Σχέδιο Δράσης OGP OGP

Άρθρο 16:

1. H παράγραφος 1 του άρθρου 1 του Νόμου 1963/1991 (Α΄ 138) τροποποιείται ως εξής:
«1. H άδεια ίδρυσης φαρμακείου, χορηγείται, από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας της έδρας του φαρμακείου, με απόφαση του Αρμοδίου Περιφερειάρχη και κοινοποιείται στον οικείο Φαρμακευτικό Σύλλογο.»
2. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 του Νόμου 1963/1991 προστίθεται εδάφιο ε ως εξής:
«ε) τα ανωτέρω δικαιολογητικά για την ίδρυση φαρμακείου μπορούν να υποβληθούν και ηλεκτρονικά από τον αιτούντα στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας, της έδρας του φαρμακείου. Σε περίπτωση αδυναμίας του αιτούντος να υποβάλει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά, η κατάθεση των τελευταίων γίνεται ιδιοχείρως από τον αιτούντα στην Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας, της έδρας του φαρμακείου. »
3. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 1 του Νόμου 1963/1991 η φράση « με απόφαση του αρμόδιου νομάρχη» τροποποιείται ως εξής: « με απόφαση του Αρμόδιου Περιφερειάρχη».
4. Η παράγραφος 5 του άρθρου 1 του Νόμου 1963/1991 καταργείται.

 • 11 Ιουλίου 2014, 12:48 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  ΠΡΟΣ
  Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης
  και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

  Υπόψη Υπουργού
  κου Κυριάκου Μητσοτάκη

  Αξιότιμε κε Υπουργέ,

  Η ΕΤΕΣΤΑ ΑΕ είναι Μονοπρόσωπη Εταιρεία του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου με κύριο σκοπό την έρευνα και στατιστική ανάλυση των δεδομένων φαρμακευτικής πολιτικής.
  Προκειμένου για την δημόσια διαβούλευση του προς ψήφιση Νομοσχεδίου για την «Μείωση των Διοικητικών Βαρών σε επιλεγμένους τομείς της Οικονομίας» παρακαλούμε δεχθείτε τις παρακάτω παρατηρήσεις μας:

  1. Καταρχήν στους επιλεγμένους τομείς δεν αναφέρονται ιδιαίτερα και ξεχωριστά τα φαρμακεία και ο ιδιαίτερος ρόλος τους στην ηλεκτρονική υγεία (e-Health) όπως αυτά περιγράφονται σε συστάσεις και προγραμματισμούς της ΕΕ αλλά και σε σχετικές οδηγίες με συναρμόδιες τις γενικές διευθύνσεις DG SANCO, DG CONTACT.

  2. Αν και στο άρθρο 16 περιγράφεται ο τρόπος ηλεκτρονικής υποβολής δικαιολογητικών που αφορούν την άδεια ίδρυσης νέου φαρμακείου, αν και είναι βασική απαίτηση το δίδυμο password και user name εν τούτοις πουθενά στο Νομοσχέδιο δεν φαίνεται ο τρόπος της ηλεκτρονικής υπογραφής του φαρμακοποιού κατ΄απαίτηση του Νόμου που είναι ενσωμάτωση στο Εθνικό Δίκαιο Ευρωπαϊκής Οδηγίας.

  3. Στο παρελθόν ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος είχε επισημάνει το κενό αυτό το οποίο έχει ήδη καλυφθεί από τις υπηρεσίες του ΥΔΜΗΔ για τον Πανελλήνιο Δικηγορικό Σύλλογο και το ΤΕΕ αλλά όχι και για τους επιστημονικούς συλλόγους επαγγελμάτων υγείας που είναι ΝΠΔΔ (όπως ο ΠΦΣ, ΠΙΣ).
  Όσο υπάρχει το κενό αυτό η χώρα μας αδυνατεί να συνδεθεί και να συνακολουθήσει κοινά προγράμματα και οδηγίες (Διασυνοριακά δικαιώματα ασθενών – κριτήρια λειτουργίας ηλεκτρονικών φαρμακείων – e-Health).

  Δημήτρης Καραγεωργίου
  Δ/νων Σύμβουλος ΕΤΕΣΤΑ ΑΕ

 • 11 Ιουλίου 2014, 09:00 | ΝΤΑΛΛΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  ΑΡΘΡΟ 16
  Αναμφιβόλως αποτελεί πρόοδο η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεως για τη χορήγηση άδειας ιδρύσεως φαρμακείου και υποβολή δικαιολογητικών , πλην όμως θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι δια του ηλεκτρονικού συστήματος δεν θα υπάρξουν παρατυπίες (εκπρόθεσμες πρωτοκολλήσεις αιτήσεων κτλ)
  Όσο αφορά για την κατάργηση της γνώμης του Φαρμακευτικού Συλλόγου , η υπηρεσία μας φρονεί ότι ούτως , εκφράζοντας την γνώμη του σε πολλές περιπτώσεις συνδράμει δημιουργικά το έργο της υπηρεσίας. Πλην όμως φρονούμε ότι η γνώμη του, θα πρέπει να δύναται εντός ταχείας περιοριστικής προθεσμίας (π.χ 5 ημέρες).

 • 10 Ιουλίου 2014, 17:52 | Διονύσιος Ευγενίδης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Η πρόταση κατάργησης της απλής γνωμοδότησης του Φαρμακευτικού Συλλόγου για την έκδοση άδειας ίδρυσης φαρμακείου, στο όνομα του περιορισμού του χρόνου έκδοσής της και της γραφειοκρατίας, μόνο σε περισσότερες περιπέτειες μπορεί να εμπλέξει τον φαρμακευτικό κλάδο.
  Έχει αποδειχθεί πάρα πολλές φορές στο παρελθόν ότι η γνώμη του οικείου Φαρμακευτικού Συλλόγου, απέτρεψε από το να μπουν σε δυσάρεστες περιπέτειες η κοινωνία και η Δημόσια υγεία. Έτσι απέτρεψε την ίδρυση φαρμακείου από άτομα με αποδεδειγμένα προβλήματα υγείας που θα δημιουργούσαν εντάσεις στις συνδιαλλαγές τους με τους ασθενείς, απέτρεψε τη συστέγαση υπόδικου για σοβαρές παραβάσεις της φαρμακευτικής νομοθεσίας με νέο συνάδελφο προκειμένου να ξεπεράσει την ενδεχόμενη καταδίκη του για να συνεχίσει να εργάζεται παράτυπα και γενικά λειτουργεί σαν ένα δίχτυ προστασίας της Δημόσιας Υγείας. Παράλληλα είναι αναρίθμητες οι περιπτώσεις που οι Σύλλογοι παρενέβησαν σε περιπτώσεις μικρότερης βαρύτητας για τη Δημόσια Υγεία, αλλά που έσωσαν το κύρος των υπηρεσιών της Περιφέρειας.
  Αν ο σκοπός των άρθρων αυτών είναι η επίσπευση των διαδικασιών έκδοσης άδειας ίδρυσης φαρμακείου, και όχι άλλος, θα μπορούσαν να ορισθούν χρονικοί περιορισμοί για το κάθε βήμα της διαδικασίας.
  Η αυθαίρετη κατάργηση της παρέμβασης των Συλλόγων θα δημιουργήσει προβλήματα όπως αυτά που περιέγραψα παραπάνω και όπως αυτά που ήδη ζούμε, μετά τις τελευταίες αλλαγές στην διαδικασία μεταφοράς των φαρμακείων όπου δεν απαιτείται πλέον η γνωστοποίηση, ούτε καν στη Διεύθυνση Υγείας. Με αυτόν τον τρόπο, συνάδελφοι μεταφέρονται σε άλλες περιοχές με αποτέλεσμα να εφημερεύουν με διπλανά τους, πλέον, φαρμακεία επειδή δεν προνόησαν, ούτε και υποχρεώθηκαν, να ενημερώσουν το Σύλλογό τους.

  Διονύσιος Ευγενίδης
  Γ.Γραμματέας Φαρμ. Συλλόγου Θεσσαλονίκης

 • 10 Ιουλίου 2014, 10:14 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Οι προτεινόμενες στα άρθρα 16 και 20 του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης νομοθετικές ρυθμίσεις, με τις οποίες καταργείται η απλή γνώμη του οικείου φαρμακευτικού συλλόγου κατά τη διαδικασία χορήγησης άδειας ιδρύσεως φαρμακείου και της άδειας για συστέγαση, είναι φρονώ, άστοχες και ατυχείς.
  Σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 3601/1928 μεταξύ των σκοπών των Φαρμακευτικών Συλλόγων είναι η μέριμνα για την πιστή τήρηση της φαρμακευτικής νομοθεσίας. Έχει αποδειχθεί πολλάκις στην πράξη όλα αυτά τα έτη, ότι η γνώμη του Φαρμακευτικού Συλλόγου κατά την χορήγηση των ως άνω αδειών αποτελεί δικλείδα ασφαλείας και ελέγχου για την ορθή και σύννομη χορήγηση αυτών από τις εκάστοτε αρμόδιες υπηρεσίες, δεδομένου ότι ο έλεγχος των αιτήσεων και των δικαιολογητικών τώρα γίνεται και από τον Φαρμακευτικό Σύλλογο και με τον τρόπο αυτό αποφεύγονται πιθανές παράτυπες και εσφαλμένες αποφάσεις από τις κατά τόπον αρμόδιες Διευθύνσεις Υγείας.
  Σε καθημερινή άλλωστε βάση οι φαρμακευτικοί σύλλογοι δέχονται σχετικά ερωτήματα νομικής φύσεως από τις αρμόδιες υπηρεσίες των περιφερειακών ενοτήτων.
  Τελευταίο, αλλά όχι λιγότερο σημαντικό. Οι φαρμακευτικοί σύλλογοι ως θεματοφύλακες της πιστής τήρησης της φαρμακευτικής νομοθεσίας πλήττονται άνευ άλλου σε πιθανή ψήφιση των εν λόγω ρυθμίσεων, καθώς τους αφαιρείται μία κρίσιμη αρμοδιότητα για την προστασία του φαρμακευτικού επαγγέλματος.
  ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ

 • 10 Ιουλίου 2014, 07:40 | ΠΦΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Α.- Η περ. 1 έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί με πλείστες άλλες διατάξεις. Η ορθή διατύπωση είναι:
  « Η παράγραφος 1 του άρθρου 1 του ν. 1963/1991 (Α΄138) ως έχει τροποποιηθεί μεταγενέστερα »
  Β.- Καταργείται η απλή γνώμη του οικείου φαρμακευτικού συλλόγου (στην πράξη είχε αποδειχτεί πολύ χρήσιμη).
  Γ.- Η χορήγηση της άδειας ιδρύσεως φαρμακείου γίνεται από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας της έδρας του φαρμακείου, με απόφαση του Αρμοδίου Περιφερειάρχη και κοινοποιείται στον οικείο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
  Με την παρ. 2 τα δικαιολογητικά για την ίδρυση φαρμακείου μπορούν να υποβληθούν και ηλεκτρονικά από τον αιτούντα στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας, της έδρας του φαρμακείου.
  Δ.- Παρ.3: Τυπική ρύθμιση (ισχύει και σήμερα)
  Ε.- Με την παρ. 4 καταργείται το δικαίωμα μεταβίβασης της άδειας λειτουργίας του φαρμακείου λόγω ασυμβιβάστου με το βουλευτικό αξίωμα, το οποίο είχε θεσπισθεί με το άρθρο 40 του ν. 3130/2003 κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 57 παρ. 1 του Συντάγματος.

 • 9 Ιουλίου 2014, 10:45 | ΔΤ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Οι Φαρμακευτικοί Σύλλογοι είναι αρμόδιοι, ενημερωμένοι και έμπειροι στην γνωμοδότηση για νέες άδειες και μεταφορές κτλ. Χωρίς την συμβολή τους οι αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών θα υποπέσουν σε πολλά λάθη όπως έχει γίνει προσφάτως με παράνομη απόφαση της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

 • 9 Ιουλίου 2014, 00:03 | Α. Παναγιώτου
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Αυτά σε μάραναν… Κυριάκο; Το ότι το επάγγελμα του φαρμακοποιού παραμένει θεόκλειστο… δεν το βλέπεις..; Τα ίδια αίσχη με τον Λοβέρδο και εσύ; Τα -αντισυνταγματικά- πληθυσμιακά κριτήρια δεν τα ξέρεις..; Και αν αφήσουμε… τα πληθυσμιακά, τις μαύρες… αγοραπωλησίες… κρατικών αδειών λειτουργίας φαρμακείων δεν τις ξέρετε..; Την (φεουδαρχικού τύπου) κληρονομικότητα… των αδειών αυτών από γονείς σε παιδιά (με αγοραστό… πτυχίο από ιταλοβουλγαρορουμανοτσεχοσλοβακίες… συνήθως) δεν τις ακούτε… εκεί… στις μεγάλες… καρέκλες..; Το που θα καταθέσουν τη χαρτούρα… τους μάρανε… τους νέους και άνεργους επιστήμονες ή το που θα βρουν οι γονείς τους 150 και 200 χιλιάδες ευρώ για να σκάσουν… νταβατζηλίκι… σε παλιό φαρμακοποιό (που φεύγει… με σύνταξη) για να γίνει η -νομότυπη- μεταβίβαση/συστέγαση; Σε αγγελίες τα έχουν Κούλη, είναι εύκολο να τα δεις, άδεια πουλάνε.., όχι επιχείρηση. Ότι ακριβώς κάνουν και οι ταρίφες και τα νταλικέρια. Είσαι δεξιός… Κυριάκο, αλλά με όρους κρατικίστικους, συντεχνιακούς και ψηφοθηρικούς. Κοροϊδεύετε τον κόσμο για να μην τα… χαλάσετε… με τις μπλε… συντεχνίες. Με την ίδια λογική να ορίσουμε και ανώτατο αριθμό ιατρείων (δικηγορικών γραφείων, οδοντιατρείων, κτηνιατρείων, καφενείων, φροντιστηρίων και τα λοιπά) ανά Περιφέρεια και Δήμο. Και μετά φταίνε… οι κακοί… Ευρωπαίοι ε..; Μπανανία, φεουδαρχία, κρατισμό, συντεχνίες, βολέματα, ψηφαλάκια και κοροϊδία, αυτά προσφέρατε νουδούλα και μπασόκ τόσα χρόνια στον τόπο και ακολουθεί τώρα και ο τσυριζας. Αίσχος.