Σχέδιο Δράσης OGP OGP

Άρθρο 17

1. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του νόμου 3230/2004 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
«και δημοσιεύεται στο διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος Διαύγεια».
2. Η παράγραφος 5 του άρθρου 3 του νόμου 3230/2004 καταργείται.

  • 15 Μαΐου 2013, 02:03 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ

    Στο άρθρο 1 ΠΔ 24 ΦΕΚ53 ΤευχΑ12/3/12 που εξαιρεί την Υπηρεσία εξωτερικής Φρούρησης από τη διαδικασία αξιολόγησης. Προστίθενται στο τέλος του σε νέο εδάφιο τα εξής: «Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η αξιολόγηση όσων υπαλλήλων κατέχουν τίτλους σπουδών ανώτερους από την κατηγορία και τον κλάδο στον οποίο υπηρετούν για να μεταταχθούν σε άλλες υπηρεσίες του δημοσίου κατόπιν αιτήσεώς τους για την καλλίτερη αξιοποίηση των προσόντων τους».

  • Μπορούσε να έχει τίτλο Διαύγεια αυτό το άρθρο (στα περιεχόμενα είναι χωρίς)