Σχέδιο Δράσης OGP OGP

Άρθρο 07:

Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του ν. 3419/2005 αντικαθίσταται ως εξής:
«Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 11, η διόρθωση και η μεταβολή κατά την προηγούμενη παράγραφο, πραγματοποιούνται, μετά από αίτηση του υπόχρεου, των καθολικών διαδόχων του ή οποιουδήποτε τρίτου που δικαιολογεί ειδικό έννομο συμφέρον. Η αίτηση του υπόχρεου υποβάλλεται και με ηλεκτρονικά μέσα στις υπηρεσίες καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ. »

  • 8 Ιουλίου 2014, 16:55 | ΠΑΤΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Συμφωνώ απολύτως

    Νικόλαος Πατέλης
    Πρόεδρος του Δ.Σ. του Συλλόγου Λογιστών – Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Ν.Καβάλας