άρθρο 2 / παράγραφος 9

9. Η έκτακτη εισφορά επιστρέφεται, κατά το μέρος που αποδεδειγμένα το εισόδημα ή τα κέρδη επί των οποίων επιβλήθηκε, απετέλεσε και εισόδημα ή κέρδη άλλης επιχείρησης, για τα οποία καταβλήθηκε έκτακτη εισφορά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού.

 • 7 Νοεμβρίου 2009, 04:22 | Ευθύμιος

  Προβληματισμό καταθέτουμε για την καταβολή της έκτακτης εισφοράς όπου από την μία , δεν αναφέρατε η χρονική διάρκεια εφαρμογής της (και το 2010 ή και 2011) και από την άλλη δεν συνοδεύεται δεσμευτικά απο ένα αποδεκτό φορολογικό σύστημα . Υπάρχει ο κίνδυνος μελλοντικής εμφάνισης ζημιογόνων επιχειρήσεων με τα γνωστά κοινωνικά επακόλουθα . Επί της αρχής σε αυτή την δύσκολή συγκυρία είναι σωστό .

 • 6 Νοεμβρίου 2009, 18:41 | George

  @ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΑΚΟΛΥΡΗΣ:
  Είπες:
  «Πρώτη φορά στην χώρα μας έχουμε αναδιανομή πλούτου, μπράβο […]»

  Ξέχασες προφανώς την αναδιανομή του χρηματιστηρίου. Τώρα γίνεται και η αναδιανομή των ακινήτων.

 • Πρώτη φορά στην χώρα μας έχουμε αναδιανομή πλούτου, μπράβο, προσοχή όμως πολλές επιχειρήσεις ενώ το 2008 ήταν κερδοφόρες, λόγω της κρίσης φέτος, είναι πιθανόν να εμφανίσουν ζημιές και μάλιστα μεγάλες, γνωρίζω κάμποσες.

 • 4 Νοεμβρίου 2009, 11:31 | Αλέξανδρος Π.

  Οι κεφαλαιακές απαιτήσεις μίας μητρικής εταιρείας με αρκετές θυγατρικές (όλες με έδρα την Ελλάδα), θα υπολογιστούν στην βάση της, στα συνολικά έσοδά της, ή και στα δύο;

  Δηλαδή, από την παράγραφο γίνεται κατανοητό πως οι κεφαλαιακές απαιτήσεις για την έκτακτη εισφορά από μητρική εταιρεία με συνολικά κέρδη €30εκ τα οποία προέρχονται από πέντε (5) θυγατρικές με κέρδη €6εκ εκάστη, θα πρέπει να υπολογίζονται σε: €3.3εκ = €1.8εκ (εισφορά από μητρική = €10 x 5% + €15 x 7% + €5 x 10%) + €1.5εκ (εισφορά από θυγατρικές = €6 x 5 x 5%).

  Μετά από κάποιο χρονικό διάστημα για την έκδοση δικαιολογητικών της εφορείας, η μητρική θα πρέπει να αποδείξει πως έχει καταβληθεί διπλή έκτακτη εισφορά ύψους €1.5εκ (από θυγατρικές) και να διεκδικήσει την επιστροφή τους από το Δημόσιο.

  Από τα ανωτέρω καταλαβαίνω πως οι κεφαλαιακές απαιτήσεις της προαναφερθείσας μητρικής θα είναι συνολικά €3.3εκ (μόνον για την έκτακτη εισφορά), ενώ θα υπάρχει δικαίωμα διεκδίκησης €1.5εκ αργότερα από το Δημόσιο ως επιστροφή.

  Ισχύει;