ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ Άρθρο 11 Τόπος παροχής τηλεργασίας

 

1. Η τηλεργασία μπορεί να παρασχεθεί από την οικία του τηλεργαζόμενου ή από οποιονδήποτε άλλο σταθερό χώρο εκτός των εγκαταστάσεων του φορέα όπου υπηρετεί και εντός των συνόρων της ελληνικής επικράτειας υπό την προϋπόθεση έγκρισης από το αρμόδιο όργανο της Διεύθυνσης του φορέα σύμφωνα με το άρθρο 14.
2. Ο υπάλληλος οφείλει να διασφαλίσει ότι ο επιλεγόμενος χώρος πληροί τις ελάχιστες απαιτούμενες προδιαγραφές που καθιστούν εφικτή την απρόσκοπτη και αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων του μέσω τηλεργασίας και συνάδει με τους γενικούς κανόνες πρόληψης, υγιεινής και ασφάλειας. Με την παροχή τηλεργασίας τεκμαίρεται ότι ο τηλεργαζόμενος τηρεί όλους τους κανόνες περί υγιεινής και ασφάλειας και ότι ο χώρος τηλεργασίας πληροί τις παραπάνω προδιαγραφές.

 • 12 Μαΐου 2021, 16:14 | Χουρδάκης Γ

  Ο εργοδότης οφείλει να είναι υπεύθυνος γα την παροχή, εγκατάσταση και συντήρηση όλου του αναγκαίου εξοπλισμού για την εξ αποστάσεως εργασίας (Υπολογιστές, Smart Phone, Τηλεπικοινωνίες, Εκτυπωτές, Αναλώσιμα γραφείου, Λογισμικό, Συντήρηση, Τεχνική Υποστήριξη), να καλύπτει το κόστος που συνδέεται με αυτήν, το κόστος των επικοινωνιών και ότι άλλο απαιτείται κατά περίπτωση.

 • 12 Μαΐου 2021, 15:57 | Παναγιώτα

  Υπάρχει λόγος που η τηλεργασία περιορίζεται στην ελληνική επικράτεια;
  Αυτό είναι ένα ακόμη ένα σημείο στο οποίο αναιρείται η έννοια της τηλεργασίας.
  Ούτως ή άλλως δε θα μπορούσε κάποιος να τηλεργαστεί από την Αμερική λόγω διαφοράς ωρών!

  Οπότε στο άρθρο αυτό καλύτερα να αναφέρεται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 • 12 Μαΐου 2021, 08:29 | Δρ Γεώργιος Γιαννιτσιώτης

  Καθώς ο ΔΥ οφείλει να είναι διαθέσιμος ανά πάσα ώρα και στιγμή χρειασθεί, με φυσική παρουσία στον χώρο εργασίας του (λόγοι Πολιτικής Άμυνας), ο περιορισμός «εντός της Ελληνικής Επικράτειας» είναι ορθός.

  Εκείνο που μπορεί να προβλεφθεί ως bonus είναι η κάλυψη κόστους ευρυζωνικής σύνδεσης στην μόνιμη κατοικία του υπαλλήλου.

 • 11 Μαΐου 2021, 14:00 | ΜΑΡΙΑ ΣΑΡΡΗ

  Θα πρέπει να επιτραπεί να παρέχεται τηλεργασία από εργαζόμενο εκτός των συνόρων της Ελλάδας, αλλά εντός της Ε.Ε. Περισσότερο για τις περιπτώσεις όπου εντός της οικογένειας ο σύζυγος ή η σύζυγος διαμένει σε άλλη χώρα.

 • 11 Μαΐου 2021, 10:34 | Αννυ Καζέρου

  Θεωρώ ότι δεδομένου του γεγονότος ότι ο/η υπάλληλος δουλεύει απομακρυσμένα ούτως ή άλλως, δεν υπάρχει λόγος δέσμευσης ως προς τον τόπο και συγκεκριμένα την ελληνική επικράτεια. Μπορεί να δουλεύει εντός Ε.Ε. (Άλλωστε υπάρχει η ευρωπαϊκή κάρτα υγείας), αρκεί να είναι παρών/ ούσα στο χώρο εργασίας όταν και αν είναι υποχρεωμένος/η από το νόμο το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που επιβάλλεται και τηρεί το ωράριο εργασίας. Αν ο/η εργαζόμενος/η μπορεί να ανταπεξέλθει στα καθήκοντά του από το σημείο που βρίσκεται, δεν υπάρχει λόγος αποκλειστικότητας ως προς αυτό. Αυτή την απόφαση μπορεί να την πάρει ο κάθε Οργανισμός ξεχωριστά για τους /τις υπαλλήλους του.

 • 10 Μαΐου 2021, 21:47 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΙΒΕΡΗΣ

  • Το Δημόσιο θα πρέπει να οργανώσει και νέες τρόπους ηλεκτρονικής επικοινωνίας με εφαρμογές στα κινητά τηλέφωνα οι οποίες θα παρέχονται δωρεάν από το Υπουργείο Εσωτερικών ανά Υπουργείο και ανά Φορέα και θα μπορούν να επικοινωνούν οι υπάλληλοι σε κάθε Διεύθυνση μεταξύ τους αλλά θα προστατεύονται και με το ανάλογο λογισμικό από κάθε μορφής κυβερνοεπίθεσης. Απαραίτητη προϋπόθεση η τήρηση των εργασιακών δικαιωμάτων και το δικαίωμα στην αποσύνδεση όταν ολοκληρωθεί το ωράριο των υπαλλήλων.
  • Ένας άλλος τρόπος επικοινωνίας και πρόσβασης με την Υπηρεσία θα μπορούσε να υλοποιηθεί μέσω της προμήθειας usb sticks 5G έτσι ώστε η ίδια η Υπηρεσία να αναλαμβάνει τα έξοδα σύνδεσης και επικοινωνίας κάνοντας περισσότερο εύκολη και πιο γρήγορη την πρόσβαση ακόμα και σε υπαλλήλους σε περιοχές όπου η σύνδεση Internet είναι προβληματική.

 • 10 Μαΐου 2021, 18:25 | Νικόλαος Παναγιώτης

  Έχει λογική βάση η διενέργεια τηλε-εργασίας και εκτός ελληνικών συνόρων. Αποτελεί εφαλτήριο για την εργασιακή επιστροφή του απόδημου ελληνισμού καθώς και ένα μέσο για την παροχή εργασίας εκτός των τοπικών ορίων. Θα συμφωνήσω με τον κ. Ρουμανο Δημητριο. Στο πνεύμα του Ευρωπαικού ιδεώδους, τουλάχιστον μπορεί να προβλεφθεί, το εντός της Ευρωπαικής Ένωσης και χωρών που μετέχουν στην συνθήκη Σένγκεν.

 • 9 Μαΐου 2021, 15:08 | ΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

  Πιστεύω ότι πρέπει να αρθεί ο περιορισμός της τηλεργασίας εντός των ελληνικών συνόρων και να επιτραπεί και εκτός των ελληνικών συνόρων διότι υπάρχουν σοβαροί οικογενειακοί λόγοι (π.χ. ο/η σύζυγος εργάζεται στην Ε.Ε. ως εμπειρογνώμονας, το τέκνο σπουδάζει στο εξωτερικό κτλ) που αναγκάζουν τους συναδέλφους να πρέπει να διαμείνουν στο εξωτερικό για κάποιο χρονικό διάστημα με αποτέλεσμα να ζητούν άδεια άνευ αποδοχών και επομένως να χάνουν εισόδημα και παράλληλα οι υπηρεσίες να αποδυναμώνονται από ικανό στελεχιακό δυναμικό.

 • 5 Μαΐου 2021, 19:50 | Αλεξάνδρα Δρακ.

  Τι σημαίνει «υπάλληλος οφείλει να διασφαλίσει ότι ο επιλεγόμενος χώρος πληροί τις ελάχιστες απαιτούμενες προδιαγραφές που καθιστούν εφικτή την απρόσκοπτη και αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων του μέσω τηλεργασίας και συνάδει με τους γενικούς κανόνες πρόληψης, υγιεινής και ασφάλειας. Με την παροχή τηλεργασίας τεκμαίρεται ότι ο τηλεργαζόμενος τηρεί όλους τους κανόνες περί υγιεινής και ασφάλειας και ότι ο χώρος τηλεργασίας πληροί τις παραπάνω προδιαγραφές»;;
  Πρέπει να αναδιατυπωθεί το άρθρο αυτό.
  Τι θα ζητάει ο εργοδότης / φορέας;
  Να έρθει σπίτι μου να δει πως εργάζομαι και τι χώρο έχω;
  Τι απαιτήσεις θα θέτει;
  Θα έχουν οικονομικές συνέπειες για εμένα;
  Άλλο να διασφαλιστεί ότι δεν θα ζητήσω από τον εργοδότη να πληρώσει για δική μου αμέλεια στο σπίτι και άλλο να μιλάμε για «προδιαγραφές».
  Πρέπει να ενισχυθεί η τηλεργασία κι όχι να έχουμε φορείς που λόγω «προδιαγραφών» θα την αρνούνται.
  Να υπάρχουν σαφώς τεκμηριωμένες συνθήκες/προϋποθέσεις για τις οποίες ο εργαζόμενος θα ενημερώνεται εγγράφως.

 • 5 Μαΐου 2021, 17:01 | Ελενη Μπισεκου

  κυρια Ειρήνη Βρεττού,τι εργατικο ατυχημα θα εχετε στο σπιτι σας? το μονο ατυχημα ειναι τενοντιτιδα απο τις 8 ωρες ασταματητης εργασιας σε υπολογιστη και η κακωση στη μεση απο λαθος καρεκλα…καλο θα ειναι ο οργανισμος να δινει ειτε καποια χρηματα για αγορα καρεκλας ειτε καρεκλα της προκοπης.Εγω αλλαξα 3 αυτο το διαστημα-αν δεν δωσεις παω απο 100ευρω καρεκλα σωστη δεν εχεις οποτε θα εχεις κ τα προβληματα υγειας(μεση,γονατα)
  ΤΟ ΠΙΟ ΣΥΧΝΟ που συμφωνω ειναι να μην θεωρηθει ο εργαζομενος υπευθυνος για τις συχνες διακοπες ρευματος που γινονται.

 • 5 Μαΐου 2021, 15:33 | Βουλγαράκη Κωνσταντία

  κατά το χρονικό διάστημα που πέρασε, αναγκαστήκαμε όσοι βρισκόμασταν σε τηλεργασία να αναβαθμίσουμε τη γραμμή internet, να αναβαθμίσουμε τους υπολογιστές μας, να πληρώνουμε τα έξοδα για αγορά συσκευής backup, για χαρτί και μελλάνι εκτυπωτή, για ρεύμα, για αναβαθμισμένο συμβόλαιο κινητού με κλήσεις προς όλους κλπ. επιβαρυνθήκαμε κόστη που δε μας αναλογούσαν.
  σε περίπτωση που συνεχίσουμε την τηλεργασία, ποια θα είναι η συμμετοχή του φορέα σε αυτά τα έξοδα;

 • 1 Μαΐου 2021, 00:36 | Ειρήνη Βρεττού

  Θα πρέπει να γίνει σαφές ότι ο υπάλληλος καλύπτεται ασφαλιστικά σε περίπτωση οποιουδήποτε ατυχήματος, το οποίο θα πρέπει να θεωρείται εργατικό.
  Επίσης, ο υπάλληλος δεν πρέπει να θεωρείται υπεύθυνος για βλάβες που θα τον εμποδίσουν να εργαστεί (απώλεια ίντερνετ, διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος ή τηλεφώνου, ακόμα και βλάβη στον υπολογιστή, του υπαλλήλου ή του Φορέα).

 • 30 Απριλίου 2021, 22:57 | Παναγιώτης Πουλιάσης

  «Με την παροχή τηλεργασίας τεκμαίρεται ότι ο τηλεργαζόμενος τηρεί όλους τους κανόνες περί υγιεινής και ασφάλειας και ότι ο χώρος τηλεργασίας πληροί τις παραπάνω προδιαγραφές.»

  Νομίζω ότι θα πρέπει να αναθεωρηθεί το συγκεκριμένο η να ενημερώνεται ο υπάλληλος εγράφως για τα κριτήρια και τι προδιαγραφές. Μην ξεχνάμε ότι τα σπίτια δεν έχουν σχεδιαστεί για χώρους εργασίας τέτοιας μορφής ούτε και τα έπιπλα η η διαρυθμιση του σπιτιου.

 • 29 Απριλίου 2021, 16:47 | ΡΟΥΜΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  επειδή η τηλεργασία μπορεί να πραγματοποιηθεί απο οποιδήποτε σημείο του πλανήτη αρκεί να υπάρχει internet, καλό θα ήταν τουλάχιστον να μην την περιορίζουμε εντός των ελληνικών συνόρων. Προτείνω να μπει εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις χώρες Σέγκεν (έστω….)