Άρθρο 10 Αμοιβή επαγγελματιών τελωνειακών αντιπροσώπων

 

Η αμοιβή για τη διενέργεια τελωνειακών διατυπώσεων από επαγγελματία τελωνειακό αντιπρόσωπο καθορίζεται ελεύθερα μετά από συμφωνία μεταξύ του τελωνειακού αντιπροσώπου και του εντολέα του.

  • 17 Ιουνίου 2022, 21:58 | Παναγιώτης

    Καλό θα είναι και η πολιτεία να δώσει κάποιο κίνητρο στους τελωνειακούς αντιπροσώπους .. δίνοντας κάποιες πληροφορίες στις τελωνειακές αρχές όπου θα αποκομίσει οφέλη το κράτος να ανταμείψει, με κάποιο αντίτιμο χρηματικό όφελος των τελωνειακών αντιπροσώπων.
    Δηλαδή να λειτουργεί η διαδικασία win-win.