Καθορισμός προδιαγραφών και απαιτήσεων για την έγκριση πλωτών μέσων μεταφοράς καυσίμων ναυτιλίας ως πλωτών εφοδιαστικών μέσων

O Υπουργός Τρύφων Αλεξιάδης, θέτει από σήμερα 18.4.2016 και ώρα 13:00 σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, την Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Καθορισμός προδιαγραφών και απαιτήσεων για την έγκριση πλωτών μέσων μεταφοράς καυσίμων ναυτιλίας ως πλωτών εφοδιαστικών μέσων» και καλεί τους κοινωνικούς εταίρους και κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει καταθέτοντας προτάσεις, προκειμένου να βελτιωθεί η ανωτέρω Κοινή Υπουργική Απόφαση. Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την 25.4.2016 και ώρα 14:00.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
Τρύφων Ζ. Αλεξιάδης