Άρθρο 28 – Τροποποίηση ν. 4139/2013

Η παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 4139/2013 (Α΄ 74) αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Στις παραπάνω ουσίες δεν περιλαμβάνονται τα ακατέργαστα συγκομιζόμενα προϊόντα που προκύπτουν από την καλλιέργεια ποικιλιών κάνναβης του είδους Cannabis Sativa L χαμηλής περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) μέχρι 0,2%, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναπροσαρμόζεται το ανωτέρω όριο, ορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις καλλιέργειας των ποικιλιών κάνναβης του είδους Cannabis Sativa L, οι έλεγχοι τήρησης των όρων και προϋποθέσεων και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.
Στις περιπτώσεις όπου, κατά τον έλεγχο της συγκομιδής εγκεκριμένου καλλιεργητή βιομηχανικής κάνναβης, διαπιστώνεται ότι η περιεκτικότητα της καλλιέργειας σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) υπερβαίνει το όριο του 0,2% αλλά δεν εκτείνεται πέραν του ορίου του 0,8%, ποινική δίωξη ασκείται μόνο ύστερα από αίτηση του Προϊσταμένου της Αρχής που διεξήγαγε τον έλεγχο προς τον κατά τόπον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών. Στην αίτηση πρέπει να αιτιολογείται ειδικά και εμπεριστατωμένα ότι α) η υπέρβαση του νόμιμου ορίου σε τετραϋδροκανναβινόλη δεν οφείλεται στις ειδικές περιβαλλοντικές συνθήκες ή άλλους παράγοντες που ήταν άγνωστοι στον παραγωγό και β) ότι η συγκομιδή είναι πρόσφορη να οδηγήσει στην παραγωγή ουσίας που προκαλεί ψυχική ή σωματική εξάρτηση. Πριν την υποβολή της αίτησης, καλείται ο ελεγχόμενος προς ακρόαση και παροχή εξηγήσεων. Η κλήση κοινοποιείται στον ελεγχόμενο τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν την ημέρα της ακρόασης.».

 • 7 Ιουνίου 2017, 15:12 | Χριστίνα Β

  Μπράβο ! Δικαιοσύνη επιτέλους ! Πρέπει να αλλάξουμε τη χώρα μας και σε αυτό !

 • 7 Ιουνίου 2017, 11:43 | κοσμας

  Όσο αφορά στην υποβολή αίτησης καταγγελιαςαπο τον προϊστάμενο της αρμόδιας αρχής στη παραγραφο-β- αναφέρεται στη πρώτη πρόταση μεταξύ άλλων:
  «παραγωγή ουσίας που προκαλεί ψυχική ή σωματική εξάρτηση»
  Δεδομένης της διεξαγωγής πλείστων ερευνών επι του θεματος της κατανάλωσης προϊόντων κάνναβη και των τυχών παρενεργειών της,
  αποδεικνύεται οτι,
  Αν ο «χρήστης» διακόψει την κατανάλωση της,δεν βιώνει εμπειρίες εξάρτησης,συνεπώς πιστεύω οτι,
  Η συγκεκριμένη πρόταση πρέπει να αναθεωρηθεί πρός αποφυγή νομικών λαθών και κωλυμάτων στην ανάπτυξη νομικού πλαισίου ειδικά στην πολυπόθητη για πολλούς ,αποποινικοποίηση της πρωσοπικης ελεγχόμενης ή μή
  Καλιέργειας.

 • 3 Ιουνίου 2017, 12:36 | Nandia

  Συγγνώμη το σχόλιο πήγαινε για την τροποποίηση για πολιτική παράσταση στις δικές απο φιλοζωικά σωματεία για τις κακοποιήσεις ζώων.

 • 3 Ιουνίου 2017, 11:55 | Nandia

  Επιτέλους κάποτε έπρεπε να υπάρξει και δικαιοσύνη για αυτά τα υπέροχα πλάσματα!