Κατάθεση του Σχεδίου Νόμου στη Βουλή

Κατατέθηκε στις 11/10/2010 στη Βουλή το Σχέδιο Νόμου για την Ηλεκτρονική καταχώριση και εκτέλεση ιατρικών συνταγών και παραπεμπτικών ιατρικών πράξεων.

Το Σχέδιο Νόμου συνοδεύεται από:

 1. Αιτιολογική Έκθεση
 2. Σχέδιο Νόμου
 3. Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
 4. Ειδική Έκθεση
 5. Έκθεση αξιολόγησης συνεπειών ρυθμίσεων
 6. Έκθεση αποτελεσμάτων δημόσιας διαβούλευσης

1. Διάρκεια Δημόσιας Διαβούλευσης
Σης 7-9-2010 αναρτήθηκε στο δικτυακό τόπο διαβουλεύσεων (http://www.opengov.gr) το σχέδιο νόμου για την «Ηλεκτρονική Καταχώρηση και Εκτέλεση Συνταγών». Οι ρυθμίσεις του παρόντος νόμου θα εφαρμοστούν σε όλους τους Φορείς και Κλάδους Υγείας της Κοινωνικής Ασφάλισης. Η διαδικασία της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης φαρμάκων αφορά στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς, και στους Ιατρούς και φαρμακοποιούς που συνταγογραφούν και εκτελούν συνταγές φαρμάκων αντίστοιχα. Το σχέδιο νόμου παρέμεινε στον δικτυακό τόπο για δύο εβδομάδες (έως 19/9/2010).

2. Στατιστικά στοιχεία
Στο σύνολο των 7 άρθρων του Σχεδίου Νόμου καταχωρήθηκαν συνολικά 30 σχόλια.

 • Ειδικότερα, 1 σχόλιο είχε το πρώτο άρθρο, 2 σχόλια το δεύτερο, 14 το τρίτο, 4 το τέταρτο, 3 το πέμπτο, 2 το έκτο και 4 το έβδομο.
 • Από τα 30 σχόλια, έγιναν 28 αναρτήσεις από 17 ιδιώτες (μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται φαρμακοποιοί και ιατροί), 1 από εταιρεία (ΟΝΕΧ HELLENIC S.A. – Τομέας Έρευνας, Ανάπτυξης & Καινοτομίας) και 1 από φορέα (ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΟΑΤΥΕ).

Τα σχόλια που καταχωρήθηκαν στο δικτυακό τόπο διαβούλευσης, μελετήθηκαν και ελήφθησαν υπόψη κατά την επεξεργασία του υπό κατάθεση νομοσχεδίου. Σημειώνεται δε, ότι οι παρατηρήσεις και οι προτάσεις που περιέχονται σε αυτά, αφορούν ιδίως ζητήματα τα οποία είχαν ήδη απασχολήσει την ομάδα σύνταξης του Υπουργείου Εργασίας
και Κοινωνικής Ασφάλισης κατά το χρόνο σύνταξης του Σχεδίου Νόμου.

Σημειώστε ότι:

 • Τα Δημόσια Νοσοκομεία συμπεριλαμβάνονται στις Μονάδες Παροχής Υπηρεσιών Υγείας που συμμετέχουν στο Σύστημα.
 • Οι Νοσοκομειακοί Φαρμακοποιοί συμπεριλαμβάνονται στους υπόχρεους χρήσης του συστήματος.
 • Προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης οι Νοσοκομειακοί Φαρμακοποιοί θα πρέπει να καταχωρήσουν τα στοιχεία που αναφέρονται στο Άρθρο 4.

Ολοκλήρωση της Δημόσιας Διαβούλευσης

Η δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου για την ηλεκτρονική καταχώριση και εκτέλεση συνταγών ολοκληρώθηκε. Ευχαριστούμε όλους τους πολίτες για τη συμμετοχή τους.

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση για το Σχέδιο Νόμου «Ηλεκτρονική Καταχώρηση και Εκτέλεση Συνταγών»

Τίθεται σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου για την ηλεκτρονική καταχώριση και εκτέλεση συνταγών. Οι ρυθμίσεις του παρόντος νόμου θα εφαρμοστούν σε όλους τους Φορείς  και Κλάδους Υγείας της Κοινωνικής Ασφάλισης.

Η διαδικασία της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης φαρμάκων αφορά στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς, και στους ιατρούς και φαρμακοποιούς που συνταγογραφούν και εκτελούν συνταγές φαρμάκων αντίστοιχα.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει ως τις 19/09/2010.