Ι. Γενικά

 1. Η ασφάλιση της αγροτικής παραγωγής και του αγροτικού κεφαλαίου, αποτελεί ένα από τα αποτελεσματικότερα μέτρα αντιμετώπισης και διαχείρισης των κινδύνων και των κρίσεων που είναι  σύμφυτοι στον αγροτικό τομέα. Με την ασφάλιση αυτή, εξασφαλίζεται σε μεγάλο βαθμό η σταθερότητα στον προγραμματισμό της αγροτικής εκμετάλλευσης και η οικονομική επιβίωσή της, αφού δίνει τη δυνατότητα στον αγρότη, σε περίπτωση καταστροφής της σοδειάς του ή του ζωικού κεφαλαίου του, να έχει ένα ελάχιστο σταθερό εισόδημα.  Στη συνείδηση μάλιστα του μέσου αγρότη, οι αποζημιώσεις μετά από μία φυσική καταστροφή, έχουν σπουδαιότερη θέση από εκείνη που κατέχουν άλλες μορφές  ενισχύσεων.
 2. Στις μέρες μας, η ασφάλιση της αγροτικής δραστηριότητας, αποκτά  ιδιαίτερη σημασία, καθώς αποτελεί βασικό μηχανισμό, μέσω του οποίου διοχετεύονται σημαντικά κεφάλαια σε δεκάδες χιλιάδες αγροτικές  εκμεταλλεύσεις. Η σοβαρότητα του θέματος και κύρια το υψηλό κόστος διαχείρισης των κινδύνων  αυτών, αποτελεί μείζονος σημασίας ζήτημα, η  αντιμετώπιση του οποίου θα πρέπει να θεωρείται επιβεβλημένη, όπως επιβεβλημένη πρέπει να θεωρείται και  η παρουσία του Κράτους, δίπλα στον αγρότη, στην ανάληψη προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων και δράσεων, ιδίως όταν προκαλούνται καταστάσεις έκτακτης ανάγκης λόγω θεομηνιών, δυσμενών και ακραίων καιρικών συνθηκών ή άλλων εκτάκτων γεγονότων.
 3. Σήμερα, η συχνή εμφάνιση ακραίων καιρικών φαινόμενων, ως αποτέλεσμα  ραγδαίων περιβαλλοντικών και κλιματικών αλλαγών που συμβαίνουν  στον πλανήτη μας, σε συνδυασμό με τις  επιφυτείες, τις φυτοπαθολογικές προσβολές, τις ζωονόσους και τις έντονες και επιτακτικές περιβαλλοντικές απαιτήσεις που επιβάλλουν «λελογισμένη» χρήση φυτοφαρμάκων,  αποτελούν βασικές αιτίες για την εμφάνιση κινδύνων  και κρίσεων στον αγροτικό και κατ΄ επέκταση και στον διατροφικό τομέα, με σοβαρές επιπτώσεις στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις  και στο αγροτικό εισόδημα. Η ένταση των επιπτώσεων αυτών, ενισχύεται περαιτέρω  από την παγκοσμιοποίηση και τον διεθνή αυξανόμενο ανταγωνισμό των αγορών, τις διατροφικές κρίσεις, καθώς και τη σταδιακή αλλαγή του τρόπου στήριξης του αγροτικού εισοδήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ανάγκη, κατά συνέπεια, της λήψης υπόψη όλων αυτών των νέων κινδύνων και παραγόντων, κατέστη επιτακτική.
 4. Οι σύγχρονες ανάγκες, αλλά και οι ιδιαιτερότητες της Ελληνικής γεωργίας και κτηνοτροφίας, ( ο μικρός κλήρος, οι μικρές μονάδες, η πολυκαλλιέργεια, το ανάγλυφο του εδάφους με ορεινούς και νησιωτικούς όγκους και  με  μεγάλο εύρος μικροκλιματικών διακυμάνσεων κλπ),  επιβάλουν το δικό τους μοντέλο γεωργοασφαλιστικού συστήματος, που πρέπει να υπακούει και να αντιστοιχεί σε ένα πλαίσιο αρχών με συγκεκριμένους στόχους. Το νέο σύστημα πρέπει:
  1. α) να παρέχει στον αγρότη-παραγωγό έναν μηχανισμό ευέλικτο και ικανό να παρακολουθήσει τις ραγδαίες εξελίξεις του διεθνούς και ευρωπαϊκού περιβάλλοντος, ώστε να μπορεί να αξιοποιεί  όλες τις δυνατότητες και τα μέσα που προβλέπονται ή θα προβλεφθούν στο πλαίσιο της υφιστάμενης, αλλά και της υπό αναθεώρηση Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ)
  2. β) να εφοδιάσει την Πολιτεία με ένα δυναμικό μέσο εφαρμογής της πολιτικής της στον τομέα της διαχείρισης  των κινδύνων και των κρίσεων,  παρέχοντας ουσιαστική προστασία στο αγροτικό εισόδημα από φυσικούς κινδύνους, ασθένειες και παθήσεις που ζημιώνουν τη φυτική και ζωική παραγωγή και στο αντίστοιχο κεφάλαιο των αγροτικών εκμεταλλεύσεων της χώρας, προκειμένου αυτές, να διατηρήσουν ή και να βελτιώσουν  την ανταγωνιστικότητά τους στο ευρωπαϊκό και παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον,
  3. γ) να απαλείψει τις τυχόν αντιθέσεις του υπάρχοντος συστήματος προς το θεσμικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να ευθυγραμμιστεί προς  τα αντίστοιχα συστήματα των άλλων χωρών μελών και να διευκολύνει την ενσωμάτωσή του στο ευρύτερο κανονιστικό και οικονομικό περιβάλλον, στο οποίο πρέπει να λειτουργήσει,
  4. δ) να μειώσει τις αδυναμίες του σημερινού συστήματος με τελικό στόχο τη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχονται στον αγρότη, λαμβάνοντας υπόψη  τα νέα δεδομένα, όπως για παράδειγμα τις κλιματικές και περιβαλλοντικές αλλαγές και τέλος,
  5. ε) να συμβάλλει στην οικονομική εξυγίανση του σημερινού αδιέξοδου μοντέλου ασφάλισης της αγροτικής δραστηριότητας και να διαμορφώσει ένα συνολικά ισοσκελισμένο ασφαλιστικό σύστημα, όπου οι παροχές θα είναι στο ίδιο ύψος με τα ετήσια έσοδα του ΕΛΓΑ, να καθορίσει μια κατά προϊόν ανταποδοτικότητα και μέσω της επιδότησης του ασφάλιστρου να τονίσει και τον κοινωνικό χαρακτήρα του γεωργοασφαλιστικού συστήματος.
 5. Σ΄ αυτούς τους στόχους προσβλέπει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και στα πλαίσια αυτά κατάρτισε και δημοσιοποιεί  το νομοσχέδιο για την εξυγίανση, τον εκσυγχρονισμό και την αναδιάρθρωση του εν γένει  γεωργοασφαλιστικού μας συστήματος, για να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση, προκειμένου μέσα από ένα ευρύ, ανοιχτό, δημοκρατικό διάλογο, να οριστικοποιηθούν και να συμπληρωθούν οι νέες ρυθμίσεις. Η προώθηση μιας βιώσιμης, οικονομικά και θεσμικά, πολιτικής πρότασης για την εξυγίανση και τον εκσυγχρονισμό του  γεωργοασφαλιστικού συστήματος και του ΕΛΓΑ,  θεωρείται   άμεσα επιβεβλημένη προτεραιότητα.

 • 17 Μαΐου 2010, 19:09 | ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΜΠΙΤΑΚΗΣ

  Αξιότιμη κ. Υπουργέ.
  1. Ανοίγετε τη δημόσια διαβούλευση και ορίζεται το κλείσιμό της στις 20.00 σήμερα έχοντας αναρτήσει μόνο το ενημερωτικό σημείωμα που αναφέρεται στις 14 βασικές αρχές του νομοσχεδίου, χωρίς να έχουμε το κείμενο του ίδιου του νομοσχεδίου. Δεν ακυρώνεται έτσι ή αν θέλετε δεν υποβαθμίζεται η ίδια η αξία της διαβούλευσης;
  2. Γιατί καταργείται η αυτοτέλεια του ΕΛΓΑ;
  3. Γιατί επιλέγετε ένα πιο συγκεντρωτικό μοντέλο του ΕΛΓΑ και δεν επιλέγετε την αποκέντρωση της εν γένει λειτουργιας του; (προκύπτει αυτό από τις αρμοδιότητες της υπηρεσίας διαχείρισης κρίσεων του ΥΠΑΑΤ). Δεν πιστεύετε στην ανάγκη της αποκεντρωμένης λειτουργίας ως μιας απαραίτητης παραμέτρου και για την ευελιξία και κυρίως τη διαφάνεια;
  4. Γιατί καθιερώνετε το 20% στο σύνολο των ομοειδών καλλιεργειών ενός παραγωγού ως το ελάχιστο όριο απαλλαγής; Αυτή η ρύθμιση μειώνει δραστικά όταν δεν απαξιώνει την αποζημίωση και κατ΄επέκταση όλο το σύστημα. Μην αφήσετε να μπει τελικά αυτή η ρύθμιση στο τελικό Σ/Ν.
  5. Ορθά ξεχωρίζετε τις δαπάνες των  ΠΣΕΑ από τις άλλες του ΕΛΓΑ. Γιατί όμως αφαιρείτε και τη δραστηριότητα από τον ΕΛΓΑ όταν είναι ο μόνος που διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία; Δεν είναι αντιφατικό από τη μια να αφαιρείτε αυτή την αρμοδιότητα από το μόνο φορέα που διαθέτει αυτήτην τεχνογνωσία και από την άλλη να προβλέπετε ότι οι φορείς διαχείρισης των ΠΣΕΑ (Περιφέρειες;) οφείλουν να κάνουν χρήση αυτής της τεχνογνωσίας;
  6. Γιατί ισοπεδώνετε τους γεωπόνους με τους τεχνολόγους γεωπονίας;  Γιατί ταυτίζεστε με τα τμήματα εκείνα της πολιτικής ηγεσίας που με την επιμονή και την προσκόληση τους σ’ αυτή την ισοπέδωση, ουσιαστικά και αντικειμενικά απαξιώνουν τη γνώση; Μην επιμείνετε σ΄αυτή τη ρύθμιση.
  7. Είμαι βέβαιος ότι το ΓΕΩΤΕΕ θα τοποθετηθεί και μάλιστα σύντομα στη πρόβλεψη του Ν/Σ για την ανάληψη από το ίδιο της διαδικασίας επιλογής των εκτάκτων εκτιμητών του ΕΛΓΑ.
  8. Η προσπάθεια για την αντιμετώπιση του ετήσιου οικονομικού ανοίγματος του ΕΛΓΑ είναι φιλόδοξη.  Η αύξηση όμως των εισφορών κινδυνεύει να οδηγήσει πολλούς στις εξαιρέσεις (θερμοκήπια) και αυτό δεν είναι καλό ούτε για το σύστημα (στερείται πόρους) ούτε για τους ίδιους (στερούνται ασφαλιστικής κάλυψης). Χρειάζεται μια ρύθμιση στο ζήτημα αυτό ώστε να υπάρξει η αναγκαία ισορροπία.

 • 17 Μαΐου 2010, 00:58 | ΜΙΧΑΛΗΣ

   
   
   
   
   

  Άρθρο

   

  17

  Εκτιμητές

  1.

   

  Η εκτίμηση των ζημιών διενεργείται από υπαλλήλους του ΕΛ.Γ.Α
  γεωπόνους πτυχιούχους ΑΕΙ ή και από τεχνολόγους γεωπονίας

   

   
  , πτυχιούχους των Σχολών Τεχνολογίας των
  Τ.Ε.Ι,.

  ΤΟ ΝΟΜΟ 3549/2007 ΔΙΑΡΘΩΣΗ ΑΕΙ ΔΕΝ ΤΟΝ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΥΠΟΨΗΝ

 • 16 Μαΐου 2010, 23:07 | ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  Κυρια Υπουργε
  Κυριε Υπουργε,

  Καλλιεργω σε ελεγχομενο περιβαλλον, η φυτικη μου παραγωγη δεν κινδυνευει απο παγετο,απο αερα,απο ζεστη,απο χαλαζι,απο βροχοπτωσεις,απο χιονι ( 58 χρονια η θερμοκρασια δεν εχει πεσει ποτε κατω απο 1 βαθμο βασει στοιχειων απο την Ε.Μ.Υ.)
  Το θερμοκηπιο μου ειναι με δικα μου χρηματα κατασκευασμενο,ειναι η ζωη μου,εκει μεσα 42 χρονια ειναι το μαγαζι μου και αμα θελω οπου θελω θα το ασφαλισω.
  Ειμαι ελευθερος πολιτησ, ζω σε δημοκρατικη χωρα,εξου και ο 2945/01 που δικαιωσε και κατ εντολη Ε.Ε πτηνοτροφους, κτηνοτροφους,θερμοκηπια.
  ΑΞΙΩΝΩ να παραμεινω εκτος ΕΛΓΑ και καλεισθε να το συμπεριλαβετε στο νεο νομοσχεδιο  δηλ. το δικαιωμα εξαιρεσης, κορμος του νομοσχεδιου ο 2945/01 τους αλλους που μεσολαβησαν καταργηστε τους, το αρθρο 28 του 3147 σκιστε το.
  Καλλιεργω 42 χρονια και μονο μια φορα πηρα ψιχουλα απο τον ΕΛΓΑ δεν τον θελω, δεν το καταλαβαινετε?
  Το κοστος μου ως ανθοκαλλιεργητης  ειναι δεκαπλασιο απο τους καλλιεργητες εκτος εποχης κηπετυτικων , υψηλο κοστος πολλαπλασιαστικου υλικου,365 ημερες εργατικα,  τεχνολογια κ.τ.λ. και αυτο ευλογα σημαινει και διαφορετικο τζιρο και ο ΕΛΓΑ  ευλογει τα γενια του  αφου και η εισφορα ειναι πολαπλασια εναντι των αλλων καλλιεργειων.
  Εαν αξιωσετε να μας τσουβαλιασετε παρα την θεληση μας σας δηλωνω οτι δεν ειμαστε ακομη ψοφιο θηραμα για να » μουνταρετε » στο δικο μας κορβανα, στο μαγαζι μας κανουμε κουμαντο, εχετε παρει αρκετα ως εδω
   Οσο για το ελαιολαδο,αν η εισφορα ανεβει στο 6% καυσοξυλα θα κανουμε τις ελιες και την πτωχευση θα την κυρηξουμε εμεις να τελειωνουμε.

   Με εκτιμηση  
  Μαρκακης Δημητριος
     Ανθοπαραγωγος
      Ιεραπετρα Κρητης
      Τηλ 6944 410488