Δημόσια Διαβούλευση για το Σχέδιο Νόμου «Περί Ανταγωνισμού»

Η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς υπό συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού αποτελεί για μας σημαντική πολιτική προτεραιότητα. Είναι ένας από τους κεντρικούς άξονες της πολιτικής μας για την αναθέρμανση της οικονομίας και τη διαμόρφωση ενός νέου αναπτυξιακού προτύπου για τη χώρα.

Σε αυτό το πλαίσιο διαμορφώσαμε το Σχέδιο Νόμου «Περί Ανταγωνισμού», μια κωδικοποίηση της υφιστάμενης νομοθεσίας περί ανταγωνισμού με πολλές καινοτόμες ρυθμίσεις που ενισχύει το θεσμικό ρόλο και την αποτελεσματικότητα της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Ο νέος νόμος διαφέρει από όλες τις νομοθετικές παρεμβάσεις που έγιναν στο πεδίο του ανταγωνισμού τα τελευταία 30 χρόνια. Διότι αφενός διαπνέεται από μια ιδιαίτερα προωθημένη αντίληψη και φιλοσοφία και αφετέρου κωδικοποιεί τη σχετική νομοθεσία, που μετρά ήδη 15 τροποποιήσεις μετά την ψήφιση του Ν. 703/1977.

Η νομοθετική μας πρωτοβουλία βασίζεται σε 5 άξονες:

  • Τη θεσμική θωράκιση της Επιτροπής Ανταγωνισμού.
  • Την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της δράσης της.
  • Τη βελτίωση της διαφάνειας και της αντικειμενικότητας στη λειτουργία της.
  • Τη διαμόρφωση ενός μηχανισμού ελέγχου και κυρώσεων ικανού να αποτρέπει αποτελεσματικά παραβατικές συμπεριφορές.
  • Τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας της Επιτροπής και την εναρμόνιση της λειτουργίας της με τα σύγχρονα Ευρωπαϊκά πρότυπα.

Ο στόχος μας είναι ξεκάθαρος. Θέλουμε να ενισχύσουμε θεσμικά το ρόλο της Επιτροπής Ανταγωνισμού, ώστε μέσα από την αποτελεσματικότερη λειτουργία της να εξασφαλίσουμε μια πιο υγιή και δυναμική αγορά. Αναγνωρίζουμε το ρόλο και τη σημασία της Επιτροπής Ανταγωνισμού, αναγνωρίζουμε τις μεγάλες δυνατότητες που έχει και διαμορφώνουμε το πλαίσιο που θα της επιτρέψει να λειτουργεί απρόσκοπτα.

Στην προσπάθειά μας αυτή τα σχόλια, οι επισημάνσεις και οι παρατηρήσεις σας αποτελούν πολύτιμο σύμμαχο. Σας καλούμε λοιπόν να μελετήσετε το Σχέδιο Νόμου και τα κείμενα που το συνοδεύουν και να μας βοηθήσετε να το βελτιώσουμε ακόμη περισσότερο.