Άρθρο 10: Γενικές Συνελεύσεις Διεύθυνσης και Τμήματος

1. Οι Γενικές Συνελεύσεις Διεύθυνσης και Τμήματος αποτελούν συμβουλευτικά όργανα της διοίκησης, στα οποία συμμετέχουν υποχρεωτικά όλοι οι υπάλληλοι της αντίστοιχης οργανικής μονάδας.
2. α) Η Γενική Συνέλευση Διεύθυνσης συγκαλείται και προεδρεύεται από τον οικείο Προϊστάμενο Διεύθυνσης και σε περίπτωση κωλύματος του από τον οικείο Γενικό Διευθυντή. Η Γενική Συνέλευση Τμήματος συγκαλείται και προεδρεύεται από τον οικείο Προϊστάμενο Τμήματος και σε περίπτωση κωλύματός του από τον οικείο Προϊστάμενο Διεύθυνσης.
β) Η Γενική Συνέλευση Διεύθυνσης συνεδριάζει τρεις φορές το χρόνο για να αξιολογήσει την πορεία υλοποίησης των στόχων της διεύθυνσης, και όποτε άλλοτε κρίνει σκόπιμο ο οικείος προϊστάμενος Διεύθυνσης ή ο αρμόδιος Γενικός Διευθυντής προκειμένου να συζητηθούν θέματα λειτουργίας της Διεύθυνσης. Εισηγητής είναι ο αρμόδιος Προϊστάμενος Διεύθυνσης ή αρμόδιος υπάλληλος που επιλέγεται από αυτόν.
γ) Η Γενική Συνέλευση Τμήματος συνεδριάζει μια φορά κάθε δύο μήνες για να συζητήσει θέματα του Τμήματος και την πορεία υλοποίησης των στόχων του και όποτε άλλοτε κρίνει σκόπιμο ο οικείος προϊστάμενος Τμήματος ή Διεύθυνσης, προκειμένου να συζητηθούν θέματα λειτουργίας του Τμήματος. Εφόσον υπάρχουν αναφορές με παράπονα πολιτών που αφορούν στην λειτουργία του τμήματος ή και ατομικά σε βάρος συγκεκριμένων υπαλλήλων, αυτά συζητούνται υποχρεωτικά στην επόμενη Γενική Συνέλευση του Τμήματος. Οι Γενικές Συνελεύσεις μπορεί να συντάσσουν εισηγήσεις προς την διοικητική και πολιτική ηγεσία βάσει προτάσεων των μελών τους. Τα δύο τρίτα των υπαλλήλων του Τμήματος μπορεί να ζητήσουν οποτεδήποτε με έγγραφη αναφορά τους προς τον Προϊστάμενο τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, προκειμένου να συζητηθούν υπηρεσιακά θέματα, τα οποία προσδιορίζονται ειδικά στην αναφορά. Η έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά εντός δέκα ημερών από την περιέλευση της αναφοράς στον Προϊστάμενο Διεύθυνσης.
δ) Πρακτικά των συνεδριάσεων των Γενικών Συνελεύσεων κρατά υπάλληλος που ορίζεται από τον Πρόεδρο της. Τα πρακτικά αυτά μπορεί να αναρτώνται στην «Διαύγεια», εκτός από τα σημεία τους που αναφέρονται σε προσωπική επίδοση υπαλλήλων ή άλλα προσωπικά στοιχεία ή περιέχουν άλλου είδους απόρρητη πληροφορία.
3. Οι Γενικές Συνελεύσεις διεξάγονται τις τελευταίες ώρες του ωραρίου και ολοκληρώνονται με την εξάντληση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης τους. Σε καμιά περίπτωση δεν καταβάλλεται υπερωριακή αποζημίωση για τη συμμετοχή σε αυτές.

 • 15 Ιουλίου 2015, 12:22 | Ζαχαρένια Δ.

  Άρθρο 10.1.γ) Προτείνεται στο τέλος της παραγράφου να αλλάξει η λέξη Διεύθυνσης με την λέξη Τμήματος διότι παραπάνω γίνεται αναφορά στον προϊστάμενο Τμήματος.

  Άρθρο 10.1.δ)Για λόγους διαφάνειας τα Πρακτικά των συνεδριάσεων των Γενικών Συνελεύσεων επιβάλλεται να αναρτώνται στην «Διαύγεια».

 • Να μη προβλεφθεί σε αυτή τη φάση η ανάρτηση των πρακτικών στη “Διαύγεια”.

 • 14 Ιουλίου 2015, 15:48 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ

  Δεν νομίζω ότι πρέπει να εισαχθεί σε νόμο το αυτονόητο!!!!!! Είναι δυνατόν αν ορίζεται πότε θα συνεδριάζουν οι διοικητικές δομές. Οφείλουν να το κάνουν στο πλαίσιο της εύρυθμης λειτουργίας τους. Βέβαια σήμερα δεν το κάνουν. Μόνο οι «εκλεκτοί» γνωρίζουν τα θέματα της Δ/νσης και αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και οι υπόλοιποι πίσω από κλειστές πόρτες στην άγνοια. Είναι αδύνατον να αλλάξει η Διοίκηση, αν δεν αλλάξουν οι αρρωστημένες πρακτικές που ακολουθούνται!

 • 14 Ιουλίου 2015, 10:59 | Μαρία Λιανού

  Πιο δόκιμος όρος θα ήταν το «συνάντηση διεύθυνσης», ή, αντίστοιχα, «συνάντηση τμήματος».

 • 14 Ιουλίου 2015, 07:02 | Λινα Μαγνήσαλη

  Συμφωνώ απολύτως με το σχόλιο του κ. Νταή Παναγιώτη. Ο όρος «γενική συνέλευση» παραπέμπει τόσο σε άλλες εποχές όσο και σε άλλες περιστάσεις. Προτείνεται η αντικατάστασή του από άλλο όρο, όπως : ολομέλεια, συναντήσεις εργασίας, συναντήσεις Τμήματος, συναντήσεις Διεύθυνσης, κ.α.

 • 13 Ιουλίου 2015, 14:15 | A.E.

  Αντί για Γενικές Συνελεύσεις πείτε «Meetings» και κανείς δεν θα έχει αντίρρηση…….

 • 11 Ιουλίου 2015, 10:37 | chris

  πως μπορουμε να μιλάμε για συνελευσεις και μαλιστα ανα επιπεδο ιεραρχιας(Γενική Συνέλευση Διεύθυνσης, τουλάχιστον 3 φορές το χρόνο, εντός ωραρίου.
  Γενική Συνέλευση Τμήματος, τουλάχιστον 6 φορές το χρόνο), εντός ωραρίου, χωρις στοχοθεσία,διαδικασιες,με εμπλοκη απαραιτητων και μη στελεχων,χωρις επικαιροποιημενη κατανομη προσωπικου με βαση της αναγκες της υπηρεσιας,με την κινητικοτητα σε αναμονη?και ολα τα παραπανω να αποτελουν παραγοντα αξιολογησης της εξελιξης του υπαλλήλου απο την εφαρμογη του νόμου?

 • 10 Ιουλίου 2015, 13:31 | (ΠΑΣΥΝΟ – ΕΣΥ) Πανελλήνια Συνδικαλιστική Νοσηλευτική Ομοσπονδία του ΕΣΥ

  Αναμφίβολα ο πρωτοποριακός θεσμός της συνέλευσης διευρύνει το πεδίο συμμετοχής των υπαλλήλων, πλην όμως ανακύπτουν τα εξής ζητήματα.
  Ειδικότερα, στο πλαίσιο της εικοσιτετράωρης λειτουργίας ενός δημόσιου νοσοκομείου, που στηρίζεται στο κυκλικό ωράριο, είναι πρακτικώς ανέφικτο να παρευρίσκονται σε μια γενική συνέλευση όλοι οι υπάλληλοι του νοσηλευτικού προσωπικού.
  Συναφώς προβάλλεται, ότι ενόψει της φύσεως των παρεχομένων υπηρεσιών, οι οποίες τις περισσότερες φορές δεν επιδέχονται χρονικής αναβολής ή εν γένει μετάθεσης και λαμβανομένων υπόψη των τεράστιων ελλείψεων σε νοσηλευτικό προσωπικό, που έχουν ως αποτέλεσμα οι υπάρχοντες νοσηλευτές να εργάζονται κάτω από πυρετώδεις ρυθμούς, ομολογουμένως δεν αντιλαμβανόμεθα πώς καθίσταται πρακτικώς εφικτή η συμμετοχή όλων των νοσηλευτών σε μια γενική συνέλευση είτε της οικείας διεύθυνσης, είτε του οικείου τμήματος.
  Οι ως άνω παρατηρήσεις αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα αν αναλογιστούμε, ότι ουδείς λόγος γίνεται περί της απαρτίας των ως άνω συνελεύσεων. Άραγε ποιο είναι εκείνο το ποσοστό συμμετοχής στη συνέλευση, βάσει του οποίου κρίνεται και η απαρτία; Είναι, επίσης, δυνατόν, η συμμετοχή μιας μικρής μειοψηφίας υπαλλήλων να καθιστά έγκυρη τη συνέλευση και δεσμευτικές τις αποφάσεις της ;
  Ενόψει των παραπάνω προβληματισμών, θεωρούμε ότι ειδικώς για το νοσηλευτικό προσωπικό ο θεσμός των συνελεύσεων χρήζει επανεξέτασης, προκειμένου να αντιμετωπιστούν κυρίως πρακτικά προβλήματα.

 • 10 Ιουλίου 2015, 12:45 | Ρ.Κ.Κ.

  Με «καπιταλιστικούς» όρους ονομάζονται team briefing και briefing meetings εφαρμόζονται σε σύγχρονα συστήματα διοίκησης (είδες ο σοσιαλισμός!) και μάλιστα σε μικροεπίπεδο ανά μέρα, και στόχο έχουν να βρίσκουν τρόπους να ρέει το «ζεστό χρήμα»
  ΑΛΛΑ
  προϋποθέτουν μια εντελώς διαφορετική φιλοσοφία διοίκησης και ….. αξιολόγησης

  Προτείνω να τα ονομάσετε
  «πρωινό καφέ» μιας και το κοινό είναι πιο εξοικειωμένο με αυτό
  έτσι τα αποιδεολογικοποιείται εντελώς και το πλασάρετε με πιο εκλυστικό για το δεδομένο επίπεδο διοίκησης τρόπο
  :-) :-) :-)

 • 10 Ιουλίου 2015, 10:25 | Ιουλία Σ.

  Όπως και άλλοι έχουν επισημάνει πολλά τμήματα δεν έχουν υπαλλήλους αλλά μόνο τμηματάρχη. Όταν ο τμηματάρχης κάνει ότι και όλοι οι υπάλληλοι του τμήματος (γιατί δεν υπάρχει προσωπικό) ή το ίδιο πολλές φορές κάνει και ο Δ/ντής, θα προσθέσουμε και τις γενικές συνελεύσεις.
  Έτσι κι αλλιώς όταν υπάρχει πρόβλημα γίνονται συναντήσεις για την επίλησή του.

 • 10 Ιουλίου 2015, 06:15 | ΓΛΥΚΕΡΙΑ

  Απαράδεκτο κατάλοιπο δημοκρατίας σοβιετικού τύπου, από πού κι ως πού? Ποιά συνέλευση? Και σε ποιούς θα πρέπει να γινόμαστε αρεστοι? Και με ποιά κριτήρια? Ασφαλώς με προσωπικές συμπάθειες και όχι βάσει προσόντων και απόδοσης. Δεν υπάρχουν εχέγγυα αξιοκρατίας, νομιμότητας και διαφάνειας και εν ευθέτω χρόνω, θα καταρεύσει στα δκαστήρια. Και θα δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στους εργασιακούς χώρους. Αν ενδιαφέρεστε για αδιάβλητο σύστημα αξιολόγησης, να εισάγετε συστήματα, διαδικασίες και επίβλεψη του ΑΣΕΠ.

 • 10 Ιουλίου 2015, 06:23 | Αιμίλιος Ριζογιάννης

  Έχετε υπ’ όψιν ότι στις περισσότερες Περιφέρειες, Δήμους και Αποκεντρωμένες Διοικήσεις ο μέσος όρος υπαλλήλων ανά Τμήμα είναι ο Προϊστάμενος + 1,5 υπάλληλοι; Για ποιά γενική συνέλευση μιλάτε;
  (Παρένθεση. Τέσσερα επίπεδα Διοίκησης – ΟΤΑ Α΄, ΟΤΑ Β΄, Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Υπουργεία – σε μια χώρα του μεγέθους της Ελλάδας, είναι ο απόλυτος παραλογισμός. π.χ. Υπηρεσία Δόμησης και Περιβάλλοντος στους Δήμους, Περιβάλλον και Χωροταξία στις Περιφέρειες, Περιβάλλον και Χωροταξία στις Αποκ.Διοικήσεις, Περιβάλλον και Χωροταξία στο Υπουργείο. Έλεος !!.
  Καταργήστε επί τέλους τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και τις Περιφέρειες. Τι κάνει η Περιφέρεια που δεν μπορεί να το κάνει ο Δήμος; αν φυσικά του χορηγηθούν οι αντίστοιχοι πόροι και το προσωπικό. Κι αν Αυτοδιοίκηση σημαίνει αυτό που όλοι καταλαβαίνουμε, πώς μπορεί κάποιος να «αυτοδοικείται» σε δύο βαθμούς; Τι κάνουν οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις; Οι δασικές υπηρεσίες είναι οι μόνες που έχουν νόημα. Ας υπαχθούν κατ’ ευθείαν στο Υπουργείο. Το μόνο σωστό που υπήρχε στον Καλλικράτη, ο Ελεγκτής Νομιμότητας, δεν υλοποιήθηκε).

 • 9 Ιουλίου 2015, 14:41 | Δρ Γεώργιος Γιαννιτσιώτης

  Αν γνωρίζατε από σύγρονες μεθόδους Διοίκησης, θα ξέρατε ότι συναντήσεις των στελεχών των οργανικών μονάδων που λειτουργούν με στοχοθεσία και αποτυπωμένες ροές/διαδικασίες, λαμβάνει χώρα μια φορά την εβδομάδα με εμπλοκή των απαραίτητων κάθε φορά στελεχών. Για περισσότερα, δείτε πώς εργαζόταν (εως χθες που έμεινε ακέφαλη λόγω παραίτησης και μη αναπλήρωσης του Προέδρου της) η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων.

 • 9 Ιουλίου 2015, 13:08 | Παναγιώτης Νταής

  Η Γ.Σ. αποτελεί δοκιμασμένο και πλήρως αποτυχημένο θεσμό του λεγόμενου «συστήματος του αυτοδιαχειριζόμενου σοσιαλισμού». Έχει επιχειρηθεί η εφαρμογή του σε χώρες της Δυτικής Ευρώπης, των Βαλκανίων, αλλά και στην Ελλάδα τις δεκαετίες του 1970 και 1980, κυρίως στον τομέα των κρατικών επιχειρήσεων, με παταγώδη αποτυχία. Μεταξύ άλλων αποτελεί και «αντίπαλο δέος» του συνδικαλιστικού κινήματος, γιατί δημιουργεί έναν παράλληλο μηχανισμό έκφρασης και άρθρωσης συμφερόντων, που αφαιρεί «ζωτικό χώρο δράσης» από τα συνδικάτα. Το θέμα γνωρίζει πολύ καλά ο Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. Αλ. Μητρόπουλος, υπό την πανεπιστημιακή του ιδιότητα, αφού τον θυμόμαστε να αναλύει πολύ καλά το θέμα στα αμφιθέατρα και στα βιβλία του, στα τέλη της δεκαετίας του 1980. Η αίσθηση που αποπνέει η συγκεκριμένη διάταξη είναι μια επιστροφή στο παρωχημένο παρελθόν.
  Π. Νταής

 • 9 Ιουλίου 2015, 09:18 | Η.Α. Διευθυντής ΟΤΑ Α’β

  1. Παρατήρηση
  Γενική Συνέλευση Διεύθυνσης, τουλάχιστον 3 φορές το χρόνο, εντός ωραρίου.
  Γενική Συνέλευση Τμήματος, τουλάχιστον 6 φορές το χρόνο, εντός ωραρίου.
  Υπολογείστε ελάχιστο αριθμό συνελεύσεων σε μία Δ/νση με 6 τμήματα και εντός ωραρίου.

  Μήπως «δίνουμε» από μόνοι μας δικαιώματα για δυσμενείς κρίσεις;

  Πρόταση για λιγότερο αριθμό «ελάχιστων» συνελεύσεων (1 για Δ/νση και 2 για τμήμα) και την ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ώρα του ωραρίου. Εάν δεν ολοκληρωθεί εντός της τελευταίας ώρας, συνεχίζεται εκτός ωραρίου ΧΩΡΙΣ υπερωριακή αποζημίωση.
  Να φροντίσουμε να είμαστε «σύντομοι» και «περιεκτικοί», δίνοντας ένα «μήνυμα» προς την κοινωνία ότι πράγματι ενδιαφερόμαστε για την αποδοτική λειτουργία της Υπηρεσίας μας, χωρίς επιπλέον όφελος.

 • 9 Ιουλίου 2015, 08:37 | Θωμάς Τζιάτζιος

  Επιπλέον συσκέψεις, τήρηση Πρακτικών, αναρτήσεις στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ…..
  Κατά τα άλλα προσπαθούμε να περιορίσουμε τη γραφειοκρατία για να επικεντρωθούμε στο πραγματικό αντικείμενό μας που είναι η εξυπηρέτηση του πολίτη. Αλήθεια την ώρα που πραγματοποιούνται οι Συνελεύσεις η Υπηρεσία θα είναι κλειστή για το Κοινό;