Άρθρο 18 Δικαίωμα αποσύνδεσης

 

Μετά το πέρας του ωραρίου του ο τηλεργαζόμενος έχει δικαίωμα να αποσυνδέεται από τα μέσα πληροφορικής και επικοινωνίας που χρησιμοποιεί για την εκτέλεση των καθηκόντων του.

 • 12 Μαΐου 2021, 09:04 | Δρ Γεώργιος Γιαννιτσιώτης

  Οι γνώστες του θέματος απλώς μειδιούν με την προσπάθεια του νομοθέτη να εγκλωβίσει την τηλεργασία (τρόπο εργασίας 21ου αιώνος) στα καλούπια διοικητικής λειτουργίας-ελέγχου περασμένων αιώνων.

 • 12 Μαΐου 2021, 02:10 | Μαρία Τ

  Προτείνεται η τροποποίηση του άρθρου 18 ως εξής: 
  1.Μετά το πέρας του ωραρίου του ο τηλεργαζόμενος έχει δικαίωμα να αποσυνδέεται από τα μέσα πληροφορικής και επικοινωνίας που χρησιμοποιεί για την εκτέλεση των καθηκόντων του.
  2. Δικαίωμα αποσύνδεσης από τα μέσα πληροφορικής και επικοινωνίας έχει και για λόγους ανωτέρας βίας, ή για ειδικούς λόγους όπως, συμμετοχή σε τηλεδιάσκεψη, ενημερώνοντας σχετικά τον άμεσα προϊστάμενό του.

 • 10 Μαΐου 2021, 21:57 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΙΒΕΡΗΣ

  Η ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΠΟΥΘΕΝΑ.
  ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Η ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΡΗΤΑ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΠΟΙΝΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗΣ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΝΑ ΔΟΥΛΕΨΟΥΝ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΤΟΥΣ

 • 6 Μαΐου 2021, 19:10 | Ευφροσύνη Κούντιου

  Γίνεται μια φιλότιμη προσπάθεια να ρυθμιστεί η τηλεργασία, όμως το πλαίσιο που δημιουργείται φαίνεται ασφυκτικό, γραφειοκρατικό και ενάντιο στο πνεύμα της τηλεργασίας. Υπάρχουν σημαντικά περιθώρια βελτίωσης του νομοσχεδίου.

  Το θέμα της τηλεργασίας δεν αφορά μόνο στην ικανότητα των υπαλλήλων να παρέχουν εξ αποστάσεως εργασία, αλλά πρωτίστως στην ικανότητα των Προϊσταμένων να διοικήσουν με επάρκεια τους υφισταμένους τους. Δυστυχώς το παρόν νομοσχέδιο δεν αναφέρεται επαρκώς σε σχετικές ρυθμίσεις που να εξασφαλίζουν βέλτιστες συνθήκες παροχής εργασίας εξ αποστάσεως, αλλά και κανόνες για εξ αποστάσεως διοίκηση. Θα ήταν χρήσιμο να προβλεφθεί υποχρεωτική εκπαίδευση όλων σε θέματα εξ αποστάσεως εργασίας αλλά και εκπαίδευση στη διοίκηση εξ αποστάσεως και μεικτών ομάδων εργασίας (για τους Προϊσταμένους).

  Ένα βασικό χαρακτηριστικό της τηλεργασίας είναι η έννοια του παρεχόμενου έργου έναντι της παρεχόμενης παρουσίας στην εργασία. Το νομοσχέδιο δεν αξιοποιεί την παραγωγική διάσταση της τηλεργασίας γι’αυτό λανθασμένα συνδέει την τηλεργασία με το ωράριο του οργανισμού και τις καλοκαιρινές διακοπές. Θα πρότεινα να προβλεφθεί στοχοθεσία (έργο που θα παραχθεί κατά την τηλεργασία) έναντι διαθεσιμότητας. Στο έργο μπορεί να περιλαμβάνεται η υποχρεωτική διαθεσιμότητα για συμμετοχή σε τηλεδιασκέψεις ή άλλες απαιτήσεις σχετικά με την παρουσία του υπαλλήλου κτλ.

  Για να εξασφαλιστεί τηλεργασία θα πρέπει πέραν του Σταθμού Τηλεργαασίας να υπάρχει μέριμνα για εξασφάλιση ενός εικονικού χώρου συνεργασίας και διαμοιρασμού (π.χ χρήση συνεργατικών εργαλείων και εργαλείων webconferencing, cloud storage κτλ) έναντι της χρήσης VPNs και τηλεφώνων που είναι παλιάς κοπής προσεγγίσεις.

  Δεν υπάρχει ανάγκη για προσδιορισμό ορίων στα ποσοστά αυτών που τηλεργάζονται. Ο κάθε οργανισμός θα μπορούσε να κάνει τις δικές του ρυθμίσεις, βάσει των αναγκών του και οι οργανισμοί θα πρέπει να αξιολογούνται με βάσει το έργο τους.

  Θα μπορούσε να συνδεθεί η κινητικότητα στο δημόσιο με την τηλεργασία. Σε μονάδες που είναι δύσκολο να στελεχωθούν (απομακρυσμένες περιοχές κτλ) θα μπορούσε να παρέχεται ως κίνητρο η δυνατότητα τηλεργασίας.

 • 6 Μαΐου 2021, 16:05 | Νίκος Μποσινάκος

  Υπάρχουν στην πραγματικότητα 2 ωράρια στον τηλεργαζόμενο:
  α) Αυτό κατά τον οποίο είναι διαθέσιμος στους Προιστάμενους (πολιτική και διοικητική ιεραρχία), συναδέλφους και στο κοινό. Το ωράριο αυτό θα πρέπει να είναι γνωστό και δηλωμένο στην Υπηρεσία, ενδεχομένως θα πρέπει να ελέγχεται η τήρησή του, κατ΄ αντιστοιχία με το κτύπημα κάρτας στην εργασία με φυσική παρουσία.
  β) Το ωράριο πραγματικής άσκησης της εργασίας, το οποίο ουσιαστικά είναι αυτό που συνιστά όφελος για τον εργαζόμενο, με την έννοια ότι αυτός μπορεί να ρυθμίζει καλύτερα την προσωπική/οικογενειακή του ζωή με την εργασία του. Το συγκεκριμένο ωράριο είναι αυτορρυθμιζόμενο και δεν δηλώνεται στην Υπηρεσία.
  Με απλά λόγια, ο υπάλληλος απαντά στα mail, τηλέφωνα κτλ εντός ωραρίου αλλά μπορεί να κάνει την δουλειά όποτε έχει χρόνο.

 • 6 Μαΐου 2021, 09:02 | Αναστάσιος

  «Έχει δικαίωμα να»!
  Δηλαδή η υπερωριακή απασχόληση στην τηλεργασία θα παρέχεται δωρεάν από τον εργαζόμενο, αφού από μόνος του «ήθελε» και δεν αποσυνδέθηκε.
  Γι’ αυτό υποχρεωτική αποσύνδεση στο πέρας ωραρίου, ό,τι πρόλαβε δούλεψε.
  Αν δεν αποσυνδεθεί στην ώρα του, να διακόπτεται το καθεστώς τηλεργασίας.
  Δε βλέπω καμία διάταξη να επεμβαίνει η επιθεώρηση εργασίας σε περίπτωση καταστρατήγησης του ωραρίου. Και γιατί το ΣΕΠΕ να έχει αρμοδιότητα μόνο για ιδιωτικούς φορείς;
  Δεν μπορεί το κράτος να καταστρατηγεί πρώτο τις εργασιακές διατάξεις, τι θα κάνουν τότε οι ιδιώτες;

 • 30 Απριλίου 2021, 14:11 | πέτρος

  Να αφαιρεθούν οι λέξεις «έχει δικαίωμα να». Γιατί μπορεί «οικειοθελώς» να μην το ασκήσει. Η ΑΑΔΕ αποτελεί τέτοιο παράδειγμα καταστρατήγησης του εργατικού δικαίου. Οπότε το άρθρο να έχει ως εξής: «Μετά το πέρας του ωραρίου του ο τηλεργαζόμενος αποσυνδέεται από τα μέσα πληροφορικής και επικοινωνίας που χρησιμοποιεί για την εκτέλεση των καθηκόντων του.»