άρθρο 2 / παράγραφος 5

5. Η προθεσμία άσκησης της προσφυγής ή υποβολής αίτησης για διοικητική επίλυση της διαφοράς, καθώς και η άσκηση της προσφυγής ενώπιον του διοικητικού πρωτοδικείου, δεν αναστέλλει τη βεβαίωση και την είσπραξη της εισφοράς.

  • 7 Νοεμβρίου 2009, 20:37 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

    …Και πως θα αντιμετωπισθεί η μελλοντική πιθανή δικαίωση της επιχείρησης που προσφεύγει στη δικαιοσύνη?