Άρθρο 10 Ωράριο τηλεργασίας

 

Ο τηλεργαζόμενος εκτελεί τα καθήκοντά του μέσα στον χρόνο που ορίζεται από τις κείμενες γενικές ή ειδικές διατάξεις εντός του ωραρίου λειτουργίας του φορέα όπου υπηρετεί.

 • 12 Μαΐου 2021, 08:56 | Δρ Γεώργιος Γιαννιτσιώτης

  Η τηλεργασία είναι μια ευέλικτη μορφή εργασίας και συνδέεται με έννοιες οικείες στους ειδικούς των Συστημάτων Ποιότητος αλλά παντελώς ξένες-απεχθείς στους νομικούς που συνέταξαν το κείμενο.

  Η τηλεργασία μπορεί να εφαρμοσθεί μόνον σε περιπτώσεις Δημοσίων Αρχών-Υπηρεσιών που διαθέτουν, εκτός του ΟΠΣ (βλ. σχόλιό μου στο άρθρο 7), ολοκληρωμένο Σύστημα Ποιότητος με πλήρη αποτύπωση των εσωτερικών διαδικασιών-ροών έργου και σύστημα Βασικών Δεικτών Επίδοσης (KPIs) αυτών. Μόνον έτσι θα μπορεί να αξιολογηθεί ο τηλεργαζόμενος ΔΥ και να διαπιστωθεί εάν όντως καλύπτει τις εργασιακές του υποχρεώσεις (βάσει στόχων) δια της τηλεργασίας.

  Όποιος νομίζει ότι το login-logout σε ένα πληροφοριακό σύστημα είναι τρόπος «ελέγχου» τήρησης του «ωραρίου τηλεργασίας», είναι παντελώς άσχετος με το αντικείμενο και κακώς του ανετέθη η σύνταξη νομοθετήματος για το θέμα αυτό.

 • 12 Μαΐου 2021, 02:46 | ANNA KANAKAKH

  Εξαιρετικά εύστοχο το σχόλιο και η εναλλακτική διατύπωση της Αλεξάνδρας Δρακ.Κανείς δεν ενδιαφέρεται τι ώρες εργάζεται ο εξυπηρετητής, αλλά πόσο καλά και γρήγορα έλαβε την υπηρεσία. Αυτό εξ’αλλου είναι και ο σκοπός του νόμου , σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση.
  Αντιγράφω εδώ :
  «Ο τηλεργαζόμενος εκτελεί τα καθήκοντά του μέσα στον χρόνο που ορίζεται από τις κείμενες γενικές ή ειδικές διατάξεις, με βάση όρους που συμφωνούνται μεταξύ φορέα και εργαζόμενου και εντός του ωραρίου λειτουργίας του φορέα όπου υπηρετεί, εφόσον αυτό απαιτείται από τη φύση της εργασίας»
  Η τηλεργασία είναι μια ευκαιρία να στραφούμε επιτέλους στα αποτελέσματα για τον πολίτη, τις επιχειρήσεις , την κοινωνία και την οικονομία.

 • 11 Μαΐου 2021, 22:10 | Νίκος

  Ενδεχομένως να πρέπει να αναθεωρηθεί το θέμα του ωραρίου, ακόμα και της ύπαρξης αυτού για ορισμένες εργασίες. Για παράδειγμα, ένας υπάλληλος που συντάσσει μόνος του μια έκθεση, αναφορά ή κάνει μια άλλη ατομική εργασία, από το σπίτι του με τηλεργασία, έχει νόημα να κάνει την συγκεκριμένη εργασία εντός ενός συγκεκριμένου «κλασικού» οκταώρου, ή ίσως θα μπορούσε να την κάνει π.χ. αργά τη νύχτα ή σπαστά σε διάφορες ώρες του 24ώρου που τον εξυπηρετούν καλύτερα; Σε τέτοιου είδους εργασίες ενδεχομένως θα εξυπηρετούσε καλύτερα η ύπαρξη μόνο μιας χρονικής προθεσμίας ολοκλήρωσης / παράδοσής τους, χωρίς την ύπαρξη κάποιου δεσμευτικού ωραρίου εντός του οποίου θα πρέπει αυτές να γίνουν.

 • 10 Μαΐου 2021, 01:10 | Π. Αντωνακάκης

  Θα πρότεινα σε περίπτωση που μπορεί να ελεγχθεί ο χρόνος τηλεργασίας να διεξάγεται οποιαδήποτε χρονική στιγμή του 24ώρου ώστε ν α υπάρχει ευελιξία για τον υπάλληλο αλλά και λειτουργία της υπηρεσίας έως και 24 ώρες /24ωρο που συνεπάγεται αυτόματα και καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού.
  Εδώ θα συνιστούσα αντί τη διοίκηση χρόνου καλύτερα τη διοίκηση χρόνου δηλαδή τη διεκπεραίωση συγκεκριμένων ενεργειών σε δεδομένο χρονοδιάγραμμα.

 • 7 Μαΐου 2021, 15:55 | ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

  Πρέπει να διευκρινιστεί αν στην εργασία εξ αποστάσεως υπάρχει η έννοια της κοινής ησυχίας, η οποία εννοείται οτι δεν υπάρχει στη δια ζώσης εργασία. Μπορεί δηλαδή ο αναθέτων εργασία προϊστάμενος να καλέσει στο τηλέφωνο τον εργαζόμενο στις 4 το μεσημέρι ή στις 11 το βράδυ και να του δώσει εντολή να προχωρήσει μια εργασία; Επίσης, αν ο εργαζόμενος έχει λάβει κανονική άδεια ανάπαυσης εγκεκριμένη και βρίσκεται εκτός έδρας μόνιμης κατοικίας, μπορεί να χρεώνεται εργασία στο ηλεκτρονικό σύστημα, την οποία θα δει οταν επιστρέψει; Δεν θεωρείται αυτό παραβίαση άδειας ανάπαυσης;Μπορεί μετα την επιστροφή του να μετατρέψει την κανονική άδεια σε τηλεργασία απο τη στιγμή που ο προϊστάμενος του ανέθετε εργασία, άρα τον θεωρεί εργαζόμενο εξ αποστάσεως;

 • 7 Μαΐου 2021, 11:22 | Στέλιος Σωτηρέλης

  καλημέρα σας,
  Θεωρώ, λαμβάνοντας πάντα υπόψη και τις ιδιαιτερότητες κάθε φορέα ότι το βασικότερο είναι η κάλυψη της στοχοθεσίας. Από εκεί και πέρα θα μπορούσε στο περιεχόμενο της απόφασης τηλεργασίας (άρθρο 15) να συμφωνηθεί μεταξύ του φορέα και του εργαζόμενου ένα ευέλικτο (σπαστό ωράριο π.χ. 07:00 – 111:00 και 17:00 -21:00). Θα πρέπει όμως να υπάρξει πρόβλεψη και την περίπτωση που οι στόχοι δεν μπορούν να καλυφθούν εντός του ωραρίου και θα απαιτηθούν υπερωρίες.

 • 7 Μαΐου 2021, 03:47 | Μαρία Τ

  Προτείνεται η προσθήκη 2ης παραγράφου στο άρθρο 10 ως εξής:

  2. Ο τηλεεργαζόμενος, εφόσον το επιθυμεί, προκειμένου να ανταποκριθεί σε υπηρεσιακές ανάγκες, όπως συμμετοχή σε τηλεδιασκέψεις, εκτέλεση συγκεκριμένου έργου στο πλαίσιο των στόχων που έχουν τεθεί, μπορεί να εργαστεί και εκτός ωραρίου λειτουργίας του φορέα.

 • 6 Μαΐου 2021, 15:41 | Νίκος Μποσινάκος

  Η τηλεργασία έχει για τον εργαζόμενο νόημα όταν μπορεί να ρυθμίζει τον χρόνο εργασίας του, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της προσωπικής/οικογενειακής του ζωής. Αν είναι να εργάζεται με βάση το τυπικό ωράριο εργασίας, το μόνο όφελος είναι ο χρόνος και το κόστος μετακίνησης. Επίσης, η συγκεκριμένη διάταξη θα πρέπει να ιδωθεί σε συνδυασμό με την διάταξη του αρ.5 περ.δ). Αν ισχύσει η διάταξη του παρόντος άρθρου, το μόνο σύστημα παρακολούθησης χρόνου εργασίας που μπορεί να εφαρμοστεί είναι η παρακολούθηση της έναρξης και λήξης της απομακρυσμένης πρόσβασης (αντίστοιχα με το κτύπημα κάρτας)

 • 5 Μαΐου 2021, 19:24 | Αλεξάνδρα Δρακ.

  Η τηλεργασία είναι μια ευέλικτη μορφή εργασίας.
  Ας εκσυγχρονιστούμε.
  Το ωράριο πρέπει να είναι υποχρεωτικό ΜΟΝΟ εφόσον το απαιτεί το είδος της υπηρεσίας.
  Εάν η εργασία μετράει εκ τους αποτελέσματος (π.χ. στόχος ολοκλήρωσης εργασιών με συγκεκριμένες ημερομηνίες/παραδοτέα) το ωράριο δεν πρέπει να είναι βασικός παράγοντας.
  Ας μπει στο άρθρο «Ο τηλεργαζόμενος εκτελεί τα καθήκοντά του μέσα στον χρόνο που ορίζεται από τις κείμενες γενικές ή ειδικές διατάξεις, με βάση όρους που συμφωνούνται μεταξύ φορέα και εργαζόμενου και εντός του ωραρίου λειτουργίας του φορέα όπου υπηρετεί, εφόσον αυτό απαιτείται από τη φύση της εργασίας».