Σχέδιο Δράσης OGP OGP

Άρθρο 09:

1. Στο άρθρο 11 του ΚΦΔ (Ν. 4174/2013 – ΦΕΚ 170 Α΄), όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής και οι υφιστάμενες παράγραφοι 4 και 5 αναριθμούνται ως παράγραφος 5 και 6:
«4. Η Φορολογική Διοίκηση δύναται να αναστέλλει τη χρήση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου ή να προβαίνει σε απενεργοποίηση αυτού εάν υφίστανται αντικειμενικά στοιχεία από τα οποία προκύπτει ότι ο φορολογούμενος έχει παύσει να ασκεί οικονομική δραστηριότητα ή ότι διαπράττει φοροδιαφυγή ή άλλο αδίκημα. Ο φορολογούμενος έχει σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα να αποδείξει ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του προηγούμενου εδαφίου».
2. Στην υφιστάμενη παράγραφο 4, η οποία αναριθμείται ως παράγραφος 5, προστίθεται περίπτωση (δ) ως εξής:
«δ) περιπτώσεις αναστολής ή απενεργοποίησης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου, τις συνέπειες της αναστολής και της απενεργοποίησης, και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παραγράφου 4»

3. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 42 προστίθεται νέο εδάφιο, ως εξής:
«Ειδικά για αιτήματα επιστροφής ΦΠΑ από υποκειμένους μη εγκατεστημένους στο εσωτερικό της χώρας, η Φορολογική Διοίκηση αποφαίνεται εντός τεσσάρων (4) μηνών από τη λήψη του σχετικού αιτήματος, εκτός εάν απαιτείται η προσκόμιση συμπληρωματικών στοιχείων οπότε η ως άνω προθεσμία παρατείνεται μέχρι οκτώ μήνες.»

 • 10 Ιουλίου 2014, 14:38 | Θ.Β.
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΥΠΕΡΣΥΝΔΕΣΗ ΑΦΜ – ΑΣΤ.ΤΑΥΤ. – ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΑΚΤΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΩΝ…

 • 9 Ιουλίου 2014, 20:50 | ΣΤΑΥΡΟΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Θα ήταν χρήσιμο να προσδιορισθεί το περιεχόμενο των λέξεων΄΄άλλο αδίκημα΄΄.Δηλαδή και για αδίκημα άσχετο με την φορολογική του συνέπεια θα αναστέλλεται ο ΑΦΜ;Θα μπορούσε να γραφεί ΄΄άλλο αδίκημα που ζητείται τεκμηριωμένα η αναστολή του απο δικαστήριο ή άλλη κρατική αρχή΄΄.
  Σταύρος

 • 8 Ιουλίου 2014, 22:11 | Εφοριακός του Πεζοδρομίου
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Επειδή έχουν χαθεί και εξακολουθούν να χάνονται άπειρες εργατοώρες από εφοριακούς του πεζοδρομίου κάνοντας τους ταξιτζήδες, κλητήρες, ντεντέκτιβ κλπ. για να βρούνε εξαφανισμένους – άφαντους φόρο – απατεώνες … Θα πρέπει το ΑΦΜ να συνδέεται ηλεκτρονικά αυτόματα με όλα τα δακτυλικά αποτυπώματα της αστυνομικής ταυτότητας και του διαβατηρίου με τη συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας, της Interpol και της ΕΥΠ για το εξωτερικό. Για παράδειγμα, το διαχρονικό πρόβλημα με τα πλαστά και εικονικά τιμολόγια τα οποία έχουν ζημιώσει το Ελληνικό Κράτος και τους Έλληνες Φορολογούμενους δις ευρώ δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί διότι οι φοροκλέπτες είναι φαντομάδες – άφαντοι απατεώνες δηλώνοντας 25 ανύπαρκτες διευθύνσεις ή έχουν εξαφανιστεί σε κάποιο φορολογικό παράδεισό του εξωτερικού. Θα πρέπει να διασφαλιστεί όχι μόνο για το ΑΦΜ αλλά και για τα δακτυλικά τους αποτυπώματα ότι για 20 χρόνια δεν θα μπορούν να κινηθούν αρχικά στην Ελλάδα και να διακινηθούν στο εξωτερικό αφού θα υπάρχει πλέον η δυνατότητα να συλληφθούν και στο εξωτερικό…

  Ελπίζω η πρόταση να μελετηθεί και να ενσωματωθεί με διορθωτικές βελτιώσεις παντού ώστε να τελειώσουν τα συγκεκριμένα φαινόμενα.
  Με εκτίμηση,
  Ένας απλός Εφοριακός του Πεζοδρομίου