Ολοκλήρωση της Διαβούλευσης

Τη Δευτέρα 17 Μαΐου 2010 ολοκληρώθηκε με επιτυχία η δημόσια διαβούλευση σχετικά με τη νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναφορικά με το σχέδιο νόμου που αφορά στο «Σύστημα Προστασίας και Ασφάλισης της Αγροτικής Δραστηριότητας».

Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου ευχαριστεί θερμά τους πολίτες και τους φορείς για τα σχόλια που παρέθεσαν τα οποία επεξεργάζεται για τη διαμόρφωση του τελικού σχεδίου νόμου. Τα περισσότερα σχόλια που διατυπώθηκαν αποδεικνύονται ιδιαιτέρως χρήσιμα και υπογραμμίζουν τη σημασία της προστασίας και ασφάλισης της αγροτικής παραγωγής και  του αγροτικού κεφαλαίου για τη στήριξη του εισοδήματος του αγρότη.

Η πολιτική ηγεσία αφού λάβει υπόψη τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις που υποβλήθηκαν με αφορμή τη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης θα προβεί στις αναγκαίες τροποποιήσεις και το τελικό σχέδιο νόμου θα εισαχθεί προς επεξεργασία στη Κεντρική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή και προς ψήφιση στη Βουλή.

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση του Σχεδίου Νόμου για το «Σύστημα προστασίας και ασφάλισης της αγροτικής δραστηριότητας»

Φίλες και φίλοι,

Θα ήθελα να σας καλωσορίσω στο δικτυακό τόπο που φτιάχτηκε ειδικά, προκειμένου να φιλοξενήσει τη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση του Σχεδίου Νόμου για το «Σύστημα προστασίας και ασφάλισης της αγροτικής δραστηριότητας»

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο πλαίσιο της εξυγίανσης, του εκσυγχρονισμού και της αναδιάρθρωσης του εν γένει  γεωργο-ασφαλιστικού μας συστήματος, θέτει σε δημόσια διαβούλευση το παρόν σχέδιο νόμου, προκειμένου μέσα από ένα ευρύ, ανοιχτό, δημοκρατικό διάλογο, να οριστικοποιηθούν και να συμπληρωθούν οι νέες ρυθμίσεις. Η προώθηση μιας βιώσιμης, οικονομικά και θεσμικά, πολιτικής πρότασης για την εξυγίανση και τον εκσυγχρονισμό του  γεωργοασφαλιστικού συστήματος και του ΕΛΓΑ,  θεωρείται   άμεσα επιβεβλημένη προτεραιότητα.

Η κατάθεση των δικών σας απόψεων και προτάσεων καθώς και οι προτάσεις από τους αρμόδιους φορείς θα ληφθούν υπόψη, μετά από σχετική επεξεργασία από τα αρμόδια υπηρεσιακά στελέχη του Υπουργείου, στο τελικό Σχέδιο Νόμου, το οποίο θα κατατεθεί στη Βουλή.

Η δημόσια διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα 17 Μαΐου και ώρα 18:00.

Ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας,

Κατερίνα Μπατζελή

Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων