Σχέδιο Δράσης OGP OGP

Άρθρο 20: Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά με ειδικές διατάξεις του.

 • 15 Μαΐου 2013, 19:55 | ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ

  ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
  ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ Βύρωνας, 15 Μαΐου 2013

  Προς τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης
  και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κ. Μανιτάκη.

  ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
  ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
  ΠΟΥ ΠΡΟΩΘΕΙ ΒΑΘΙΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ.

  Εκφράζουμε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο την αντίθεσή μας στην ασκούμενη πολιτική της κυβέρνησης και του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης.
  Πιο συγκεκριμένα ζητάμε κ. υπουργέ να αποσυρθεί το σχέδιο νόμου – Οργάνωση Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις – που έχει δοθεί για διαβούλευση και με το οποίο προωθούνται βαθιές αντιδραστικές τομές στη δημόσια διοίκηση σε βάρος των δημόσιων και δημοτικών υπηρεσιών, των δικαιωμάτων των εργαζομένων και θα οδηγήσει στην απόλυση χιλιάδες εργαζόμενους.
  Με τις διατάξεις που εισάγει μεταξύ άλλων, το εν λόγω σχέδιο νόμου, για την επιλογή των προϊσταμένων, των διευθυντών, των υπηρεσιακών στελεχών της δημόσιας διοίκησης, την κατάργηση και των περιορισμών των αναρρωτικών άδειων, την κινητικότητα κ.λπ., αλλάζει προς το χειρότερο τη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης, σε βάρος των πολιτών και των εργαζομένων.
  Ιδιαίτερα η προωθούμενη διάταξη με την οποία μπορούν να καταργούνται ή να συγχωνεύονται Ν.Π.Δ.Δ. ή να μετατρέπονται σε Ν.Π.Ι.Δ. με προεδρικό διάταγμα, οδηγεί στην κατάργηση υπηρεσιών με δημόσιο και κοινωνικό χαρακτήρα, που σήμερα καλύπτουν βασικές ανάγκες για τους πολίτες. Ανοίγει το δρόμο για την ιδιωτικοποίηση ή το κλείσιμο δημοσιών και δημοτικών υπηρεσιών και την απόλυση χιλιάδων εργαζομένων.
  Ζητάμε την απόσυρση αυτού του σχεδίου νόμου. Η πολιτική που υποβαθμίζει και διαλύει τις δημόσιες και δημοτικές υπηρεσίες είναι σε βάρος της κοινωνίας.
  Απαιτούμε να συνεχιστεί και να αναβαθμιστεί η λειτουργία όλων των δημοσίων υπηρεσιών και των κοινωνικών δομών προς όφελος των πολιτών, διασφαλίζοντας τη μόνιμη σταθερή εργασία όλων των εργαζομένων.

  Για το Δ.Σ.

  Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας

  Παναγιωτόπουλος Χ. Χαλβαντζής Γ.

 • 9 Μαΐου 2013, 00:09 | Γιώργος Καλαμπόκας

  ΠΡΟΤΑΣΗ: Επειδή στα άρθρα 48 και 49 του Ν. 3528/2007 δεν προβλέπεται χρηματική αποζημίωση της κανονικής άδειας λόγω τερματισμού της εργασιακής σχέσης (αυτοδίκαιη απόλυση παραγρ. 1γ του άρθρου 33 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226 τ. Α’), προτείνω την προσθήκη του 2ου εδαφίου του άρθρου 7 του ΠΔ 88/1999, για να τελειώσει η ταλαιπωρία όσων απολυθήκαμε και δεν είχαμε λάβει την κανονική μας άδεια.

  «ΦΕΚ Α’94 13.5.1999 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ΑΡΙΘ.88
  Ελάχιστες προδιαγραφές για την οργάνωση του χρόνου εργασίας σε συμμόρφωση με την οδηγία 93/104/ΕΚ.

  Άρθρο 7
  (Άρθρο 7 οδηγίας)
  Ετήσια άδεια
  Η ελαχίστη περίοδος ετήσιας άδειας μετ’ αποδοχών μπορεί να αντικατασταθεί από χρηματική αποζημίωση μόνον σε περίπτωση τερματισμού της εργασιακής σχέσης.»

 • 8 Μαΐου 2013, 23:48 | Ειρήνη Παπαδοπούλου

  Με τόση ανασφάλεια δικαίου τίποτα καλό δεν θα βγει. Έχετε αλλάξει τα φώτα στον υπαλληλικό, σε σημείο που καταστήσατε πια αδύνατη την επαρκή ενημέρωση των υπαλλήλων. Δεν φτάνει ο όγκος της δουλειάς, δεν μπορώ πλέον να παρακολουθήσω και τις διαρκείς μεταβολές της νομοθεσίας, πολλές φορές θυμάμαι ότι διάβασα κάτι, αλλά δεν θυμάμαι πού και είναι επίσης αδύνατη η έρευνα στους πολυνόμους. Ακόμη και οι συνδρομητικές, νομικές ιστοσελίδες δεν μπορούν να σας παρακολουθήσουν επαρκώς. Επιτέλους σταματήστε τις συνεχείς τροποποιήσεις. Έτσι καταστρέφετε τις διοικητικές διαδικασίες. Θυμάμαι μία υπάλληλο που με ρωτούσε εναγωνίως, αν η φράση «αντικαθίσταται το εδάφιο .. του άρθρου….» αναφερόταν στο συγκεκριμένο εδάφιο όπως ήταν στο αρχικό ΦΕΚ, ή αυτό που κατάληξε να έχει αυτήν την αρίθμηση μετά από δύο τροποποιήσεις.

 • 8 Μαΐου 2013, 09:43 | thanassis

  Παραφράζοντας λίγο τον Αριστοτέλη….
  Άλλο να πούμε:
  ανατέλλει ο ήλιος, ώρα για δουλειά.
  Και άλλο:
  αν ξημερώνει φωτίζει, φωτίζει άρα ξημερώνει, ώρα για καφέ!

 • 6 Μαΐου 2013, 14:42 | ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ

  Στο προτεινόμενο Σχέδιο Νόμου δεν υπάρχει διάταξη σχετικά με τους υπαλλήλους που ανήκουν σε ελεγκτικά Σώματα (ΣΔΟΕ, ΣΕΕΔΔ, ΣΕΠΕ, κλπ.) και την εξαίρεσή τους από τις διατάξεις περί αργίας του Ν. 4093/2012. Διευκρινίζεται πως θα πρέπει να υπάρχει νομική θωράκιση των υπαλλήλων που διενεργούν ελέγχους σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα από οιεσδήποτε κακόβουλες ενέργειες των ελεγχομένων. Είναι ευνόητο πως άλλο είναι το ζήτημα να καταπολεμηθεί η διαφθορά στο Δημόσιο – κάτι που όλοι θέλουμε και άλλο να γίνεται μήνυση με το παραμικρό επειδή εις βάρος κάποιου ελήφθησαν δυσμενή μέτρα (πρόστιμα κλπ). Πως μπορεί κάποιος να κάνει αποτελεσματικούς ελέγχους ή να επιβάλλει πάσης φύσεως διοικητικές κυρώσεις και διοικητικά μέτρα υπό τον φόβο της θέσεως σε αυτοδίκαιη αργία, απλώς επειδή έκανε την δουλειά του; Πώς μπορεί το Δημόσιο να έχει την απαίτηση από υπαλλήλους αυτών των Υπηρεσιών να αναλαμβάνουν θέσεις ευθύνης και να υπογράφουν τα πάσης φύσεως έγγραφα; Για όλους τους ανωτέρω λόγους, θα πρέπει να υπάρξει η ανάλογη αναγκαία τροπολογία που να προστατεύει (όχι συγκαλύπτει) όλους εκείνους τους υπαλλήλους που ανήκουν σε ελεγκτικές υπηρεσίες από κακόβουλες ενέργειες. Ίσως, μια λύση θα ήταν η αργία στους υπαλλήλους αυτών των υπηρεσιών να επιβάλλεται μόνο ύστερα από απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου και όχι με απλή μήνυση.

 • 2 Μαΐου 2013, 22:10 | Αναστασία Αρχοντίδου

  Στο άρθρο 5
  Τα πιστοποιητικά υγείας προτείνω να ανανεώνονται ανά πενταετία όπως συμβαίνει για τα πιστοποιητικά υγείας για τους εργαζόμενους στις επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος (π.χ.γενικές εξετάσεις αίματος, θώρακος, ψυχική υγεία κ.λ.π.). Το βρίσκω απαραίτητο διότι οι δημόσιοι υπάλληλοι σε καθημερινή βάση συναλλάσονται με δεκάδες πολίτες (ειδικά στα γκισέ).

  Στο άρθρο 6
  Σχετικά με τις αναρρωτικές άδειες προτείνω να υπάρχουν κυρώσεις όχι μόνο για τον υπάλληλο αλλά και για τον θεράποντα ιατρό ο οποίος χορηγεί ψευδείς αναρρωτικές άδειες ζημιώνοντας το ασφαλιστικό ταμείο του υπαλλήλου και κατ’ επέκταση το δημόσιο.

  Στο άρθρο 2
  Εφόσον επρόκειτο να εκδοθεί Προεδρικό Διάταγμα στο οποίο θα καθορίζονται τα προσόντα των προϊσταμένων, προτείνω στο ίδιο Προεδρικό Διάταγμα να καθοριστεί ο τρόπος αναγνώρισης επταετούς εργασίας στον ιδιωτικό τομέα συναφούς αντικειμένου με τον κλάδο του υπαλλήλου στο δημόσιο, διότι απ’ το 2011 που ψηφίστηκε ο ν. 4024 δεν έχει διευθετηθεί το θέμα. Εκτιμώ ότι είναι αρκετοί οι δημόσιοι υπάλληλοι οι οποίοι επιθυμούν να αναγνωρίσουν επταετίες και θα βοηθηθούν και τα ασφαλιστικά ταμεία διότι με την αναγνώριση θα πρέπει να πληρωθούν εισφορές επτά ετών στα ασφαλιστικά ταμεία του δημοσίου. (π.χ. υπάλληλος Διοικητικού – Λογιστικού ο οποίος έχει κωλημένα ένσημα στον ιδιωτικό τομέα ως λογιστής ή βοηθός λογιστή να μπορεί να αναγνωρίσει την επταετία του η οποία είναι συναφής με τον κλάδο του)

  Γενική παρατήρηση
  Σε κανένα άρθρο δεν βρήκα αναφορά για τον τρόπο αντιμετώπισης υπαλλήλων οι οποίοι δεν πιάνουν τους στόχους, είτε εσκεμένα, είτε λόγω έλλειψης προσόντων. Θα υπάρξει ειδική μέριμνα και χρόνος βελτίωσης τους? (είτε με επιμορφωτικά σεμινάρια, είτε ένα εξάμηνο προσαρμογής στα νέα δεδομένα? Δεν είναι εύκολο να αλλάξουν εργασιακές συνήθειες χρόνων και νοοτροπίες)