαλες επιχειρησεις
  βοηθαμε την απασχοληση δεν ειναι παντα σωστο.Εχουμε προσφατα παραδειγματα οπου πολλοι μεγαλοι επιχειρηματιες παρα την τεραστια βοηθεια απο το κρατος στραφηκαν στην μαυρη εργασια.
  Ιδιαιτερα στον τομεα του τουρισμου η κατασταση ηταν τριτοκοσμικη με μισθους να κυμαινονται στα 400 EYRO και αλλοδαπους εργαζομενους με ανοιχτο ωραριο να εμφανιζονται σαν μαθητες.
  Πιστευω οτι πιο αποτελεσματικο μετρο ειναι να στηριχτουν οι ελευθεροι επαγγελματιες και οι πολυ μικρες επιχειρησεις στην προσληψη προσωπικου παρα διακοσιες μεγαλοεταιρειες σε ολη την ελλαδα.
  Θα ηθελα αν γινεται την γνωμη σας για κατι που εχω σκεφτει και κατα ποσο αυτο ειναι εφικτο και εφαρμοσιμο.
  Θα μπορουσε αραγε το κρατος να τυποποιησει δικα του προιοντα πρωτης αναγκης και να τα προωθησει μεσω των ιδιωτικων η’ και των συνεταιριστικων super-markets ωστε να συγκρατει τις τιμες τουλαχιστον σε καποια βασικα ειδη προς ωφελος του καταναλωτη?
  Δευτερο θεμα που με απασχολει ειναι τα χρηματα που δαπανα το ελληνικο δημοσιο σε ενοικια για να στεγασει δημοσιες υπηρεσιες.
  Κατ’αρχας θα ειχε πολυ ενδιαφερον να μαθουμε ποσα ειναι αυτα τα χρηματα και επειτα να δουμε αν τοσα κτηρια εγκαταλελειμενα θα μπορουσαν να μας φανουν χρησιμα.
  Αν σας ειναι ευκολο παρακαλω σχολιαστε τα προηγουμενα.

  ΣΠΥΡΟΣ.Κ.ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ-ΚΑΡΟΥΣΑΔΕΣ,ΚΕΡΚΥΡΑ-spiros.klironomos@gmail.com

 • 7 Νοεμβρίου 2009, 07:11 | A.Aναστ.

  ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΧΟΛΙΟ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΡΙΕΣ :Τα εμβάσματα που βγαίνουν από την Ελλάδα τί ποσοστό φορολόγησης έχουν; Ελέγχεται αν τα ποσά των εμβασμάτων του ίδιου ατόμου σε ετήσια βάση, συμπίπτουν με τα ποσά που δηλώνονται στη φορολογική δήλωση; Πότε επιτέλους θα γίνεται έλεγχος για μαύρα λεφτά και μαύρη εργασία; Τα ίδια ποσά συμπίπτουν με τις ασφαλιστικές εισφορές που έχουν καταβάλει οι κάτοχοι των εμβασμάτων; Γιατί οι παροχές υγείας των ασφαλιστικών ταμείων είναι ίδιες απέναντι στον μισθωτό που τα δηλώνει όλα και πληρώνει αναγκαστικά εισφορές και σε αυτόν που κρύβει από εφορία και ασφαλιστικά ταμεία και δεν υπάρχει κλιμάκωση; Όποιος πληρώνει πλήρεις εισφορές έχει πλήρη παροχή υγείας όποιος πληρώνει μόνο για τρείς-τέσσερεις μήνες το χρόνο για σειρά ετών ας έχει π.χ. μόνο οικογενειακό γιατρό.
  Υπάρχει περιορισμός στα ποσά των εμβασμάτων; Τί έλεγχος γίνεται σε τράπεζες (ξένες και ελληνικές)για τον ίδιο λόγο; Διασταύρωση στοιχείων;

  Υπάρχουν άνθρωποι που εκτελούν χρέοι διαχειριστών σε πολυκατοικίες και πληρώνονται. Αυτά τα χρήματα φορολογούνται; Ποιός τελικά θα ελέγξει τις δαπάνες που δηλώνουν οι διαχειριστές πολυκατοικιών για επισκευές μονώσεων σε ταράτσες ή μεγάλες δαπάνες επισκευής γενικά; ΔΕΝ ΝΟΜΙΖΩ ΟΤΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ Η ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΕ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ.

  Η εκκλησία πρέπει να φορολογηθεί αναδρομικά μάλιστα. Είναι άνιση η μεταχείριση απέναντι στον πολίτη που φυλακίζεται και πληρώνει φόρους κάθε είδους. Εντέλει η χώρα αντιμετωπίζει μία κατάσταση, υπάρχει ανεκμετάλλευτη γη που δεν καλλιεργείται. Ακίνητα που μπορούν να διατίθενται για κάλυψη αναγκών του λαού (αστέγων).

 • 6 Νοεμβρίου 2009, 21:07 | ΚΑΠΑΝΤΑΪΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

  Δεν πρέπει να υπάρξει διαχωρισμός μεταξύ των επιχειρήσεων που τηρούν τα οικονομικά τους στοιχεία με ΔΛΠ & ΔΠΧΠ και σε αυτές που χρησιμοποιούν τα Ελληνικά Φορολογικά Λογιστικά Πρότυπα για τον προσδιορισμό του αποτελέσματος και του Φορολογητέου εισοδήματος. Μια προσέγγιση σαν και αυτή θα έχει επιπτώσεις, περισσότερο στις εισηγμένες και λιγότερο στις μη εισηγμένες του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών.

  Παράλληλα θα πρέπει να γίνει έλεγχος για την φοροδοτική ικανότητα των ατομικών επιχειρήσεων που παρουσιάζουν κέρδη που εμπίπτουν στην κατηγοριοποίηση που αναφέρεται για τα Νομικά Πρόσωπα. Θεωρώ ότι αν έχουν την φοροδοτική ικανότητα θα πρέπει να συνεισφέρουν και αυτές.

 • 6 Νοεμβρίου 2009, 14:08 | Μαρκάζος Κώστας

  Επειδή κατά την εφαρμογή της έκτακτης εισφοράς είναι πιθανόν να δημιουργηθούν πρακτικά προβλήματα, θα πρέπει να υπάρχει ο περιορισμός το ποσό της έκτακτης εισφοράς να μην υπερβαίνει το ποσό του κύριου φόρου εισοδήματος που προέκυψε στη δήλωση του οικονομικού έτους 2008. Αυτό διορθώνει πιθανές υπερβολές που μπορεί να δημιουργήσει ο νόμος. Κανένας συμπληρωματικός φόρος δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον κύριο.
  Με το να μην μπορεί η εισφορά να υπερβαίνει τον κύριο φόρο εξασφαλίζεται ότι καμία επιχείρηση δεν θα πληρώσει πάνω από διπλάσιο φόρο για το οικονομικό 2008, καθώς από εκεί και πέρα παραβιάζεται κάθε αρχή περί φοροδοτικής δυνατότητας.
  Εναλλακτικά η εισφορά να μην είναι μεγαλύτερη από την προκαταβολή φόρου που προέκυψε στο ίδιο οικονομικό έτος.