Άρθρο 41 – Αύξηση θέσεων επιστημονικού προσωπικού καταστημάτων κράτησης

Οι θέσεις προσωπικού των Καταστημάτων Κράτησης, οι οποίες προβλέπονται στο π.δ. 101/2014 (Α΄ 168) και στο άρθρο 16 του ν. 4322/2015 (Α΄ 42), αυξάνονται ως εξής:
1. Του κλάδου ΠΕ Ιατρών ειδικότητας Ψυχιάτρων κατά επτά (7) και ΠΕ Ιατρών ειδικότητας Παθολόγων κατά δύο (2).
2. Του κλάδου ΠΕ Φαρμακοποιών κατά μία (1).
3. Του κλάδου ΠΕ Ψυχολόγων κατά δύο (2).
4. Του κλάδου ΠΕ Νοσηλευτικής κατά δύο (2).
5. Του κλάδου ΤΕ Υγείας Πρόνοιας ειδικότητας Νοσηλευτικής κατά δέκα (10).
6. Του κλάδου ΤΕ Εργοθεραπείας κατά δύο (2).
7. Του κλάδου ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτικής κατά οκτώ (8).
8. Του κλάδου ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού κατά έξι (6).
9. Του κλάδου ΠΕ Κοινωνιολόγων κατά επτά (7).
10. Του κλάδου ΠΕ Γεωπονίας κατά πέντε (5).
11. Του κλάδου ΤΕ Τεχνολογίας-Γεωπονίας κατά έξι (6).
12. Του κλάδου ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων κατά μία (1).

  • 9 Ιουνίου 2017, 16:34 | Παναγιωτης

    Η αύξηση των οργανικών θέσεων αν δεν συνοδευτεί απο προσλήψεις προσωπικού ειναι χωρίς αντίκρισμα . Εκτός αν αποσκοπούν σε μετατάξεις προσωπικού απο το γνωστό και προβληματικό υπηρεσιακό συμβούλιο υπαλλήλων καταστημάτων κράτησης. Δηλαδή αν ο στόχος ειναι να καταληφθούν οι θέσεις αυτές απο μετατάξεις ήδη υπηρετούντων υπαλλήλων και ικανοποιηθούν … αιτήματα υπαλλήλων και συμφερόντων ή ρουσφετιών !!!

  • 3 Ιουνίου 2017, 00:25 | KONSTANTINOS

    Στον οργανισμό του Υπουργείου αποτελεί ελλειμμα το γεγονός πως στις θέσεις ΤΕ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ δεν προβλέπονται θέσεις για τον κλάδο ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, κλάδος της σχολής Υγείας και Πρόνοιας του ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ο οποίος είναι απαραίτητος στα ιατρεία των σωφρονιστικών καταστημάτων. Συγκεκριμένα με βάση και τα κατωχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα που κατέχει ο κλάδος με το Π.Δ.351/89 (Άρθρο 3)ΦΕΚ: 159/14-6-1989, είναι απαραίτητος για τους εμβολιασμούς και τις δερμοαντιδράσεις, τους προσυμτωματικούς ελέγχους και την αγωγή υγείας, την συμβουλευτική υγείας και την εφαρμογή υγειονομικών μέτρων και κανονισμών καθώς και την διασύνδεση του ιατρείου των σωφρονιστικών καταστημάτων με όλα τα επίπεδα του συστήματος υγείας. Θα ήταν απαραίτητο στο παραπάνω άρθρο να προστεθούν θέσεις της ειδικότητας ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ στον κλάδο ΤΕ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ.

    Δασκάλου Κωνσταντίνος
    Επισκέπτης Υγείας